MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Poświętne - 90 lat w służbie rolnictwa

Początki doradztwa rolniczego sięgają XIX wieku, kiedy to zaczęto stosować formy i metody pracy doradczej, które przetrwały do dnia dzisiejszego: pogadanki, pokazy rolnicze, demonstracje czy wreszcie wystawy. Pisemnym śladem poradnictwa rolniczego były opisy tzw. gospodarstw wzorcowych, w których podejmowano próby propagowania nowych metod gospodarowania. Za pomocą takich opisów uczono rolników i upowszechniano nowości w uprawie roślin i chowie zwierząt.

 

Początki nowoczesnego doradztwa rolniczego wywodzą się z agronomii społecznej i datują się od okresu międzywojennego. Występowało wtedy duże zacofanie strukturalne rolnictwa, niski poziom sił wytwórczych, duży analfabetyzm ludności i brak przygotowania zawodowego rolników. W takich warunkach 1 sierpnia 1923 r. Sejmik Płoński utworzył w Poświętnem Ognisko Kultury Rolnej i Zakład Doświadczalny, którego program obejmował:

 • Zakład doświadczalno-rolniczy
 • Stację meteorologiczną
 • Reprodukcję oryginalną nasion
 • Zarodową hodowlę koni
 • Dział ogrodniczy
 • Oświatę rolniczą pozaszkolną
 • Niższą szkołę męską rolniczą ( z uwagi na brak środków szkoła nie powstała).

 

Nieustanny rozwój

 

Od samego początku prowadzono doświadczenia na stałym polu doświadczalnym (133 ha), jak również u okolicznych rolników. Rozwijano hodowlę bydła i wprowadzono na terenie powiatu płońskiego kontrole obór. Ponadto utworzono Stację Ogierów Państwowych. Od początku szczególną rangę miała też działalność oświatowa: kursy rolnicze, odczyty i pogadanki wygłaszane podczas zebrań wiejskich, publikacje wyników doświadczeń i artykułów fachowych w prasie, wydawanie komunikatów i ulotek z praktycznymi wskazówkami, przyjmowanie w Ośrodku wycieczek ziemian i chłopów oraz udział w wystawach rolniczych.

 

Doradztwo rolnicze zmieniało się, przechodziło różne etapy w zależności od stosunków społeczno-gospodarczych. Zakład w Poświętnem poddawany był kilkakrotnie reorganizacji
i zmieniał nazwy, przyjmował też nowe zadania i funkcjonował jako:

 

 • Ognisko Kultury Rolnej i Zakład Doświadczalny w latach 1923 – 1939
 • Zakład Doświadczalny w latach 1945 – 1956
 • Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny w latach 1956 – 1975
 • Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w latach 1975 – 1991
 • Ośrodek Doradztwa Rolniczego w latach 1991 - 1999
 • Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w latach 1999 - 2004
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne od roku 2005 do tej pory.

 

Nie uległa zmianie idea utworzenia Ośrodka. Tak jak w pierwszych latach swej działalności, tak i obecnie, nasi pracownicy dostarczają mieszkańcom wsi informacji potrzebnych do prowadzenia produkcji rolniczej na odpowiednim poziomie, a także służących poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.

 

To wszystko tworzyli ludzie

 

Jeśli mówimy o historii zakładu to w istocie mamy na myśli ludzi, którzy tworzyli go przez 90 lat. Wracamy pamięcią do bardzo, bardzo wielu osób, znanych nam z archiwów, monografii Ośrodka, opowiadań kolegów, bądź osób zachowanych w zakamarkach naszej pamięci. Oni wszyscy swoją osobowością i pracą, tworzyli jego historię i nadawali sens jego istnieniu.

 

Uroczystości jubileuszowe

 

Uroczyste obchody jubileuszu 90-lecia doradztwa rolniczego w Poświętnem odbyły się 30 sierpnia br. Poprzedziła je międzynarodowa konferencja pt. „Rola i znaczenie doradztwa rolniczego w procesie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, w której udział wzięli zaproszeni goście oraz gospodarze, dyrektorzy MODR w Warszawie: Andrzej Kamasa, Grażyna Opolska i Wojciech Rzewuski.

  

O znaczeniu doradztwa mówił ks. biskup Piotr Libera, celebrujący mszę polową. Odniósł się do dokonań kolejnych pokoleń pracujących w Poświętnem akcentując działania Ośrodka zmierzające do tego, by na mazowieckiej wsi żyło się lepiej, aby gospodarstwa były zasobniejsze i aby ludzie widzieli tutaj swoją przyszłość. Jego Ekscelencja poświęcił kamień węgielny pod budowę Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, który ma powstać na terenie Ośrodka.

 

Wystąpienia gości

 

Wiele ważkich słów padło z ust gości uroczystości jubileuszowych. wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk, podkreślał ogromne znaczenie ośrodków doradztwa rolniczego, które pomogły rolnikom w dobrym wykorzystaniu środków unijnych, akcentował ich ważną rolę informacyjno-edukacyjną i oświatową, wspomniał o zadaniach, jakie stoją przed doradztwem w nowej perspektywie WPR. Najważniejsze –zdaniem pana wiceministra- jest, aby doradztwo publiczne było ogólnodostępne. Wspominając o historii zakładu, przypomniał o odmianie ziemniaków noszących nazwę Poświęckie – wyhodowanej w Zakładzie Doświadczalnym Poświętne.

 

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego życzył, aby Poświętne poprzez Park Naukowo-Technologiczny, kluczowy projekt na Mazowszu, wkroczyło w lepszą przyszłość. Marszalek przekazał Jubilatowi dyplom uznania, (Oddział w Płońsku otrzymał już wcześniej medal pamiątkowy Pro Masovia, stanowiący wyróżnienie za wyjątkową realizację zadań na rzecz województwa Mazowieckiego).

  

Kolejny Gość Dariusz Piątek- wicewojewoda mazowiecki, składając gratulacje zaznaczył m.in., że praca doradcza ma wpływ na sukcesy mazowieckiego rolnictwa, które jest jedną z sił napędowych naszego regionu.

Andrzej Kamasa, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przypomniał, że doradztwo rolnicze to pomoc dla rolników, a pomimo zmian pokoleniowych, które dokonały się w ciągu 90 lat, wciąż istnieje potrzeba edukacji i służby rolnikom.

 

Interesujące obrazy z początków doradztwa i dokonującego się postępu technologicznego zaprezentował Jarosław Zawadzki, autor książki „90 lat doradztwa rolniczego w Poświętnem …..”

                                                              

***

Z okazji jubileuszu pracownikom wręczono medale i dyplomy uznania, a specjalne podziękowania skierowano do rolników. Dyrektorzy MODR wręczyli najlepszym rolnikom listy gratulacyjne i podziękowali za otwartość na wsparcie udzielane przez doradców, za chęć stałego dokształcania się i korzystanie z usług Ośrodka.

Części oficjalnej obchodów towarzyszył poczet sztandarowy. Oddział Poświętne oprócz sztandaru posiada od roku 1979 Order Sztandaru Pracy II klasy.

 

Dyrektor Oddziału Poświętne Agata Sosińska serdecznie dziękuje wszystkim gościom uczestniczącym w obchodach jubileuszu 90-lecia doradztwa i przekazuje wyrazy wdzięczności za miłe słowa, gratulacje i za docenienie pracy doradczej.

 

Tekst: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska i Małgorzata Najechalska

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.