MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Komunikat w sprawie zasad przemieszczania bulw ziemniaka w obrębie UE

Obrót ziemniakami, jako roślinami niosącymi za sobą szczególne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania się wielu organizmów kwarantannowych, podlega w UE specjalnym regulacjom. Regulacje dotyczące postępowania w celu zapobiegania występowania oraz zwalczania organizmów szkodliwych zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego w postaci:

 • ustawy z 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 94 ze zm.),
 • ustawy z 26 czerwca 2003r. o nasiennictwie ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271),
 • rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Ziemniaki mogą być wprowadzane i przemieszczane na terytorium Wspólnoty (w tym Polski) jeżeli spełnione są następujące warunki i wymagania:
 • producenci, dystrybutorzy i importerzy ziemniaków są zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
 • ziemniaki są wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne określone w rozporządzeniu MRiRW z 26 marca 2004r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych ( Dz. U. z 2004r. Nr 61, poz. 571 ze zm. ),
 • spełnione są inne wymagania zawarte w rozporządzeniach dotyczących postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (czynnik chorobotwórczy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) oraz Synchytrium endobioticum (rak ziemniaka ),
 • przesyłki ziemniaków zaopatrzone są odpowiednio w paszport roślin (ziemniaki sadzeniaki) lub inne oznakowania oraz niezbędne dokumenty (ziemniaki inne niż sadzeniaki).Obowiązek zaopatrywania przesyłek ziemniaków innych niż sadzeniak w oznakowania, wynika z art. 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2004 r. o ochronie roślin oraz rozporządzeń szczegółowych. Jest to przeniesienie zapisu dotyczącego wymagań specjalnych zawartego w Dyrektywie 2000/29/EC. Ponadto, zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego sposób oznakowania ziemniaków pochodzących z Polski, powinien pozwolić na ustalenie pochodzenia wszystkich ziemniaków, co najmniej do poziomu powiatu właściwego dla pola uprawy bulw. Zasady oznakowania takich ziemniaków zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z 14 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki ziemniaka (Dz. U. z 2004r. Nr 83 poz. 776).Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiot, który uprawiał ziemniaki oraz podmioty, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały zobowiązane są zaopatrzyć wszystkie ziemniaki inne niż sadzeniaki w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców i numer statystyczny powiatu, na terenie, którego były uprawiane. W sprzedaży detalicznej oznakowanie powinno dotyczyć opakowania jednostkowego w przypadku sprzedaży hurtowej całej partii. Oznakowania dokonuje sam producent lub dystrybutor np. etykieta (kartka) z zamieszczonym numerem rejestracyjnym producenta, dystrybutora i numerem statystycznym powiatu.

Indywidualny numer wpisu do ,,rejestru przedsiębiorców” składa się z :
00 / 00 / 000000
kod województwa* kod powiatu* kolejny numer w województwie * zgodnie z przepisami o statystyce publicznej

P r z y k ł a d
a) oznakowania bulw ziemniaków

14/32/000000 - nr rejestracyjny producenta
143 -  Kod powiatu na którym były uprawiane ziemniaki

b) oznakowanie dla podmiotów, które przemieszczają, magazynują sortują lub pakują bulwy ziemniaków

14/32/000000 - nr rejestracyjny producenta
1463 - Kod powiatu
14/01/000000 - Nr rejestracyjny podmiotów przemieszczających,magazynujących,sortujących ziemniaki

W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na terytorium innych państw członkowskich, zgodnie z § 17 rozporządzenia MRiRW z dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Cms (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 472), każda partia bulw ziemniaków (tj. sadzeniaki ziemniaka oraz inne ziemniaki) wyprodukowanych na terytorium Polski i przemieszczanych do innych państw członkowskich powinna być poddana badaniom na obecność bakterii Cms i po uzyskaniu negatywnych wyników badań, zaopatrzona w zaświadczenie wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Zaświadczenie to wydaje się na wniosek podmiotu, nie wcześniej niż 14 dni przed dniem wyprowadzenia ziemniaków z terytorium Polski.Wniosek należy złożyć w jednostce Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwej ze względu na miejsce uprawy ziemniaków. Przemieszczanie ziemniaków na terytorium Unii Europejskiej bez wymaganych oznaczeń, zgodnie z art. 107 ust. 1 ww. ustawy o ochronie roślin podlega karze grzywny, natomiast wyprowadzanie z Polski do innych krajów członkowskich, bez spełnienia powyższych wymagań może być przyczyną wprowadzenia przez Komisję Unii Europejskiej zakazu wywozu ziemniaków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wymagania nie dotyczą eksportu bulw ziemniaków do krajów trzecich. W takiej sytuacji po przeprowadzeniu kontroli przesyłki zgodnie z wymaganiami fitosanitarnymi kraju przeznaczenia, wydawane jest świadectwo fitosanitarne. Dodatkowe informacje oraz wykaz wszystkich jednostek Inspekcji Ochrony Roślin Nasiennictwa na terenie kraju można znaleźć na stronie internetowej:


www.piorin.gov.pl
Wojewódzki Inspektor Dariusz Wiraszka

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.