Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Inwestycje na obszarach NATURA 2000

Rolnicy posiadający gospodarstwa, a w szczególności trwałe użytki zielone, położone na obszarach NATURA 2000, będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”.  Uruchomienie tego poddziałania planowane jest na I kwartał 2017 roku.

 

   Pomoc przeznaczona będzie na inwestycje związane z gospodarowaniem na trwałych użytkach zielonych w sposób zapewniających ich właściwe utrzymanie z punktu widzenia potrzeby zachowania siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.

                                                       Jakie są przyczyny wsparcia?

   Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony został instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

                                                         Co będzie dofinansowane?

   W ramach tego działania można będzie uzyskać dofinansowanie na trzy główne rodzaje inwestycji:

      · zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do

        usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,

     · wyposażanie pastwisk,

     · budowę budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu

       zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w     

       gospodarstwie.

                                                              Warunki pomocy

   Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000. W gospodarstwie musi być zachowana obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha. W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

   Preferowane będą gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 oraz operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000. Preferowane będą również operacje realizowane przez młodych rolników.

                                                              Wielkość dofinansowania

   W ramach tego programu beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w wysokości:

      · 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,

      · 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

   Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

      · 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków
         inwentarskich,

     · 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub

        adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Zuzanna Antosiuk

Oddział Siedlce

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyg. A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.