Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Konferencja ziemniaczana w Poświętnem

29 stycznia 2020 r. w MODR Oddział Poświętne w Płońsku odbyła się konferencja „Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Program dla polskiego ziemniaka”.

Omówiono istotne zagadnienia dotyczące zwalczania agrofagów ziemniaka, doboru odmian i agrotechniki. Dr Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin Oddział w Jadwisinie omówił zwalczanie groźnej choroby - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz przedstawił założenia Programu dla polskiego ziemniaka.

Wskazał również mocne i słabe strony produkcji ziemniaka w Polsce. Mocne strony to:

• bogata tradycja uprawy ziemniaka w Polsce,

• zrównoważona agrotechnika o względnie niskim stopniu chemizacji,

• duży potencjał produkcyjny zarówno w dużych jak i mniejszych gospodarstwach rolnych,

• bogata oferta odmianowa nasiennictwa (ponad 200 odmian),

• postępująca specjalizacja większych gospodarstw w uprawie na szczególne kierunki użytkowania,

• dobrze rozwinięty rynek ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych,

• rozwinięty rynek ziemniaków jadalnych konfekcjonowanych pod potrzeby sieci handlowych oraz wysokorozwinięty przemysł przetwórstwa spożywczego ziemniaków ze wzrostową tendencją produkcji frytek, chipsów i suszy.

Słabe strony:

• rozdrobniona struktura producentów z małym udziałem większych producentów,

• niskie plony w produkcji wielokierunkowej przy niskonakładowej technologii,

• mały udział plantacji z możliwością nawadniania,

• niski wskaźnik stosowania kwalifikowanego materiału sadzeniakowego,

• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wsparcia rynkowego (przechowalnictwo, rynki terminowe),

• bardzo zróżnicowana jakość ziemniaków w ofercie handlowej,

• wysokie koszty promocji i marketingu na rynkach zagranicznych w celu pozyskania klientów na polskie ziemniaki.

Wykładowca zwrócił uwagę na objawy występowania groźnej choroby bakteryjnej ziemniaka – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. W warunkach polowych symptomy choroby na porażonych roślinach pojawiają się rzadko, a specyficznym objawem ujawniającym się przy silnym porażeniu roślin jest więdnięcie pojedynczych roślin ziemniaka po deszczu. Na przekrojonych bulwach można dostrzec kremowo-żółte, z biegiem czasu ciemniejące przebarwienia (charakterystyczny pierścień, od którego nadano nazwę chorobie). Choroba przyjmuje najczęściej formę latentną (bezobjawową), a rzadko pojawiające się objawy choroby są zmienne i mogą być maskowane przez inne czynniki, stąd wymóg prawny jest taki, że bakterioza pierścieniowa musi być potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa) wskazującym występowanie bakterii. Objawowa forma bakteriozy pierścieniowej na bulwach stanowi w warunkach naturalnych tylko około 2% we wszystkich próbach, w których stwierdzono laboratoryjnie obecność bakterii Cms .

Skutkiem wykrycia tego agrofaga jest:

• nałożenie kwarantanny (zakazu uprawy 4-8 lat) na miejsce produkcji ziemniaka,

• utrata wartości zebranego plonu,

• dodatkowe koszty utylizacji porażonych partii,

• zakaz sprzedaży zbiorów ziemniaka szczególnie w obrocie międzynarodowym.

Metody zwalczania choroby to:

• brak środków chemicznych,

• kwarantanna:

• nie uprawianie ziemniaków na porażonym polu przez okres co najmniej 3 lat

• zwalczanie samosiewów ziemniaka i innych roślin żywicielskich w innych uprawach • prawidłowa utylizacja porażonych bulw ziemniaka. Metody zapobiegania wystąpieniu choroby:

• stosowanie wolnych od bakterii Cms kwalifikowanych sadzeniaków,

• jak najmniej uszkadzać bulwy, bo jest to droga do zakażenia,

• stosowanie właściwego zmianowania,

• niszczenie samosiewów ziemniaka w innych uprawach,

• dezynfekcja wszystkich powierzchni, które mogły mieć kontakt z porażonym materiałem roślinnym.

Dr Wojciech Nowacki przedstawił też założenia Programu dla polskiego ziemniaka opracowanego przez MRiRW. Jedną z zasad programu będzie obowiązek wysadzania ziemniaków wolnych od bakterii Cms przez producentów, którzy swoje zbiory planują sprzedać na rynku (kwalifikowany materiał sadzeniakowy albo materiał z własnych rozmnożeń po uprzednim badaniu wykluczającym obecność Cms). Przepis ten wejdzie w życie prawdopodobnie od 2021 roku, a badanie bulw ziemniaka przeprowadzać będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ofertę preparatów do ochrony ziemniaka firmy Syngenta Polska przedstawiła dr hab. Katarzyna Rębarz. Firma Syngenta do ochrony ziemniaka oferuje: między innymi: insektycydy – Karate Zeon 050 CS, Karate Zeon 100 CS, Kusti 050 CS ; fungicydy- Amistar 250 SC, Carial Star 500 SC, Carial Flex, Revus 250 SC, Ridomil Gold MZ 67,8 WG; herbicydy- Boxer 800 SC, Arcade 880 EC.

Na temat hodowli nowych odmian ziemniaka, hodowli zachowawczej i oferty handlowej mówił Radosław Przybylski z Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Strzekęcino. PMHZ to polski hodowca ziemniaka mający w swojej ofercie handlowej ponad trzydzieści odmian ziemniaka, w tym tak popularne na terenie Mazowsza odmiany jadalne o białym lub kremowym miąższu: Irys, Irga oraz odmiany z Listy Odmian Zalecanych dla województwa mazowieckiego (Ignacy, Laskara, Mazur, Tajfun). W konferencji uczestniczyło 80 osób. Firmami sponsorującymi konferencję były: - SYNGENTA Polska, - Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka, - Centrala Nasienna w Warszawie, - HelioExpert. Na stoiskach informacyjnych przedstawiacie tych firm udzielali porad i przekazywali materiały informacyjno – promocyjne zainteresowanym.

__F O T O R E L A C J A__

1. dyrektor Jarosław Grabowski - otwarcie
2. dr hab Katarzyna Rębarz
3. dr Wojciech Nowacki
4. Radosław Przybylski - PMHZ
5. uczestnicy konferencji

Tekst: Janusz Sychowicz

Zdjęcia: Szymon Wolder

MODR Oddział Poświętne w Płońsku

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.