MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Metody właściwego żywienia bydła mięsnego

W hodowli bydła mięsnego największy koszt produkcji, jest związany z żywieniem i może sięgać nawet 70% kosztów bezpośrednich produkcji żywca wołowego. Właściwe żywienie ma wymierny wpływ na produkcyjność i opłacalność produkcji wołowiny oraz na zdrowie i dobrostan utrzymywanych zwierząt.

W efekcie współpracy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, powstał film, w którym zostały przybliżone metody właściwego żywienia bydła mięsnego.

Temat wdrożenia systemu SmartFeeding w żywieniu bydła mięsnego i wpływ na efektywność przyrostów przedstawił dr hab. Marcin Gołębiewski – profesor SGGW.

Postępujące zmiany klimatyczne prowadzą do zachwiania równowagi wodnej w środowisku. Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu generują wahania temperatury i opadów i zmuszają rolników do przemyślenia strategii uprawy roślin i hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody.

Te niekorzystne warunki pogodowe negatywnie przełożyły się na stan i kondycję większości upraw, a tym samym na wielkość i jakość uzyskanych plonów. W skrajnych przypadkach susza doprowadziła do całkowitej ich utraty. Walka z tymi zagrożeniami to konieczność szukania nowych rozwiązań mających za zadanie niwelować niekorzystne warunki.

Pierwszym krokiem, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo jest zidentyfikowanie zagrożeń, a następnie wybór środków zaradczych na poziomie gospodarstw. 

Aby znaleźć nowe rozwiązania przystąpiliśmy do realizacji operacji „Rolnictwo wobec zmian klimatu”, która realizowana jest w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze skutków zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo mazowieckiej wsi. Cel operacji zrealizowany jest poprzez upowszechnienie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji mających na celu niwelowanie skutków zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej.

W ramach operacji powstanie 30 filmów informacyjnych, w których skorzystamy z doświadczenia oraz wiedzy naukowej jednostek naukowo badawczych.  

Magdalena Kowalewska
MODR Warszawa

FILM https://www.youtube.com/watch?v=o6c0NWOCs7Y

Wdrożenie systemu SmartFeeding w żywieniu bydła mięsnego i wpływ na efektywność przyrostów

 

Przed produkcją bydła mięsnego w Polsce jak i całej Unii Europejskiej stoi wiele wyzwań ale też i  zagrożeń – część z nich wynika ze zmian ekonomicznych, środowiskowych, ale również zmieniających się preferencji konsumentów. Istnieje potrzeba opracowania wielu rozwiązań i innowacji w rolnictwie, które chociaż w części zniwelują te zagrożenia oraz przyczynią się do poprawy dobrostanu zwierząt, sytuacji ekonomicznej ale także poprawy warunków środowiskowych.

 1. Metody właściwego żywienia bydła – żywienie bydła to jeden z głównych czynników wpływających na wyniki finansowe w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji żywca wołowego (w niektórych gospodarstwach stanowi to 70-80% kosztów bezpośrednich utrzymania zwierząt).

W związku z powyższym niezbędne są rozwiązania, które z jednej strony spowodują minimalizację kosztów żywienia oraz poprawę efektywności żywienia zwierząt, a z drugiej strony będą wychodziły naprzeciw potrzebom związanym z ochroną środowiska, modyfikacjom sposobu trawienia, zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych.

 1. System SmartFeeding – SGGW prowadzi prace nad opracowaniem i wdrożeniem systemu, które ma ułatwić rolnikom podejmowanie decyzji w kwestii prowadzenia opasu oraz ma dostarczać ilościowych informacji tak żeby decyzje w zakresie żywienia były trafne. System roboczo będzie  nazywał się Smart Feeding.

SmartFeeding składa się z  systemu informatycznego oraz dodatkowych narzędzi takich jak np. system wagowy (zwierzęta będące w kojcu podczas picia będą kilka razy ważone bez konieczności obecności człowieka). Do systemu może być również podłączone automatyczne koryto, które będzie monitorowało ile zwierzę pobrało - jakiej paszy i w jakim czasie.

Dzięki temu hodowca bez konieczności dodatkowego zaangażowania siły roboczej czy nakładów siły najemnej będzie dysponował codziennymi raportami dotyczącymi z jednej strony tempa przyrostu tych zwierząt, co jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego, a z drugiej strony ilości wykorzystania paszy. Taka optymalizacja umożliwi lepsze ekonomicznie prowadzenie działalności ale również w zależności od potrzeb umożliwi optymalizację żywienia w kierunku zmniejszenia wpływu negatywnego na środowisko. Generowane przez system informacje mogą być wykorzystywane do zarządzania stadem.

 1. Dodatkowe korzyści SmartFeeding – informacje pozyskane dzięki SmartFeeding mogą być wykorzystywane w różny sposób np. do zarządzania stadem, jak żywić zwierzęta aby robić to efektywnie. Powyższe przełoży się na zysk, zminimalizuje negatywny wpływ produkcji i żywienia na środowisko.

Narzędzie można również wykorzystywać do selekcji genetycznej osobników predysponowanych pod względem cech związanych z żywieniem, dzięki czemu może przyczynić się do poprawy efektywności produkcji – nowe pokolenie zwierząt które będą w ten sposób wybierane na podstawie konkretnych danych może stanowić podstawę budowania przyszłych stad, a przez to wpływać na rentowność całej branży.

 1. Wsparcie SGGW – rolnicy mają trudności z dostosowaniem się do szybkich zmian, nowych wyzwań. SGGW wychodząc naprzeciw tym problemom stara się dostosować przedmiot badań i zaproponować konkretne rozwiązania, tak aby adaptacja przebiegała łagodniej i umożliwiła funkcjonowanie rolnikom na rynku żywca wołowego.

 

dr hab. Marcin Gołębiewski – profesor SGGW

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.