MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Mazowieckie święto rolników

13 i 14 czerwca w Płońsku tysiące mieszkańców Mazowsza i gości z całego kraju odwiedziło  XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z VII Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Bogaty program jednej z największych imprez targowych w Polsce wypełniały ekspozycje, pokazy, występy artystyczne oraz uroczyste wręczanie nagród laureatom licznych konkursów.

Najważniejsze wydarzenia

MODR Oddział Poświętne należy do nielicznych ośrodków doradczych w kraju, w którym prowadzone są doświadczenia polowe. W tym roku na 20 ha gruntów rolnych pracownicy Zespołu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa przygotowali 322 poletka z odmianami roślin uprawnych, które obejmują 23 gatunki. Odbyły się tam trzy doświadczenia ścisłe z Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, na które składa się uprawa pszenicy ozimej - 25 odmian, pszenicy jarej – 11 odmian, jęczmienia jarego - 22 odmiany. Rolników interesowało porównanie różnych technologii upraw i ocena skuteczności działania środków ochrony roślin oraz nawozów. Przygotowano 21 tematów technologicznych na 84 poletkach. Przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych z uznaniem podkreślali staranność prowadzenia doświadczeń i bardzo dobry stan roślin, pomimo panującej suszy. Uwagę obserwatorów zwracały poletka zbóż i buraka cukrowego, ponieważ rośliny miały bardzo dobry pokrój, a rzędy były wyrównane. Malowniczo prezentowały się różne odmiany łubinu żółtego i wąskolistnego. Rolnicy z uwagą oglądali wszystkie poletka doświadczalne i zadawali pytania doradcom Oddziału Poświętne, o zastosowane nawozy i środki ochrony roślin oraz terminy zabiegów. Prezentowane na polu technologie uprawy i odmiany zostały dokładnie opisane w „Przewodniku po polu doświadczalnym” wydrukowanym na potrzeby zwiedzających. Tę część poglądową uzupełniały stanowiska doradcze i informacyjne MODR oraz firm pracujących na rzecz sektora rolniczego.

Istotną częścią imprezy była konferencja pt. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 szansą dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego”, którą poprowadzili: Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w MRiRW, Katarzyna Laskowska - naczelnik wydziału w Departamencie Rozwoju Rolnictwa MRiRW oraz Adam Struzik - marszałek województwa mazowieckiego. Z największym zainteresowaniem spotkały się działania zapewniające wsparcie dla rolników. Prelegenci odpowiadali na wiele pytań zarówno podczas konferencji jak i po jej zakończeniu. Konferencja zgromadziła ponad 70 słuchaczy.

Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych wymaga od polskich rolników zdobywania nowej wiedzy i zwrócenia uwagi na innowacje w rolnictwie. O tym jakie działania badawcze są i będą prowadzone na potrzeby rolników poinformowali podczas XVI MDR przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław (IUNG), Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Zainteresowani innowacjami w rolnictwie - połączeniem teorii z praktyką - prowadzili rozmowy z przedstawicielami tych instytucji w specjalnie przygotowanej hali namiotowej pod nazwą „Nauka
polska a innowacje w rolnictwie”.

Na VII Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która jest miejscem promocji dorobku hodowlanego, oceniano bydło, trzodę chlewną oraz klacze. 18. hodowców bydła przywiozło do Poświętnego 60 sztuk jałowic i krów mlecznych oraz 12 cieliczek. Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej poddano ocenie w 5 kategoriach: jałowice niecielne, jałowice cielne, krowy pierwiastki w pierwszej I laktacji, krowy w II laktacji oraz krowy w III laktacji i dalszych. Komisja oceniająca brała pod uwagę budowę krowy oraz wydajność mleka. Superczempionką wystawy bydła mlecznego została krowa Waldemara Plantowskiego z powiatu mławskiego wystawiona w kategorii: III laktacja i dalsze. Po raz pierwszy oceniano jałowice i krowy rasy simentalskiej. Prezentowano również bydło rasy jersey oraz białogrzbiete, które jest polską rasą objętą Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Jak co roku odbył się także Konkurs Młodego Hodowcy, w którym dzieci prezentowały cielęta na ringu, a na koniec otrzymały mnóstwo nagród. Nowością tegorocznej wystawy była pierwsza na Mazowszu profesjonalna aukcja jałowic hodowlanych. Najwyższa wylicytowana cena jałowicy to 11 800 zł.

