MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Zasady prawidłowego prowadzenia rejestru rolnośrodowiskowego

Każdy producent rolny wdrażający program rolnośrodowiskowy na terenie swojego gospodarstwa zobowiązany jest do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Jest on dokumentem potwierdzającym prawidłową realizację zadań zamieszczonych w planie rolnośrodowiskowym, za których wykonanie rolnik otrzymuje dopłaty rolnośrodowiskowe.

Wpisy powinny być dokonywane na bieżąco po wykonaniu zabiegów, niepóźnej jednak niż 15 dni po wykonaniu danej czynności agrotechnicznej. Rejestr prowadzić trzeba przez cały okres uczestnictwa w programie, a po zakończeniu realizacji należy przechowywać go wraz z planem rolnośrodowiskowym przez okres pięciu lat (w celu monitoringu i kontroli z ARiMR).

Czynności agrotechniczne, które należy umieszczać w rejestrze, to dane dotyczące zastosowania nawozów dla całego gospodarstwa oraz szczegółowe zadania w ramach realizowanych pakietów na poszczególnych działkach rolnych.

Obecnie są dwa obowiązujące rolników formularze rejestru: jeden dla gospodarstw realizujących program z PROW 2004-2006, drugi dla PROW 2007-2013 r. Zasady umieszczania zapisów
w obu dokumentach są podobne, a niewielkie różnice występują jedynie w układzie tabel.

Budowa rejestru działalności rolnośrodowiskowej

Podzielony jest ona na trzy zasadnicze części: stronę tytułową, tabelę A- Rejestr działań agrotechnicznych oraz tabelę B - Oświadczenie producenta rolnego dotyczące przestrzegania wypasu na działkach rolnych.

Na stronie tytułowej wpisujemy dane identyfikacyjne dotyczące nazwy producenta, numeru gospodarstwa nadanego przez ARiMR oraz pakietu/wariantu, który będzie realizowany oraz datę rozpoczęcia programu określonego w planie rolnośrodowiskowym.

Cześć A rejestru tj. tabela Rejestr działań agrotechnicznych (dla podmiotów realizujących program z PROW 2004-2006) jest prowadzona dla każdego pakietu oddzielnie, a dane dotyczące kodu pakietu oraz jego nazwy umieszczamy w nagłówku tabeli. Wymóg prowadzenia oddzielnych tabel dla poszczególnych pakietów nie dotyczy Rejestru z PROW 2007-2013 r., ponieważ w tabeli znajduje się specjalna kolumna, w której to wpisujemy kody pakietów.

Zasady wpisywania danych

Daty wykonania czynności/działania powinny pokrywać się ze szczegółowymi wytycznymi dla pakietów/wariantów np.: pakiet 3. Ekstensywne trwale użytki zielone (PROW 2007-2013) - zabieg wykaszania łąk powinien być zapisany z odpowiednią datą  tzn. nie wcześniejszą niż 1 czerwca, lub
w pakiecie: ochrona gleb i wód (kod:  K01c  dot. PROW 2004-2006) zabieg wysiewu poplonu winien być wykonany najpóźniej do dnia 30 września.

Dane dotyczące kolejnych działek, ich oznaczeń, numerów ewidencyjnych, na których są położone, powierzchni oraz upraw w plonie głównym na nich prowadzonych należy zapisywać zgodnie z planem rolnośrodowiskowym oraz złożonym wnioskiem.

W kolumnie rodzaj wykonywanej czynności/działania rolnik umieszcza zapisy dotyczące zabiegów w ramach realizowanych pakietów/wariantów np.: siew, nawożenie, rozpoczęcie
i zakończenie wypasu, koszenie, stosowanie środków ochrony roślin, orki itp.

W kolejnych kolumnach umieszczamy dane dotyczące rodzaju i ilości zastosowanych nawozów
lub środków ochrony roślin. Należy pamiętać, że w odniesieniu do nawozów rejestr obejmuje całe gospodarstwo.

Zasady  wypełniania tabel A i B

W uwagach tabeli A notujemy informacje dotyczące np.: liczby wypasanych zwierząt.
Gdy dana czynność nie jest wykonywana na całej powierzchni działki rolnej wpisujemy wielkość areału, na której wykonany został zabieg. W tej kolumnie można również umieszczać swoje spostrzeżenia oraz informacje dotyczące przeszkód w realizacji zadań
np. słabe wschody międzyplonów z powodu suszy. W przypadku wykonywania zabiegów agrotechnicznych na zlecenie producenta np.: oprysku, należy tu umieścić nazwę/imię
i nazwisko wykonawcy.

Tabela B: Oświadczenie dotyczące przestrzegania ograniczenia wypasu na działkach rolnych wypełniane jest tylko w przypadku realizacji pakietów, w których ograniczenie
to obowiązuje a wiec z programu RŚ PROW 2004-2006. Są to pakiety: P01, P02, K01, natomiast dla programu RŚ z PROW 2007-2013: pakiet 3,4,5. Oznaczenia działek wpisujemy na tej samej zasadzie jak w tabeli A, dane dotyczące ograniczenia wypasu i maksymalnego obciążenia pastwiska zamieszczamy z planu działalności rolnośrodowiskowej. W uwagach wpisujemy swoje spostrzeżenia oraz odpowiedni kod pakietu.

Sankcją za nie prowadzenie rejestru jest odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok. Formularze rejestru oraz szczegółowe instrukcje dostępne są na stronach internetowych www.arimr.gov.pl,oraz w biurach powiatowych ARiMR .

Uwaga. Prowadzenie rejestru działalności środowiskowej regulują dokumenty obowiązujące w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objęte planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 174, poz. 1809 z późn. zm. §2 ust.1 pkt 3), program PROW 2004-2006(stary program) oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz.U. nr 33, poz.262 . §4 ust.2 pkt 2).

mgr inż. Robert Strzelecki

MODR w Warszawie

PZD Żuromin

Literatura:

„Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej"- www.arimr.gov.pl

„Prowadzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej"- Bogusław Łakomiec /www.lodr.pl

„Rejestr Działalności Rolnośrodowiskowej"- www.odr.zetobi.com.pl

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.