MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Produkcja biopaliw na użytek własny

Dzisiaj, kiedy drastycznie rosną cen oleju napędowego, wielu rolników zastanawia się czy nie lepiej byłoby wyprodukować paliwa z surowców pochodzących z własnego gospodarstwa. Jest to możliwe, lecz zanim podejmiemy produkcję, powinniśmy pokonać trudności biurokratyczne. Poza tym musimy spełnić wymagania dotyczące składów podatkowych.

Tylko w takich składach można produkować biopaliwa stosując się do obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU z 2006 r. nr 169, poz. 1199).
Produkcja biopaliw przez rolników jest ograniczona, a roczny limit wynosi 100 litrów w przeliczeniu na hektar użytków rolnych posiadanych przez rolnika. Został on wyznaczony na podstawie szacunkowego, średniego zużycia paliwa przeznaczanego na produkcję roślinną. Rolnikom zabrania się też odsprzedawania wytworzonego przez siebie paliwa, a jeśli takie nieprawidłowości wykryje kontrola, to Agencja Rynku Rolnego ma obowiązek wykreślenia  rolnika z rejestru i wydania mu zakazu produkcji na kolejne trzy lata.

Warunki uruchomienia produkcji

Przede wszystkim jednak rolnicy i przedsiębiorcy planujący produkowanie biopaliw muszą zgromadzić i złożyć odpowiednie dokumenty oraz posiadać odpowiednie do tego obiekty, maszyny i urządzenia. Wszystkie środki techniczne powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe, sanitarne, związane z ochroną środowiska oraz wynikające z przepisów podatkowych. Z kolei wytwarzane przez nich biopaliwa muszą spełniać odpowiednie normy, określone ustawą o systemie monitorowania i kontrolowania jakości biopaliw. Wymagane jest też prowadzenie skomplikowanej sprawozdawczości [Lisowski 2007].
Jak wiemy biopaliwa objęte są akcyzą (obecnie jest to symboliczny 1 grosz za litr), dlatego ich produkcja i magazynowanie muszą odbywać się w składzie podatkowym. Zanim przedsiębiorca, czy rolnik, wystąpi o zezwolenie na prowadzenie takiego składu, powinien  już go utworzyć – dysponować odpowiednimi maszynami, zbiornikami i ogrodzonym terenem. Obiekt musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie szczegółowego prowadzenia składów podatkowych, w tym również wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.

Podstawowe obowiązki producenta

Rolnik wytwarzający na własny użytek estry metylowe, lub czysty olej roślinny, musi utworzyć skład, ale nie musi być podatnikiem podatku od towarów i usług. Łatwiej jest mu też uzyskać od właściwego naczelnika urzędu celnego zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Aby je uzyskać, wystarczy że ma swoją siedzibę, lub miejsce zamieszkania, w Polsce oraz zobowiązuje się do zapłaty (na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu celnego) kwoty należnej z tytułu akcyzy. Wniosek o uzyskanie zezwolenia składa się w urzędzie celnym, na terenie którego skład będzie prowadzony.
Ustawa o biopaliwach zobowiązuje też rolników do wpisania się do rejestru prowadzonego przez prezesa Agencji Rynku Rolnego. Do rejestru muszą być wpisani także rolnicy nie będący przedsiębiorcami. Istnieją dwa biopaliwowe rejestry prowadzone przez ARR. Rolnicy zamierzający produkować własne paliwo wpisują się do rejestru rolników, a przedsiębiorcy do rejestru wytwórców. Agencja ma 14 dni na wydanie zezwolenia dla rolnika bądź jego odmowę.
Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do Agencji Rynku Rolnego. Dopiero po spełnieniu tych formalności rolnicy i wytwórcy mogą rozpoczynać produkcję. Dodajmy, że ponadto mają obowiązek informowania Agencji o wszelkich zmianach danych zawartych w rejestrze oraz o zawieszeniu, bądź zakończeniu, działalności. W razie niedopełnienia tego warunku rolnik może zostać wykreślony z rejestru i na nowy wpis czekać dopiero po trzech latach [Lisowski 2007].

Fazy produkcji biopaliw

Podstawowym surowcem do produkcji biopaliw jest rzepak. Pochodzący niego olej wytłacza się zwykle w prasach ślimakowych. Produktem ubocznym są makuchy, które następnie mogą być zagospodarowane jako pasza dla zwierząt, lub przeznaczone na spalanie. W żywieniu zwierząt nie wolno jednak wykorzystywać makuchów zawierających resztki oleju z kwasem erukowym i dlatego w praktyce do produkcji biopaliw wykorzystywane są tylko tzw. odmiany bezerukowe rzepaku. Następnie wytworzony olej zostaje poddany transestryfikacji, w czasie której (w obecności katalizatora) następuje zastąpienie glicerolu innym alkoholem posiadającym tylko jedną grupę wodorotlenową, np. metanolem. Kolejnym etapem produkcji jest sedymentacja, czyli opadanie cięższej fazy glicerynowej i oddzielenie jej od lżejszego biopaliwa.
Uzyskane biopaliwo ma właściwości zbliżone do oleju napędowego i po skontrolowaniu właściwości fizykochemicznych może być od razu wykorzystywane jako paliwo silnikowe w postaci czystej lub w mieszance z olejem napędowym. Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie całości biopaliwa rzepakowego jest ograniczone w obniżonych temperaturach. Poniżej -5OC może bowiem dochodzić do zablokowania filtra paliwowego i rozruch silnika staje się niemożliwy. W takich warunkach zalecane jest stosowanie biopaliwa zmieszanego z z olejem napędowym.

Krzysztof Markowski
MODR, TZD Zwoleń
przyg. A.D.
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.