Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Innowacyjność we francuskim Leaderze

Kolebką programu Leader jest Francja, gdzie wdrożono go w roku 1991. Nazwa Leader jest skrótem francuskiej nazwy programu Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale, która oznacza związki między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi. Francuzi zabiegają o wieloaspektowy rozwój wsi nie tylko jako miejsca produkcji rolnej, ale i innych gałęzi gospodarki.

Podobnie jak my, chcą aby wieś była dobrym miejscem do życia i zachowała bogactwo przyrodnicze i kulturowe na obszarach LGD. Dbają też o szerokie zaangażowanie mieszkańców w rozwój ich „małej ojczyzny”.
We Francji obowiązuje zdecentralizowane zarządzanie Leaderem. Zarządzający PROW na poziomie kraju nie zarządzają tym programem. Tamtejsze ministerstwo rolnictwa zbiera informacje o lokalnych grupach działania, wspomaga je, organizuje dla nich szkolenia, ale nie zarządza inicjatywą LEADER. Odbywa się to na poziomie regionów.
We Francji są trzy główne podmioty realizujące tę inicjatywę:
- Rada regionalna - organ zarządzający funduszami;
- Agencja Płatnicza (ASP), pośrednicząca w zwracaniu płatności z funduszu Leadera i
odpowiedzialna za przeprowadzanie inspekcji;
- Lokalna Grupa Działania (GAL) wyposażona w Komitet Programowy odpowiednik naszej Rady.

Innowacyjność, ale w rozwiązywaniu problemów

Tak jak u nas, każda z lokalnych grup działania (LGD) ma swoje priorytety. Na przykład główne działania w Lokalnej Strategii Rozwoju w LGD Pays de Langres w Szampanii w nowej perspektywie to:
- dziedzictwo kulturowe – wykorzystanie walorów obszaru, aktywizacja lokalna,
- terytorialny rozwój gospodarczy i zatrzymanie odpływu mieszkańców,
- rozwój usług i wykorzystanie zasobów ludzkich,
- współpraca między młodzieżą i deputowanymi.
Nie wystarczy, aby wniosek o przyznanie pomocy był zgodny z tymi priorytetami. Projekt musi być innowacyjny. Jest to podstawowe założenie tamtejszej Lokalnej Strategii Rozwoju.
W LGD Pays de Langres wypracowano definicję innowacyjności i nie chodzi w niej o innowacje technologiczne, ale nowatorskie rozwiązania problemów lokalnej społeczności. Przede wszystkim projekt musi odpowiadać na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców. Musi być realizowany w partnerstwie, z udziałem współpracujących ze sobą podmiotów i w efekcie ma wzmacniać tożsamość mieszkańców. W tym celu powinien bazować na lokalnym dziedzictwie, wiedzy i kulturze. Ważne jest też, aby poprawiał dostępność usług, urządzeń.

Jak ocenia się projekt?

W LGD Pays de Langres innowacja oznacza więc zapewnienie skutecznych i trwałych rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów (bez innowacji technologicznych). Ma ona prowadzić do poprawy, rozwoju i postępu. Wymaga to łączenia i partnerstwa - współpraca jest sukcesem innowacji. Sukces ten zależy od zdolności do tworzenia sieci, budowania relacji (poprzez korzystanie z doświadczeń innych i rozpowszechniania własnych doświadczeń).
Projekt jest innowacyjny, jeśli spełnia trzy warunki:
- wprowadza nowe rozwiązania dla istniejących problemów,
- gwarantuje współpracę między partnerami projektu,
- tworzy sieć, buduje relacje miedzy podmiotami, korzysta z doświadczeń innych, wykracza poza dany obszar.
Praca nad projektem rozpoczyna się w biurze GAL, gdzie pracownik potencjalnemu beneficjentowi zadaje szereg pytań ze „specjalnego przewodnika”, aby ustalić czy projekt spełnia warunki innowacyjności. Dopiero po tej rozmowie wniosek o przyznanie pomocy może być dopracowywany.
Jego innowacyjny charakter sprawdza jeszcze Komitet Techniczny. Zespół inżynierów, wyłoniony z Komitetu Programowego (odpowiednik naszej Rady), przekazuje mu swoją ocenę. Następnie beneficjent zapraszany jest do zaprezentowania swojego projektu przed Komitetem programowym (Radą). Członkowie Komitetu mogą zadawać pytania oraz wymienić się uwagami przed podjęciem decyzji w sprawie przyznania lub nie przyznania grantu z podejścia LEADER. Praktycznie beneficjent w ciągu 15 minut omawia swój projekt, Komitet zadaje pytania przez ok. 15 minut, a potem przez 15 minut organ ten deliberuje nad wnioskiem o przyznanie pomocy i podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym.
Całkowity okres przygotowania i oceny projektu wynosi trzy miesiące (od spotkania z pracownikiem do ostatecznej oceny).

Podsumowanie

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest ocena projektu, realizowana w trzech krokach:
Krok 1: spotkanie beneficjanta z pracownikiem LGD w celu ustalenia zgodności projektu z Lokalną Strategia Rozwoju i warunkami innowacyjności,
Krok 2: Przegląd innowacyjnego charakteru projektu przez Komitet Techniczny,
Krok 3: Prezentacja projektu przez potencjalnego beneficjenta w Komitecie Programowym, który podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego.
Jest to inne podejście do beneficjenta niż w polskich LGD. Francuzi wyraźnie skracają czas przygotowania i wyboru wniosku. I co najważniejsze nie ma u nich ogłaszania konkursów. Wnioski o dofinansowanie można składać przez cały okres programowania do momentu wyczerpania środków i osiągnięcia zakładanych celów.
Dla nas nowością jest również to szersze, wieloaspektowe, rozumienie innowacyjności. Francuzi postawili na nowatorskie rozwiązania problemów lokalnej społeczności i osiąganie wartości dodanej, jaką w Leaderze jest innowacja. Takie podejście ułatwia rozwiązywanie istotnych dla społeczności lokalnych problemów, a dofinansowanie otrzymują najbardziej akceptowalne społecznie projekty.

Małgorzata Najechalska
Oddział Poświętne w Płońsku
Przyg. A.D.
Źródło: materiały GAL Pays de Langres pochodzące z projektu Innowacyjna Szampania zrealizowanego w ramach „Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 2016 rok z Pomocy Technicznej”

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.