Hodowcy trzody chlewnej wystawili 23 loszki oraz 9 knurów do oceny w kategoriach: loszka i knurek rasy polska biała zwisłoucha, loszka i knurek rasy wielka biała polska, loszka mieszańcowa komponentu matecznego pbz x wbp, knur mieszańcowy ras ojcowskich duroc x pietrain oraz loszka rasy puławskiej, która tak jak w przypadku bydła białogrzbietego jest rasą zachowawczą. Tytuły czempionów w poszególnych kategoriach otrzymały loszki i knury z hodowli Grzegorza Pruszkowskiego (gm. Baboszewo), Tymoteusza Zygana (gm.Sienno), Adama Boryczki (gm.Zwoleń, Janusza Pychewicza (gm. Gzy), Wiesława Barkały (gm. Gzy).

Wystawa klaczy zgromadziła konie rasy huculskiej, małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej, zimnokrwistej, polskiego konia szlachetnego półkrwi i konika polskiego. W każdej z tych ras wybierano czempionkę i dwie wiceczempionki. Największe uznanie i tytuł czempionki wystawy zdobyła Radiosa – klacz rasy polski koń szlachetnej półkrwi.

W niedzielę odbyły się widowiskowe XX Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami, stanowiące zachętę do dobrego przygotowania i wyszkolenia koni zaprzęgowych. Nagrodę za najbardziej stylowy zaprzęg otrzymał Krzysztof Grąbczewski (gm. Płońsk).

Były laury dla hodowców najbardziej wartościowych sztuk hodowlanych bydła, trzody chlewnej i koni. Wystawcy porównali poziom hodowlany swych zwierząt z efektami kolegów z branży, wymienili doświadczenia, natomiast zwiedzający podziwiali piękne sztuki i kierunki zmian w hodowli. Najlepsi za efekty pracy hodowlanej nagrodzeni zostali pucharami, nagrodami rzeczowymi i finansowymi.

MAZOWIECKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH - Wyniki oceny

BYDŁO MLECZNE

Lp. Wystawca Rasa, odmiana Tytuł Kategoria
1. Wawrzyńczak Jerzy, Stupsk HO Czempion Jałowica niecielna
2. Maciejewski Janusz, Podlesie HO Wiceczempion Jałowica niecielna
3. Tomaszewski Bogusław, Przasnysz HO Wiceczempion Jałowica niecielna
4. Bartosiewicz Zbigniew HO Czempion Jałowica cielna
5. Jeznach Andrzej, Helenowo Nowe HO Wiceczempion Jałowica cielna
6. Pielech Sebastian, Nowe Czernice HO Wiceczempion Jałowica cielna
7. Pielech Sebastian, Nowe Czernice HO Czempion Pierwiastka
8. Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy HO Wiceczempion Pierwiastka
9. Tomaszewski Bogusław, Przasnysz HO Wiceczempion Pierwiastka
10. Szymerski Mariusz, Rębowo HO Czempion II laktacja
11. Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy HO Wiceczempion II laktacja
12. Plantowski Waldemar, Olszewo-Borzymy HO

Czempion

Superczempion

III laktacja i dalsze
13. Soliwodzki Andrzej, Muchówko HO Wiceczempion III laktacja i dalsze
14. Więcław Zenon, Arcelin SM Czempion Jałowica SM
15. Zglinicki Paweł, Zdunówek SM Czempion Krtowa SM

TRZODA CHLEWNA

Lp. Wystawca Tytuł Kategoria
1. Grzegorz Pruszkowski, Galomin

Czempion

Wiceczempion

Knur rasy wbp
2. Wiesław Barkała, Przewodowo Majorat Czempion Knur rasy pbz
3. Grzegorz Pruszkowski, Galomin Wiceczempion Knur rasy pbz
4. Paweł Błoński, Zając

Czempion

Wiceczempion

Knur mieszaniec wariantu krzyżowniczego duroc x pietrain
5. Grzegorz Pruszkowski, Galomin

Czempion

Wiceczempion

Loszka rasy wbp
6. Tymoteusz Zygan, Osówka Czempion Loszka rasy pbz
7. Adam Skoneczny, Czerwona Niwa Parcel Wiceczempion Loszka rasy pbz
8. Janusz Pychewicz, Szyszki Wiceczempion Loszka rasy pbz
9. Bogusław Jemioł, Atalin Wiceczempion Loszka rasy pbz
10. Adam Boryczka, Niwiki

