MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Dzialanie 1.9 "Działania informacyjne i promocyjne"

Agencja Rynku Rolnego ma ogłosić niebawem nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach ?Działań informacyjnych i promocyjnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W Dzienniku Ustaw z 2009 nr 99 poz. 830 w dniu 26 czerwca 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania o wypłaty pomocy finansowej w ramach tego działania.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przygotowane jest działanie „Działania informacyjne i promocyjne".

Program ten ma w swoich zamierzeniach uświadomienie konsumenta o specyficznych właściwościach i zaletach produktów, które cechuje w szczególności:
 • Jakość;

 • Metody produkcji;

 • Wysokie standardy dobrostanu zwierząt.

Działania informacyjne i promocyjne starają się doprowadzić do ożywienia popytu i podaży, a w rezultacie ułatwienia zbytu na produkty rolne i środki spożywcze objęte mechanizmami jakości żywności. Zwiększenie aktywności w tej dziedzinie może pozytywnie wpływać na aktywizację producentów i zwiększenie zatrudnienia na terenach wiejskich.

Działania te będą wsparciem dla grup producentów skupiających podmioty aktywnie uczestniczące w systemach jakości żywności, oraz przyczynią się do rozpowszechniania wiedzy technicznej i naukowej dotyczącej tych produktów.

Beneficjentem mogą być grupy producentów, niezależnie od ich formy prawnej, rozumiane jako organizacja producentów lub przetwórców, aktywnie uczestniczących w mechanizmach jakości i skupionych wokół produktu rolnego, środka spożywczego lub sposobu produkcji. Grupa powinna przedstawić stosowną umowę lub inny właściwy dokument określający jej strukturę, cel i sposób działania.

Terenem działania może być cały rynek wspólnotowy dla grup producentów, które pochodzą z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Za grupę producentów nie uznaje się organizacji branżowych i międzynarodowych reprezentujących jeden lub więcej sektorów.

Wsparcie produktów w ramach działania" Działania informacyjne i promocyjne" dopuszczają wyłącznie systemy wspierane w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności".

Formą pomocy dla grup producentów jest zwrot 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, po podpisaniu umowy z Agencją Rynku Rolnego. Koszty kwalifikowane muszą być faktycznie poniesione na realizację działań w zakresie: promocji, publice relations, reklamy w radiu, telewizji, prasie, udziału w targach, wystawach, organizacji szkoleń, konferencji, promocji w punktach sprzedaży, prowadzenia serwisu internetowego. Ponadto: publikacja broszur, ulotek, plakatów i materiałów promocyjnych. Musimy jednak zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług.

Lista systemów kwalifikujących się do pomocy w ramach działania" Działania informacyjne i promocyjne" przedstawia się następująco:

 1. Systemy wspólnotowe:

 • System Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń
  Geograficznych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia
  20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw
  pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych;

 • System Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu
  rozporządzenia Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
  produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi
  tradycyjnymi specjalnościami;

 • Produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
  produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków
  spożywczych.

2. Systemy krajowe:

* Integrowana produkcja w rozumieniu ustawy o ochronie roślin z dnia 18

grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).

 • Inne krajowe systemy jakości żywności.

Wnioski z Działania 1.9 „Działania informacyjne i promocyjne" składa się do Prezesa Agencji Rynku Rolnego po upływie 14 dni od dnia podania do publicznych wiadomości informacji o możliwości składania wniosków w danym roku.

Termin końcowy składania wniosków upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej informacji, komunikatu, że zapotrzebowanie osiągnęło, co najmniej 110% środków finansowych, dostępnych dla tego działania.

Łukasz Budniak

MODR Warszawa

Oddział w Ostrołęce

LITERATURA

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" i „Działania informacyjne i promocyjne". Materiał informacyjny wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2008

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013) Materiał informacyjny wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2007

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Materiał informacyjny wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa 2006

4. Działania informacyjne i promocyjne http://www.doradcaprow.pl

5. Działania informacyjne i promocyjne http://www.eurofarmer.pl/

6. Działania informacyjne i promocyjne http://www.minrol.gov.pl

7. Działania informacyjne i promocyjne http://www.arr.gov.pl/

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Odwiedź stronę: Krajowe Dni Pola 2022

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.