Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody

15 grudnia br. odbyło się ostatnie spotkanie online w powiecie siedleckim z cyklu „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tematem przewodnim była retencja wodna w krajobrazie rolniczym oraz zmienność klimatu Środkowo-Wschodniej Polski. Przedstawiono wstępne wyniki analizy stanu gospodarki wodnej w powiecie siedleckim, który został wytypowany jako pilotażowy do utworzenia Lokalnego Partnerstwa ds. Wody.

Bardzo szczegółowy wykład, omawiający możliwości i sposoby retencjonowania wody w krajobrazie rolniczym, przeprowadził dr hab. Mateusz Grygoruk z Zakładu Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW. Podkreślił, że umiejętnie kształtowana retencja krajobrazowa prowadzi do spowolnienia cyklu hydrologicznego, co przekłada się na zatrzymanie znacznych ilości wody na terenach wykorzystywanych rolniczo. Zwrócił uwagę, że budowa sztucznych zbiorników zaporowych na rzekach może jeszcze bardziej pogłębić ryzyko wystąpienia suszy. Duża powierzchnia otwartego lustra wody szybko się nagrzewa i bardzo intensywnie paruje, przez co zgromadzona w zbiorniku ilość wody nie jest w stanie efektywnie zasilać rzeki w okresach niedoboru opadów atmosferycznych. Dr hab. Grygoruk wskazał, że punktem wyjścia do efektywnego gromadzenia wody w krajobrazie powinna być renaturyzacja rzek. Zasugerował również, że rolnicy, których grunty znajdują się na obszarze zalewowym rzeki, powinni otrzymywać wysoką dopłatę „retencyjną”.

Wykładowca przedstawił także wyniki oceny stanu gospodarki wodnej w powiecie siedleckim, które zostaną zamieszczone w raporcie końcowym LPW. Stwierdził, że ryzyko negatywnego oddziaływania suszy na rolnictwo w powiecie jest znaczące, a największe zagrożenie suszą wskazał dla gmin: Zbuczyn i Skórzec. Jego zdaniem zdolności retencji wodnej w powiecie można poprawić wykorzystując istniejący, bardzo rozbudowany system melioracyjny. Zwrócił również uwagę na konieczność renaturyzacji dwóch rzek: Liwca i Tocznej.

Z kolei dr hab. Elżbieta Radzka prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, szczegółowo omówiła kwestie dotyczące suszy i jej rodzajów. Przedstawiła wskaźniki, które pozwalają określić jej intensywność. Przeanalizowała ponadto zmiany w ilości opadów oraz temperatury powietrza w warunkach środkowo-wschodniej Polski na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Stwierdziła, że ograniczone regionalne zasoby wody w tej części kraju uwidaczniają potrzebę opracowania i wdrożenia walki z suszą i przeciwdziałania jej szkodliwym skutkom. Jako skuteczne metody wskazała stosowanie technologii upraw gleby zwiększających jej uwilgocenie oraz dobór odpowiednich gatunków i odmian roślin.

Dyrektor Związku Spółek Wodnych w Siedlcach - Stanisław Lipiński, przedstawił funkcjonowanie związku na terenie powiatu siedleckiego oraz szczegółowo scharakteryzował teren jego działania. Związek zrzesza 12 gminnych spółek, których granice pokrywają się z granicami poszczególnych gmin.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami i wykładowcami. Włączył się do niej Piotr Ładno  - zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim. Podkreślił, że współpraca pomiędzy spółkami wodnymi a Wodami Polskimi na terenie powiatu siedleckiego, układa się bardzo dobrze. Obecność spółek wodnych pozwala na pozyskiwanie dotacji, dzięki którym urządzenia wodne mogą być odpowiednio utrzymane.

Tegoroczne spotkania pozwoliły na dyskusje pomiędzy naukowcami, zarządcami wód, przedstawicielami jednostek samorządowych, doradcami oraz rolnikami o wyzwaniu jakim jest gromadzenie wody i racjonalnym jej wykorzystywaniu na terenach rolniczych. Efektem finalnym jest opracowanie Raportu końcowego LPW diagnozującego stan wód na terenie powiatu siedleckiego. Oprócz charakterystyki regionu, stanu infrastruktury wodnej, działalności zarządców wód i kompetencji Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w raporcie zostaną zawarte propozycje uczestników tegorocznych spotkań dotyczące efektywnego gromadzenia wody na terenach rolniczych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości polskich gospodarstw.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.