Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Programy i projekty UE

Działo się - XX Mazowieckie Dni Rolnictwa

 

XX Mazowieckie Dni Rolnictwa połączone z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

 

Otwarcie XX Mazowieckich Dni Rolnictwa przez Sławomira Piotrowskiego i Tomasza Skorupskiego Dyrektorów MODR oraz Jarosława Grabowskiego Dyrektora MODR O Poświętne

Otwarcie XX Mazowieckich Dni Rolnictwa przez Sławomira Piotrowskiego
i Tomasza Skorupskiego - dyrektorów MODR Warszawa
oraz Jarosława Grabowskiego dyrektora MODR Oddział Poświętne

Odwiedzili nas rolnicy i mieszkańcy województwa mazowieckiego i goście z innych rejonów kraju. Mieli okazje poznać nowoczesne maszyny, trendy w hodowli i uprawie, czy innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarstwach rolnych.

Mimo, że w przeddzień imprezy burza z silnym wiatrem i bardzo ulewnym deszczem odcisnęła swoje piętno na poletkach doświadczalnych i spowodowała szkody na wystawie, jubileuszowe Mazowieckie Dni Rolnictwa przebiegały już w upalnym słońcu i dobrej atmosferze.

Prezentacja Pola doświadczalnego MODR Oddział Poświętne

Najważniejsza część wystawy to pola doświadczalne o pow. 20 ha, gdzie zaprezentowano kolekcje odmian z 20 gatunkami roślin uprawnych wysianych na 418 poletkach, pięć doświadczeń ścisłych Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na  389 poletkach,  a także nowe technologie uprawy na 60 poletkach.

MODR Oddział Poświętne w Płońsku od 96 lat prowadzi doświadczenia polowe. Jest to efekt zaangażowania pracowników Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa. Zainteresowani uprawami roślin rolniczych otrzymali bezpłatnie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany i opublikowany przez pracowników Oddziału Poświętne MODR, dofinansowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego. Podczas targów przy poletkach doświadczalnych firmy współpracujące i doradcy MODR informowali o zastosowanych zabiegach i dotychczasowych efektach uprawy.

Mazowieckie Dni Rolnictwa to również stanowiska doradcze i informacyjne organizatorów oraz placówek naukowych i firm pracujących na rzecz sektora rolniczego. Wielu rolników chciało uzyskać bardzo szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania środków z działań PROW 2014-2020. Najczęściej pytali o warunki uzyskania pomocy na działania Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Zainteresowani byli także Programem regeneracji gleb poprzez wapnowanie, który będzie prowadzony od 2019 do 2023 roku.

Bogata oferta stoisk firmowych

Na placu wystawowym o powierzchni ok. 3 ha przygotowano interesującą ekspozycję maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej oraz wystawę zwierząt hodowlanych. Bogatą ofertę przygotowało 320 wystawców. Najbardziej interesującą okazała się wystawa ciągników, maszyn rolniczych oraz kombajnów. Reprezentowane były czołowe krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych. Nowoczesny sprzęt rolniczy: ciągniki, maszyny i urządzenia oraz środki niezbędne nie tylko w produkcji rolniczej były ocenione przez specjalną komisję.

Hitem Targowym wystawy roku 2019 ogłoszono Typoszereg zbiorników do magazynowania paliw płynnych klasy III – oleju napędowego, produkowany i zgłoszony przez firmę Swimer Łukasza Otremby z Torunia. Hit przyznano za bezpieczny system przechowywania paliw płynnych w gospodarstwach rolnych. Ponadto siedmiu wystawców otrzymało puchary za innowacyjne rozwiązania i technologie wpierające prace w rolnictwie.

Co roku wysoki poziom aranżacji stoisk zwraca uwagę zwiedzających. W konkursie „Najciekawsze stoisko” w kategorii „Wystawa” I miejsce otrzymała Firma JFC Polska Sp. z o.o. – dystrybutor szerokiej gamy poideł dla zwierząt oraz zbiorników do dystrybucji paliw. W kategorii „Kiermasz” wyróżniono Stowarzyszenie na rzecz zwierząt „Uszy do Góry” zajmujące się bezdomnymi zwierzętami.

Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Na XI Mazowieckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która jest miejscem promocji dorobku hodowlanego oceniano bydło i klacze. Tytułami czempionów i wiceczempionów w poszczególnych kategoriach konkursowych nagrodzono najlepsze sztuki. Komisja Oceny Bydła Mlecznego – oceniła zwierzęta prezentowane przez 27 hodowców. Tytuł superczempionki wystawy otrzymała krowa w III i dalszej laktacji należąca do Dariusza Nasiłowskiego ze Skwierczyna Dworu oraz jałowica w grupie 12-17 miesięcy należąca do Andrzeja Jeznacha z Helenowa Nowego. W Konkursie Młodego Hodowcy 9 dzieci zaprezentowało cieliczki z gospodarstw swoich rodziców.

Podczas Mazowieckiej Wystawy Klaczy Hodowlanych hodowcy koni z województwa mazowieckiego zaprezentowali 37 klaczy. W sobotę oceniano klacze hodowlane następujących ras: śląskiej, zimnokrwistej, szlachetnej, huculskiej. Championem Wystawy została BOSNA klacz pana Sylweriusza Moroza. W niedzielę odbyły się XXIV Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Sędziowie docenili bardzo dobre przygotowanie koni do wystawy, odpowiednią pielęgnację, wyczesanie oraz perfekcyjne wyszkolenie koni zaprzęgowych. Nagrodę za najbardziej stylowy zaprzęg otrzymał po raz kolejny Krzysztof Grąbczewski.

