Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

W grupie można więcej

Grupa producentów Wilga Fruit sp. z o.o. została założona w 2003 r., a w październiku 2005 została wpisana do Rejestru Grup  Wstępnie Uznanych. Siedziba grupy mieści się  w Piwoninie 47, gmina Sobienie Jeziory, przy trasie Warszawa - Puławy.

Grupę utworzyło 41 rolników z okolic Wilgi i Sobień Jezior, zajmujących się produkcją  sadowniczo- warzywniczą. Uprawiają oni owoce i warzywa  (głównie  jabłka i kapusta pekińska ) na powierzchni około 450 ha. Zgodnie z umową grupy, działania Spółki koncentrują się na dostosowaniu produkcji do warunków rynkowych, poprawie efektywności gospodarowania, planowaniu produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości, koncentracji podaży, organizowaniu sprzedaży produktów rolnych.

Ważną rolę odgrywa ochrona środowiska naturalnego. Uwzględniając te cele, grupa opracowała plan działania na najbliższe pięć lat ze szczegółowym rozpisaniem, jakie działania w każdym roku zamierza podejmować, aby realizować swoje cele.

Opracowanie planu jest jednym z elementów niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej przewidzianej dla wstępnie uznanych grupy producentów owoców i warzyw. Pomoc finansowa może być wykorzystana na  pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy, prowadzeniem działalności administracyjnej i pokryciem części kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Grupa wstępnie uznana może uzyskać dotację w wysokości 75% kosztów inwestycyjnych, ujętych w planie, pozostała część  to wkład własny grupy producentów. Inwestycji tych grupa nie może zbyć przed upływem 5 lat od dnia nabycia maszyn, urządzeń  lub środków  transportu i 10 lat od dnia oddania do użytku budynków  lub budowli. Realizacja planu ma doprowadzić grupę do uzyskania statusu uznanej organizacji producentów owoców i warzyw.

 

Jak podkreślają członkowie zarządu, Prezes Grupy, pan Jacek Żmudzin (na zdjęciu po lewej) oraz Wiceprezes, pan Bogdan Grylak (na zdjęciu po prawej – zdjęcie wykonano na uroczystym otwarciu siedziby Grupy), o grupie można śmiało powiedzieć, że odniosła sukces. Najważniejszym osiągnięciem grupy jest  świadomość wszystkich udziałowców,  iż są oni  autentycznie właścicielami firmy i współdecydującymi o jej działalności. Co najmniej raz w miesiącu w siedzibie grupy odbywają się spotkania, na których omawiane są ważniejsze problemy. Są one konsultowane ze wszystkimi udziałowcami. Na kolejnym spotkaniu odbywa się dalsza wymiana poglądów, a po 2-3 miesiącach  strategiczne decyzje podejmowane są  wspólnie.

Najważniejsze decyzje zapadają przy ogólnej zgodzie wspólników. Decyzji j  tych było i jest nadal bardzo dużo. Decyzje strategiczne dotyczące planu dochodzenia do uznania i zawartego w nim procesu inwestycyjnego zostały podjęte zaraz  po założeniu spółki w 2003 r. Zakupiono nieruchomość pod siedzibę firmy. W tym samym roku zaczęły się prace związane z opracowaniem projektu centrum logistycznego. Następnie przystąpiono do budowy hali, składającej się z pomieszczenia sortowni, chłodni spedycyjnej i pomieszczeń socjalno-biurowych. Pierwszy etap budowy - hala o pow. 1900 m2 i plac składowo-manewrowy o pow. około 4000 m2 został zakończony w 2008 r. W tym też czasie zakupiono sortownicę do jabłek z wodnym rozładunkiem (zdjęcia poniżej), automat ważąco-pakujący i inne potrzebne maszyny i urządzenia. W następnym roku przystąpiono do budowy drugiej części hali o powierzchni około 2800 m2.  Rozbudowa obiektu sortowni i spedycji owoców i warzyw oraz wyposażenie go w część chłodniczą  spowodowało potrzebę dalszego utwardzenia otaczającego terenu. Cała nieruchomość została ogrodzona.

Anna Trznadel

Oddział Warszawa

 

Po  rozbudowaniu hali sortowni możliwe jest rozdzielenie procesu sortowania na  część ,,mokrą i suchą” i oddzielenie dostaw towaru  i ich wysyłek. Znacznie rozbudowano sortownicę poprzez wbudowanie elementu do wyposażonego w system kontroli jakości i  hydropróżniową napełniarkę. Będzie można przesortować  około 7 ton jabłek na godzinę minimalizując stopień uszkodzeń owoców. Aktualnie w halach mieści się kompleks chłodniczy  składający się z dziewięciu komór przechowalniczych o łącznej  pojemności 2300 ton. Komory chłodnicze wyposażone  są w kompletną instalację chłodniczą ,instalację kontrolowanej atmosfery oraz gazoszczelne worki kompensacyjne. Hale zaprojektowano tak, aby możliwe było uzyskanie certyfikatu HACCP.

Zakup nieruchomości, budowa hali oraz zakup sortownicy i urządzeń towarzyszących to inwestycje realizowane w pierwszych 3,5  latach z pięcioletniego okresu dochodzenia do uznania. Na kolejne lata zaplanowano między innymi zakup sklejarki, instalacji do szybkiego pakowania owoców oraz  zakup samochodów ciężarowych i przyczep transportowych.

Na chwilę obecną  grupa korzysta z transportu zewnętrznego. Zwiększa to koszty działalności firmy  i utrudnia wspólną  sprzedaż.  Własne środki transportu z logo Wilga Fruit  uniezależnią grupę  od transportu zewnętrznego ,usprawnią transport  towaru między gospodarstwami  udziałowców a sortownią a przede wszystkim ułatwią współpracę ze stałymi odbiorcami .

Łączna wielkość nakładów inwestycyjnych szacowana jest na ponad 39 milionów złotych, z tego spodziewana dotacja to ponad 29 milionów złotych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych na podobną skalę przy korzystaniu wyłącznie ze środków własnych, a nawet przy finansowaniu kredytem byłoby praktycznie niemożliwe. Dopiero wspólne działanie członków Grupy dało możliwość uzyskania dotacji i zrealizowania zaplanowanych zadań. Natomiast bez tych działań funkcjonowanie na wysoce konkurencyjnym rynku byłoby skazane na niepowodzenie. Roczna produkcja w grupie sięga  około 15.000 ton jabłek deserowych i 4.000 ton kapusty pekińskiej. Dzięki własnej bazie przechowalniczej, owoce i warzywa mogą być dostarczane przez cały rok. Natomiast nowoczesna sortownica i maszyna pakująca pozwalają przygotować towar  w opakowaniach dostosowanych do wymogów odbiorców  .

Świadome , przemyślane zamierzenia inwestycyjne i ich realizacja dają powód do zadowolenia wszystkim udziałowcom  i chociaż w każdej grupie muszą być osoby, które poświęcą swój czas na działanie grupy  w większym stopniu to sukces jest wspólnym dobrem .

Czy którykolwiek z sadowników  mógłby tego dokonać w pojedynkę ?

Anna Trznadel

MODR Warszawa

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.