MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Nowe odmiany zbóż jarych 2010

Co roku do krajowego rejestru odmian prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wpisuje się od kilkunastu do ponad dwudziestu nowych odmian zbóż.

Według stanu na pierwszy dzień stycznia 2009r. znajduje się w nim 275 odmian roślin zbożowych (bez kukurydzy). Nowe odmiany są cennym wzbogaceniem krajowego rejestru, gdyż wykazują duże zdolności plonotwórcze.

Ze względu na to, że bardzo ważny jest dobór odmian do warunków siedliskowych i mikroklimatycznych występujących w naszym rejonie, w dokonaniu wyboru konkretnej odmiany pomocne będą analizy wyników doświadczeń PDO oraz korzystanie z list zalecanych odmian do uprawy (LZO).

Każdy kolejny rok badań wnosi nowe informacje do oceny odmian, szczególnie plonu ziarna, który jest wypadkową wielu cech i właściwości. Odmiany zbóż jarych są badane w Porejestrowym Doświadczalnictwie Odmianowym (PDO) w kilkudziesięciu doświadczeniach  rocznie. Bazą dla tych doświadczeń są stacje doświadczalne oceny odmian COBORU, jednostki hodowli roślin, punkty doświadczalne  ośrodków doradztwa rolniczego, zakłady doświadczalne instytutów badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni rolniczych.

Doświadczenia prowadzone są na dwóch poziomach agrotechniki. Przeciętny (a1) obejmuje nawożenie azotowe na średnim poziomie, zaprawianie nasion, stosowanie herbicydów i insektycydów. Na poziomie wysokim (a2) stosuje się dodatkowo nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi, dwa zabiegi fungicydowe, jeden zabieg ochrony przed wyleganiem oraz o 40 kg/ha wyższe nawożenie azotem.

Średnie plony z wszystkich badanych odmian w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w woj. mazowieckim (dt/ha)

 

Gatunek

a1

a2

2009

2008

2007

 

2007 - 2009

2009

2008

2007

 

2007 - 2009

Pszenica jara

54,7

71,1

55,0

 

60,3

69,2

84,1

66,6

 

73,3

Jęczmień jary

63,7

79,6

56,3

 

66,5

73,4

84,8

63,0

 

73,7

Owies

65,6

58,0

47,7

 

57,1

 

 

-

 

-

Poniżej przedstawiamy przegląd odmian zbóż jarych wpisanych do rejestru w 2009 roku.

Pszenica jara

 

Łagwa – odmiana jakościowa, o dość dobrej plenności. Odporność na mączniaka dość duża, na pozostałe choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i odporność na porastanie - dość duże. Ilość glutenu bardzo duża, zawartość białka duża. Wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Ogólna wydajność mąki dość mała. Dość mała tolerancja na zakwaszenie gleby. Hodowca: Hodowla Roślin Rolniczych - Nasiona Kobierzyc sp. z o.o.

Jęczmień jary

 

Atico – odmiana pastewna, o dobrej plenności i dość dużej odporności na rynchosporiozę. Średnia odporność na mączniaka, czarną plamistość i plamistość siatkową. Dość mała odporność na rdzę jęczmienia. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Dość wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym - przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Hodowca: Małopolska Hodowla Roślin – HBP sp.z o.o.

Conchita – odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Dość duża odporność na rdzę jęczmienia, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Duża masa 1000 ziaren. Wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Średnia tolerancja na zakwaszenie gleby. Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Kormoran – odmiana browarna, o dobrej wartości technologicznej. Dość dobra plenność, dość duża odporność na mączniaka i czarną plamistość. Średnia odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Rufus – odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na rdzę jęczmienia i czarną plamistość dość duża. Na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR.

Skald – odmiana pastewna o dobrej plenności. Odporność na mączniaka i plamistość siatkową dość mała, na pozostałe choroby średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Victoriana – odmiana typu browarnego, o dobrej plenności i wartości technologicznej. Odporność na czarną plamistość dość duża, na pozostałe choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość w stanie zsypnym - średnie. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Hodowca: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Pszenżyto jare

Andrus – odmiana pastewna, o dobrej plenności przy przeciętnym poziomie agrotechniki. Najlepsza zdrowotność spośród wszystkich odmian zarejestrowanych. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym - przeciętne. Liczba opadania duża, zawartość białka mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp.z o.o. Grupa IHAR.

Owies

Bingo – odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową – dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania przeciętny. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża. Wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu zaś dość duża. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

 

Wyniki plonowania odmian wpisanych do rejestru w 2009 roku w doświadczeniach PDO na terenie województwa mazowieckiego

 

Gatunek

Odmiana

Plon ziarna % wzorca

   

a1

a2

pszenica jara

Łagwa

103

104

jęczmień jary

Atico

100

102

 

Conchita

106

101

 

Kormoran

108

105

 

Rufus

97

98

 

Skald

104

104

 

Victoriana

101

101

pszenżyto jare

Andrus

106

98

owies

Bingo

109

-

 

Wzorzec: pszenica jara – 54,7 dt/ha, jęczmień jary – 63,7 dt/ha, pszenżyto jare – 57,6 dt/ha, owies – 65,6 dt/ha

 

 

 

Wyniki badania w doświadczeniach PDO tylko z 2009 roku nie dają podstawy do pełnej oceny przydatności odmiany, ale dają cenną informację o plonowaniu odmiany w warunkach, które miały miejsce w minionym roku.

 

 

 

Tomasz Radomski

 

Oddział Poświętne w Płońsku

 

Literatura:

 
 1. Lista opisowa odmian 2009 – Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 2. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w województwie mazowieckim, zboża jare, 2009 – Mazowiecki Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.