Ponadto amatorzy drobiu ozdobnego podziwiali ciekawe rasy kur.

IX Turniej Ekologiczny

Bardzo sprawnie i w sympatycznej atmosferze odbył się edukacyjno-sprawnościowy IX Turniej Ekologiczny. Zorganizowali go: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Nadleśnictwo Płońsk, Urząd Miejski w Nasielsku, a sponsorami byli Urząd Miasta w Płońsku, Urząd Gminy w Płońsku, Koło Pszczelarzy w Płońsku i Kancelaria Adwokacka BDG CONSULTING. W turnieju wzięło udział 10 drużyn, zwyciężyła „Truskawkowa Dolina”. Każda z drużyn biorących udział w Turnieju otrzymała nagrody rzeczowe. Publiczność dopingowała uczestników i jednocześnie weryfikowała swoją wiedzę z ekologii i ochrony środowiska. Nauka poprzez zabawę okazała się atrakcyjna dla każdego, niezależnie od wieku.

Konkurs „Najlepszy produkt naturalny”

Podsumowano konkurs „Najlepsze produkty naturalne”, w którym zwyciężyło Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kowalski Krzysztof z Winnik za olej z orzechów laskowych tłoczony na zimno.     

Konkurs WWF

Podsumowano i wręczono nagrody laureatom. etapu krajowego konkursu „Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2019”. Laureatem konkursu zostało gospodarstwo Marty i Tadeusza Żerańskich z gminy Różan. Nagrody przyznano za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, a w szczególności praktyk ograniczających odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu)z gospodarstw do wód.

Produkty tradycyjne

MODR Oddział Poświętne przygotował prezentację potraw i produktów tradycyjnych połączoną z degustacją. Tym samym organizatorzy podkreślili znaczenie produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi, z naturalnych surowców, pochodzących z małych gospodarstw rolnych. Wystawiane produkty i potrawy przeznaczone do degustacji były wielokrotnie nagradzane w konkursach kulinarnych, głównie: ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” i „Laur Marszałka”.

*****

Jubileuszowe Mazowieckie Dni Rolnictwa, mimo żaru lejącego się z nieba przyciągnęły wielu odwiedzających. Odnotowano rekordową liczbę stoisk kiermaszowych. Pobyt na tegorocznej imprezie w Poświętnem sprzyjał nie tylko zakupom roślin i wyrobów tradycyjnych, ale umożliwił rolnikom poznanie nowych technologii, nowych odmian roślin uprawnych, ocenę zastosowanych technologii upraw na poletkach doświadczalnych, innowacyjnych rozwiązań, pozyskanie informacji niezbędnych do efektywnego gospodarowania, wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: minister rolnictwa i rozwoju wsi, marszałek województwa mazowieckiego oraz wojewoda mazowiecki.

Gośćmi targów byli parlamentarzyści oraz samorządowcy reprezentujący lokalne władze oraz agendy rządowe związane z rolnictwem. Honory gospodarzy pełnili: Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa, Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR Warszawa oraz Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Poświętne.

__F O T O R E L A C J A__

Podpisy pod zdjęciami:

1. Ireneusz Goździewski - hodowca czempionki w kategorii jałowic rasy simentalskiej

2. Kiermasz kwiatów i roślin ozdobnych Laureat Konkursu „HIT Targowy”- firma SWIMER Łukasza Otręby z Torunia

3. Odwiedzili na także: (od lewej): Andrzej Sokólski – kierownik placówki terenowej KRUS w Płońsku, Maciej Wąsik – minister – sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów, Anna Cicholska – poseł na sejm RP, Zbigniew Kuźmiuk poseł do PE, Wojciech Jasiński - poseł na sejm RP, Artur Czapliński – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

4. Konferencja „Możliwości Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich”

5. Podziękowanie z okazji 20 - lecia MDR dla Zachodniopomorskiego ODR w Baszkowicach

6. Prezentacja drobiu ozdobnego

7. Prezentacja odmian roślin uprawnych na Polu doświadczalnym

8. Przemówienie senatora Jana Marii Jackowskiego

9. Superczęmpionka Dariusza Nasiłowskliego

10. Tłumy zwiedzających targi

11. Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR Warszawa i Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Warszawa- wręczają medal z okazji jubileuszu XX MDR Januszowi Bylińskiemu – prezesowi Zarządu "Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze"

12. Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora MODR Warszawa i Jarosław Grabowski - dyrektor MODR Oddział Poświętne -wręczają medal z okazji jubileuszu MDR Markowi Błaszczakowi prezesowi gospodarstwa rolnego Poświętne

13. Uczestnicy konkursu Młody Hodowca

14. Uczestnicy Turnieju Ekologicznego

15. Uczestnicy Turnieju Ekologicznego

16. Urszula Turkiewicz - główny doradca udziela informacji nt. restrukturyzacji małych gospodarstw na stoisku MODR Warszawa

17. Wręczenie nagrody hodowcy Jerzemu Borowskiemu przez Andrzeja Stolpę - sekretarza gminy Płońsk

18. Wręczenie pucharu przez Sławomira Piotrowskiego - dyrektora MODR za wieloletnią współpracę dla Pol-Agra Płońsk

19. Wyróżnienia z okazji jubileuszu XX -lecia MDR.JPG

20. Wystawa maszyn rolniczych

 

Tekst: Małgorzata Najechalskahttps://www.modr.mazowsze.pl/images/stories/relacje/2019/XX_MDR/prev-DRUK-przewodnik-po-polu-2019.pdf

Zdjęcia: Bożena Chądzyńska, Radosław Sobecki

MODR Oddział Poświętne  

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.