MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Zalesianie gruntów rolnych w PROW 2014 – 2020

Zalesianie gruntów rolnych w ramach przyznawania pomocy dotyczącej działania "Inwestycje w rozwoju obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ma na celu wspieranie rozwoju obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, a także utrzymanie i dodatkowe wzmocnienie stabilności obszarów leśnych.

Plan zalesiania oraz przepisy krajowe wskazują wymogi związane z zalesienie gruntów i dotyczą głównie: składu gatunkowego zalesień, metod sadzenia, a także pochodzenia materiału sadzeniowego mając na uwadze warunki lokalne, klimat i środowisko danego terenu.
Decyzja o zalesieniu swojego gruntu wiąże się z otrzymaniem pomocy na wykonanie tego działania i premii pielęgnacyjnej przez następne kilka lat.

Formy udzielania pomocy

   Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu i może być nią:
   1) wsparcie na zalesienie stanowiące jednorazową, zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych
       kosztów wykonania zalesienia oraz ewentualnego jego ogrodzenia lub ewentualnego
       zabezpieczenia drzewek 3 palikami, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną w pierwszym
       roku zalesienia,
   2) premia pielęgnacyjna stanowiąca zryczałtowaną płatność z tytułu poniesionych kosztów na  
       utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną, poprzez stosowanie
       repelentów nowo wykonanego zalesienia, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji
       naturalnej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 5 lat,
   3) premia zalesieniowa stanowiąca zryczałtowaną płatność na pokrycie utraconych dochodów z
       działalności rolniczej, w przeliczeniu na hektar gruntów, wypłacaną corocznie przez 12 lat.

Beneficjenci

Pomoc jest przyznawana osobie fizycznej lub prawnej, bądź grupie osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz które prowadzą działalność rolniczą. Wsparcie na zalesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

  Warunki i zasady przyznawania pomocy

Aby uzyskać pomoc w ramach PROW 2014-2020 na zalesienie gruntów, ich minimalna powierzchnia musi wynosić co najmniej 0,1 ha. Jednakże premię może otrzymać jeden rolnik do powierzchni nie większej niż 20 ha. Jest ona przyznawana do tych gruntów, które stanowią grunty orne lub sady. Grunty inne niż rolne muszą widnieć w ewidencji gruntów jako użytki rolne albo grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, które nie były wykorzystywane do produkcji rolniczej.  Grunty muszą być własnością rolnika albo jego małżonka, lub własnością jednostki. Ponadto muszą być położone poza obszarami Natura 2000 bądź też terenami, które są wykazane na liście o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z póź. zm.), chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów. A także obszarami rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie zalesienia nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Rolnicy którzy chcą otrzymać pomoc na zalesienie, muszą wcześniej złożyć wniosek do właściwego miejscowego Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego o sporządzenie planu zalesienia.

Stawki wsparcia

Kwoty na zalesienie wyznaczono ryczałtowo na 1 ha lub na metr bieżący. Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa to stawki jednoroczne. Płatność w zakresie wsparcia na zalesienie wynosi 60% określonych kosztów inwestycyjnych i jest zróżnicowana w zależności min. od: grupy sadzonych gatunków, nachylenia terenu powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych - rodzaju materiału sadzeniowego, charakterystyki zalesionych gruntów. Spełnienie kryteriów wyboru operacji jest podstawą do otrzymania wsparcia na zalesienie. Wnioski tych rolników, którym przyznano minimum 6 pkt będą mogły otrzymać wsparcie, jednakże operacje tych podmiotów, które otrzymają największą liczbę punktów otrzymają wsparcie na zalesienie w pierwszej kolejności.
W terminie od 15 czerwca do 17 sierpnia 2016 r. należy złożyć wniosek do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Maria Malińska
Oddział Ostrołęka

 
                                                                                                                                 
 
Źródła:
1.http://www.arimr.gov.pl/.
2.http://www.zalesienie.pl/

Przygotował A.D.
                                 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.