Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Budynki dla zwierząt w gospodarstwie ekologicznym


Jednym z podstawowych wymagań produkcji ekologicznej jest zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków utrzymania. Warunki w budynkach inwentarskich muszą respektować ich potrzeby rozwojowe, fizjologiczne i psychologiczne. Przede wszystkim powinny zapewniać dobre warunki zoohigieniczne (wentylacja, oświetlenie - światło dzienne, temperatura, ochrona przed wiatrem i nasłonecznieniem) oraz zostać wyposażone w potrzebne urządzenia (grzędy, gniazda, wypotniki itp.).

Zwierzęta przebywające w budynkach powinny mieć też zapewnioną możliwość ruchu. Zabrania się utrzymywania ich stale w pomieszczeniach zamkniętych, pętania, wiązania oraz używania treserów. Do wszystkich budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny bezpośrednio przylegać wybiegi. Natomiast w sezonie pastwiskowym wszystkie powinny mieć stały dostęp do pastwisk.

Oczywiście w budynkach inwentarskich zwierzęta powinny mieć zapewnioną naturalną ściółkę, stały dostęp do świeżej wody pitnej i pasz.


Odstępstwa są nieliczne

Dopuszczalne jest utrzymywanie bydła na uwięzi na zasadzie odstępstw. WIJHARS (Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), za zgodą jednostki certyfikującej, może dopuścić utrzymywanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach, jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania się, pod warunkiem jednak, że mają one dostęp do pastwisk w okresie wypasania i dostęp do obszarów otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu - wtedy, gdy wypasanie nie jest możliwe.

W okresie przejściowym, kończącym się 31 grudnia 2010 r., można było trzymać bydło na uwięzi w budynkach istniejących przed 24 sierpnia 2000 r., pod warunkiem, że zwierzęta miały zapewniony regularny ruch, a chów przebiegał zgodnie z wymaganiami dobrostanu. Na zasadzie odstępstw, na wniosek zainteresowanego, organ (j/w) może zezwolić na utrzymanie bydła na uwięzi w powyższym przypadku, w okresie kończącym się przed 1 grudnia 2013 r. pod warunkiem, że co najmniej dwa razy w roku przeprowadzane będą wizyty kontrolne przez jednostkę certyfikującą.


Wielkość wybiegów i podłóg

 

W pomieszczeniach zajmowanych przez zwierzęta określona jest minimalna powierzchnia podłóg (w zależności od gatunku), co pokazuje poniższa tabela. Uwzględniono w niej także powierzchnię wybiegów.

Bydło, konie, owce, kozy i trzoda chlewna

Gatunek

Minimalna waga

(kg)

Dostępna powierzchnia podłogi

(m2/szt.)

Powierzchnia wybiegu

(m2/szt.)

Bydło i konie

do 100

do 200

do 350

>350

1,5

2,5

4,0

5 przy min.       1m2/100kg

1,0

1,9

3

3,7 przy min.

0,75 m2/100kg

Krowy mleczne


6

4,5


Buhaje hodowlane


10

30

Owce , kozy


1,5 owcy/kozy

0,35 jagnię/koźlę

2,5

2,5 plus 0,5 jagnię/kózkę

Maciory z prosiętami do 40 dnia życia


7,5 maciory

2,5

Tuczniki

do  50

do  85

do 110

0,8

1,1

1,3

0,6

0,8

1

Prosięta

> 40 dnia życia i do 30 kg

0,6

0,4

Świnie hodowlane


5 płci żeńskiej

6 płci męskiej

1,9

8,0

Każde zwierzę musi mieć zapewnioną taką powierzchnię, aby mogło swobodnie wstać, położyć się, oczyścić i obrócić się. W budynkach inwentarskich podłoga musi być gładka, ale nie śliska i przynajmniej połowa jej powierzchni - w zależności od gatunku zwierząt - powinna być lita.

Indywidualne boksy dla cieląt w wieku powyżej jednego tygodnia, są zakazane.

Końcowa faza opasu bydła w pomieszczeniach jest dozwolona (maksymalnie trzy miesiące), ale od roku 2011. nie będzie to możliwe dla owiec i świń. Zwierzęta roślinożerne muszą też mieć dostęp do wolnego wybiegu i jeśli to możliwe - do pastwiska.

Warunki chowu drobiu


Zabrania się trzymania drobiu w klatkach. Musi on mieć dostęp do swobodnego wybiegu, co najmniej przez jedną trzecią życia. W kurnikach przynajmniej 1/3 powierzchni podłogi musi być lita i pokryta ściółką tj. słomą, wiórami drzewnymi, piaskiem lub torfem. Kurnik powinien posiadać otwory wyjściowe na wybieg dostosowane do wielkości ptaków. Łączna długość tych otworów musi wynosić 4 m2 na 100 m2 powierzchni pomieszczenia. Całkowita powierzchnia użytkowa kurników dla drobiu przeznaczonego do produkcji mięsnej w jednej jednostce produkcyjnej nie może przekraczać 1600 m2.

Minimalną powierzchnię podłóg i wybiegów dla drobiu przedstawiono poniżej:

Kategoria

Powierzchnia podłogi ( m2/szt.)

Powierzchnia wybiegu

(m2/sz.)

liczba

(szt./m2)

cm grzędy/szt.

gniazdo

Kury nioski

6

18

8 niosek na gniazdo lub w przypadku wspólnego gniazda 120cm2/ptaka

4 z zastrzeżeniem nie przekroczenia 170 kg N/ha/rok

Drób do tuczu

(w stacjonarnym kurniku)

10 przy max. 21 kg żywej wagi/m2

20 (tylko perliczki)


4 - broilery, perliczki

4,5 – kaczek

10 – indyki

15 – gęsi

Dla wszystkich tych gatunków, z zastrzeżeniem nie przekroczenia 170 kg N/ha/rok

Drób do tuczu w ruchomym kurniku

169 (*)w ruchomych kurnikach przy max. 30 kg żywej wagi/m22,5 z zastrzeżeniem nie przekroczenia 170 kg N/ha/rok


(*) tylko w przypadku ruchomych kurników o powierzchni podłogi nieprzekraczającej 150 m2, niezamykanych na noc.


Krystyna Berkowska

MODR, Oddział Ostrołęka

Przyg. ade


Literatura:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie nr 2092/91
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834.2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 3. CDR w Brwinowie/w Radomiu: Dariusz Pomykała, „Dobrostan zwierząt
  w gospodarstwach ekologicznych”
  .

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.