Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Kolejne działanie wspierające przedsiębiorców rolnych

Przeglądając harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, warto już dziś zwrócić uwagę na działanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" - typ operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych". Nabór wniosków planowany jest na październik 2016 r. choć pierwotnie działanie miało być wdrażane pod koniec ubiegłego roku.

Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej
z ww. operacji mogą skorzystać: Osoby fizyczne, osoby prawne, prowadzące mikroprzedsiębiorstwa, które wykonują działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. Przedsiębiorcy powinni sprawdzić czy mają we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeden z kodów PKD:
– 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
– 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
– 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach.

                                                           Ile pieniędzy i komu?

Pomoc w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. złotych na jednego beneficjenta.
Wsparcie w swoim założeniu skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwinąć swój park maszynowy w celu dywersyfikacji swojej oferty.
Bardzo istotnym warunkiem uzyskania wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie wymienionych wyżej kodów PKD.
W ramach działania jest możliwość nabycia nowego ciągnika, którego koszt nie przekroczy 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji.

                                           Co może być kosztami kwalifikowalnymi?

Kosztami kwalifikowanymi będą również:
      - nowe maszyny i narzędzia lub urządzenia wykorzystywane do produkcji rolnej (uprawa gleby, siew, sadzenie, pielęgnacja, nawożenie, zbiór roślin),
      - nowe maszyny i urządzenia wykorzystywane do przygotowania produktów do sprzedaży  
        (mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania   
         produktów rolnych),
      - nowe maszyny i urządzenia wykorzystywane do przygotowania pasz oraz rozdrabniania
        i szarpania słomy i roślin,
      - ciągniki, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne, przyczepy
         rolnicze,
      - aparatura pomiarowa i kontrolna,
      - sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania firmy,
      - wdrożenie systemu zarządzania jakością,
      - raty z tytułu wykonania umowy leasingu,
      - opłaty za patenty i licencje,
      - ściśle określone koszty ogólne.
Pomoc nie obejmuje kosztów zakupu: nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

                                                             Zasady punktacji

Jak w każdym działaniu, przedsiębiorcy będą musieli złożyć wniosek do ARiMR o przyznanie pomocy, zawierający określone rozporządzaniem dane i dokumenty w formie załączników. O kolejności przyznawania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów wyboru, które przyczynią się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej.
Punkty otrzymujemy za:
      - uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – za które przyznaje się 2 pkt.,
      - wykorzystanie technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań służących oszczędności zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny – za które przyznaje się 2 pkt,
      - miejsce realizacji operacji znajdujące się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, określonych na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z roku 2010, w których udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi odpowiednio:
      a) powyżej 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – za które przyznaje się 3 pkt,
      b) powyżej 50% i nie więcej niż 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – za które przyznaje się 2 pkt,
      c) powyżej 25% i nie więcej niż 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – za które przyznaje się 1 pkt;
      -  nie korzystanie z wcześniejszej pomocy tj. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie uzyskał pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań – za które przyznaje się 2 pkt.

                                                                ***

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów do operacji, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty.
Proszę o zwrócenie uwagi, iż możliwe są zmiany do wymienionego na wstępie rozporządzenia jeszcze przed ogłoszeniem naboru wniosków w tym działaniu i należy to uwzględnić w swoich planach biznesowych. Z pewnością trzeba rozważyć rozszerzenie swojej działalności o wymienione kody PKD, zwłaszcza przez przedsiębiorców wykonujących pokrewne działalności na terenach wiejskich. Mimo, iż ogólne założenia wsparcia nie powinny ulec istotnym zmianom, jednak warto obserwować prace i poprawki MRiRW, a co za tym idzie większą dostępność działania i rozwój usług rolniczych.

Tomasz Skwarski
Oddział Siedlce

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1843, Rok 2015)

Przygotował A.D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2023 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.