Czempion

Wiceczempion

Loszka rasy puławskiej
11. Janusz Pychewicz, Szyszki

Czempion

Wiceczempion

Loszka mieszaniec wariantu krzyżowniczego ras pbz x wbp

KONIE

Lp. Wystawca Klacz Tytuł Kategoria
1. Giżyński Jan, Dzierzążnia SORAJA Champion rasa huculska
2. Moroz Sylweriusz, Warszawa WERONA I Vice Champion rasa huculska
3. Moroz Sylweriusz, Warszawa WERDA II Vice Champion rasa huculska
4. Dybka Antoni, Łochów PARMA Champion rasa małopolska
5. Lodziński Jerzy, Gąbin HEKLA I Vice Champion rasa małopolska
6. Elert Robert, Proboszczewice JURATA II Vice Champion rasa małopolska
7. Makowski Remigiusz, Opypy RADIOSA Champion rasa wielkopolska i polski koń szlachetny półkrwi
8. Nałęcz Grzegorz, Nużewo RABIDA I Vice Champion rasa wielkopolska i polski koń szlachetny półkrwi
9. Nałęcz Grzegorz, Nużewo FANTA N II Vice Champion rasa wielkopolska i polski koń szlachetny półkrwi
10. Zbigniew Koperski, Płońsk HERONA Champion rasa śląska
11. Grzegorz Przedpełski, Płońsk DYGRESJA I Vice Champion rasa śląska
12. Grąbczewski Krzysztof, Lisewo RIANA II Vice Champion rasa śląska
13. Pustoła Tomasz, Naruszewo JUSTA Champion rasa zimnokrwista
14. Liwiński Marcin, Lesznowola TULIPE DE MOSCOU I Vice Champion rasa zimnokrwista
15. Liwiński Marcin, Lesznowola CEKIA II Vice Champion rasa zimnokrwista
16. Skoczeń Andrzej, Rybno TELIMENA Champion konik polski
17. Żebrowski Sławomir, Stepna Michałki NUTKA I Vice Champion konik polski
18. Żebrowski Sławomir, Stepna Michałki LASOTA II Vice Champion konik polski

Od lat atutem wystawy jest bogata gama nowoczesnego sprzętu rolniczego: ciągników, maszyn i urządzeń oraz środków niezbędnych nie tylko w produkcji rolniczej. Hitem Targowym XVI MDR w tym roku został ciągnik rolniczy FARMTRAC 675 DTN KING produkowany przez Farmtrac Tractors Europe sp. z o.o. z Mrągowa. Tytuł ten firma otrzymała otrzymał za nowoczesne rozwiązania techniczne i przystępną cenę ciągnika.

Konkurs „Hit Targowy”

Zwycięzca – Ciągnik rolniczy FARNTRAC 675 DTN KING, produkowany przez Tractors Europe Sp. z o.o. z Mrągowa

Wyróżnienia:

 1. Przyczepa samozbierająca Schuitemaker Rapide 65, produkowana przez Schuitemaker machines B.V. Holandia
 2. Siewnik do siewu w mulcz Pottinger Terrasem C4, produkowany przez Alois Pottinger Maschinenfabrik GmbH Austria
 3. Nawóz AGRAVITA Ca FAST, zgłoszony przez Caldena Sp. z o.o. z Torunia
 4. Prasa zwijająca CASE RB 465, produkowana przez CNH Europe
 5. Ultrasonograf SONO FARM mini, produkowany przez firmę DRAMIŃSKI S.A. z Olsztyna
 6. Wóz asenizacyjny ZUNHAMMER, produkowany przez Zunhammer GmbH
 7. Wskaźniki stopnia zanieczyszczenia filtrów powietrza, produkowane przez FilterAlert z USA
 8. Ciągnik rolniczy FOTON TB 504C, produkowany przez Foton Lovol International Heavy Industry Co. Ltd z Chin
 9. Ciągnik Ursus C-380, produkowany przez URSUS S.A. z Lublina

Z każdym rokiem wzrasta estetyka stoisk, coraz częściej pojawiają się ciekawe aranżacje.
W konkursie „Najciekawsze Stoisko” w kategorii wystawca laureatem została firma AgroCompleks Wiesława Przybyłowskiego z Żółwina produkująca wyposażenie obór dla bydła mlecznego. W kategorii kiermasz nagrodę komisja konkursowa przyznała firmie Ogrody i Balkony Jana Tkaczyka z gminy Gołymin.

Odbyło się również podsumowanie konkursów: „Bezpieczne Gospodarstwo”, „Agroliga”, „Od Agroturystyki do Turystyki Wiejskiej” i wręczenie nagród laureatom.

