MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rozwijać czy ,,zwijać’’ gospodarstwo rolne?

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 daje wiele możliwości pozyskania funduszy na rozwój gospodarstw rolnych. Po wejściu Polski do UE niektórzy rolnicy wręcz zachłysnęli się możliwościami inwestycyjnymi i pisali wnioski o przyznanie pomocy finansowej na co się tylko dało, nie zawsze według rzeczywistych potrzeb.

Czytaj więcej

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

W realizowanej perspektywie finansowej duży nacisk położony został na innowacyjność, jako ważny czynnik stymulujący rozwój obszarów wiejskich i cel przekrojowy PROW 2014-2020. Innowacyjność, przybierająca formy nowych metod pracy, tworzenia nowych produktów i usług oraz dostosowywania sprawdzonych rozwiązań do nowych warunków, stanowi szczególny obszar wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Czytaj więcej

Wykorzystanie ciągników i maszyn rolniczych a koszty mechanizacji

Dążenia do ciągłej poprawy opłacalności produkcji rolniczej, w celu zwiększenia konkurencyjności produktów polskich rolników, wymagają wzrostu efektywności nakładów, a także zmiany strategii organizacji i użytkowania techniki rolniczej. Dla każdego rolnika istotne znaczenie powinna mieć znajomość ponoszonych kosztów produkcji. W krajowym rolnictwie udział mechanizacji w całkowitych kosztach produkcji roślinnej wynosi 40-60%, a w skrajnych przypadkach dochodzi do 80% i jest najwyższy spośród innych rodzajów kosztów.

Czytaj więcej

Szczepienie lisów na Mazowszu

Od 15 do 25 września Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przeprowadzi akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Ewentualny kontakt zwierząt domowych z preparatem należy zgłosić do weterynarza.

Czytaj więcej

Emerytury i renty rolnicze

Emerytury i renty rolnicze przyznawane są na innych zasadach niż ogólne (na podstawie przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Rolnicy mogą być ubezpieczeni z mocy ustawy, albo mogą złożyć wniosek o ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Emerytura rolnicza przysługuje rolnikowi (domownikowi), który osiągnął wiek emerytalny i podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Czytaj więcej

Zwrot kosztów za kontrolę gospodarstwa ekologicznego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i  znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i przepisami krajowymi Ustawą o rolnictwem ekologicznym z 25 czerwca 2009r (Dz. U. Nr 116, poz.975) u producentów ekologicznych prowadzi się szczegółową kontrolę produkcji rolnej, przetwórstwa i dystrybucji. Prowadzą ją jednostki certyfikujące, upoważnione przez Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi. 

Czytaj więcej

Przetwórstwo w gospodarstwie (działalność marginalna, lokalna i ograniczona)

Małgorzata Florczak – Umiastowska
Oddział Bielice

Rolnik może rozpocząć przetwórstwo artykułów pochodzenia zwierzęcego na niewielką skalę w formie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Poszerzenie funkcji gospodarstwa o przetwórstwo zwiększa jego stabilność i odporność na zmieniające się warunki produkcyjne.  Oto opis wymogów prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Czytaj więcej

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.