Znaczenie dziedzictwa kulinarnego podkreślił mazowiecki finał XV edycji konkursu ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Oddział Poświętne MODR zgłosił 28 produktów tradycyjnych oraz 3 potrawy regionalne. W wyniku prac komisji konkursowych wyłoniono z naszego terenu 15 laureatów w różnych kategoriach, w tym dwie nominacje do Perły - najwyższej nagrody w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo –Smaki Regionów”.

Podczas XVI MDR odbyła się prezentacja (połączona z degustacją) produktów tradycyjnych i potraw wytwarzanych metodą niezmienioną od ponad 25 lat z naturalnych surowców pochodzących z gospodarstw rolnych. Produkty i potrawy przeznaczone do degustacji były wielokrotnie nagradzane w konkursach kulinarnych głównie: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i „O Laur Marszałka”. Na stole wiejskim, były takie specjały jak: chleb dworski, szynka dziedzica, pierogi, żurek, napój z mięty i miodu, sernik, fafernuchy i inne.

Zasad identyfikacji, promocji i ochrony produktów tradycyjnych i regionalnych dotyczyła   prezentacja multimedialna. Przypominała zwiedzającym targi dawne potrawy i produkty Północnego Mazowsza. Na stoiskach wokół „Sienkiewiczówki”, lokalni wytwórcy oferowali swoje wyroby .

Targom towarzyszyło wiele konkursów i atrakcji. Jednym z konkursów skierowanych do rodzin był Ekologiczny Turniej Rodzinny (piąta edycja). Jego celem było propagowanie wiedzy o przyrodzie, jej ochronie, ekologii, leśnictwie, odnawialnych źródłach energii w połączeniu z grami sprawnościowymi. Pierwszy etap polegał na pokonaniu odcinka trasy konkursowej na różne sposoby: marsz na 3-osobowych nartach, skoki w workach albo na skakance, bieg sprintem lub przejście przez tunel typu gąsienica. Uczestnicy rozpoznawali ptaki, grzyby leśne, drzewa, tropy zwierząt oraz uczestniczyli w kalamburach. Każda z 10 rodzin otrzymała praktyczne i wartościowe nagrody. Najwięcej nagród przyznano zwycięskiej rodzinie Janosów ze Skrzeszewa (rower, namiot czteroosobowy, zestaw gier zespołowych i gadżety). Znakomitą oprawę artystyczną nadały występy artystów węgierskich oraz płońskich mażoretek.

********

                MODR Oddział Poświętne w Płońsku dziękuje wszystkim współorganizatorom, wystawcom, zwiedzającym, a także gościom honorowym, którzy zaszczycili swoją obecnością i w oficjalnych wystąpieniach podkreślali znaczenie transferu wiedzy i innowacyjności dla wzmacniania konkurencyjności i rozwoju gospodarstw na Mazowszu, wskazując na funkcje edukacyjne, integracyjne i promocyjne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Gospodarzami imprezy byli: Andrzej Kamasa – dyrektor MODR, Agata Sosińska- zastępca dyrektora, Łukasz Lewandowski - p.o. dyrektora Oddziału Poświętne w Płońsku.

1.ocena bydła simentalskiego

2. Uroczyste otwarcie XVI MDR – Janina Orzełowska- wicemarszałek województwa mazowieckiego

3. od lewej Andrzej Kamasa- dyrektor MODR, Agata Sosińska- zastępca dyrektora MODR, Adam Struzik- marszałek województwa mazowieckiego, Tadeusz Nalewajk - podsekretarz stanu w MRiRW /wiceminister rolnictwa/, Łukasz Lewandowski- p.o. dyrektora O/Poświętne w Płońsku

4. uprawa pszenicy interesowała rolników

5. występ mażoretek

6. Innowacje w rolnictwie - stoisko SGGW w Warszawie

7. Andrzej Kamasa – dyrektor MODR wita gości

8 Prezentacja i degustacja produktów i potraw tradycyjnych

9. wystawa ciągników i maszyn rolniczych

10. Waldemar Plantowski z superczempionką VII Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

11. Tadeusz Nalewajk -wiceminister rolnictwa i Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego prezentują PROW na lata 2014-2020

12. wycena knurków hodowlanych

13 prezentacja zaprzęgów konnych

14. liczba przybywających na XVI MDR była imponująca

15. widok drogi z pola doświadczalnego w kierunku wystawy maszyn

16. Wystawa z lotu ptaka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                          ksow baner

Tekst: Małgorzata Najechalska - MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska - MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Stefan Choliński - - MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Janusz Sychowicz - - MODR Oddział Poświętne w Płońsku

Aeroklub Regionu Płońskiego

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.