Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Dofinansowanie zakupu ziemi

Właściwy stopień rozwoju infrastruktury, odpowiednia wielkość gospodarstwa i struktura produkcji są warunkami szybkiego rozwoju gospodarstw rolnych.  A rozwój ten zależy od środków, którymi rolnik może dysponować. Kredyty preferencyjne - równolegle ze współfinansowaniem inwestycji z programów unijnych - stanowią ważne źródło finansowania.

Takich kredytów udzielają Banki, które podpisały stosowną z ARiMR tj: BGŻ BNP PARIBAS, BPS, KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, SGB, RAIFFAISEN POLBANK, BANK PEKAO oraz BANK ZACHODNI WBK.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomocy finansowej ze środków krajowych  gospodarstwom rolnym na :
   - stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych,
   - częściowej spłacie kapitału kredytu.
   Zasady korzystania z kredytów preferencyjnych na zakup użytków rolnych są następujące:
1. Powierzchnia utworzonego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza od średniej powierzchni użytków rolnych w danym województwie, lecz nie większa niż 300 ha.
2. Kredyt  nie może finansować tej części ceny umownej, która przewyższa średnie ceny rynkowe w  województwie wg danych GUS.

                                                Kredyt na zakup użytków rolnych z linii Z

Może być on udzielony na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie (określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy) jest rolnicze, a inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej. Z kredytu może skorzystać osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Nie mogą skorzystać z niego emeryci i renciści.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 80 % nakładów inwestycyjnych i Stanowic nie więcej niż 5 mln zł. Maksymalny okres kredytowania to 15 lat, a oprocentowanie nie może być mniejsze niż 3 %. Wkład własny to różnica między wartością inwestycji, a kwotą udzielonego kredytu.
Kredyt na zakup ziemi z linii Z jest udzielany z wykorzystaniem pomocy de minimis. Wysokość pomocy de mninimis udzielana jednemu podmiotowi (zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013) nie może przekroczyć równowartości 15 000 euro w okresie 3 lat, czyli w bieżącym roku podatkowym i w ciągu 2 lat poprzedzających.

                                                 Kredyt na zakup użytków rolnych z linii RR

Można również skorzystać z linii kredytowej RR, ale zakup użytków rolnych może wynosić do 10 % łącznej kwoty nakładów inwestycyjnych.

                                             Kredyt na zakup użytków rolnych  z linii MR csk

W celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego poprzez zakup użytków rolnych można również skorzystać z kredytu z częściową spłatą kapitału – linia MR csk. Jest to linia przeznaczona tylko dla młodego rolnika, czyli osoby, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat i posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem oraz  po raz pierwszy rozpoczęła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierująca tym gospodarstwem.    
Podstawowe zasady dotyczące przeznaczenia kredytu są takie samie jak w linii Z. Kwota kredytu to 90 % inwestycji – maksymalnie 5 mln zł. Okres kredytowania to minimum 5 lat, a wysokość oprocentowania określa Bank. Kwota pomocy nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu, ale stanowić nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 70 000 euro. Ta linia ma zachęcić młodych rolników do powiększania gospodarstwa i korzystania z kredytów.
Dostępność kredytów jest uzależniona od limitów dopłat do oprocentowania,  które ARIMR przyzna poszczególnym bankom.

Alicja Zakrzewska, Oddział Poświętne

Źródła:
1.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa ( ( Dz. U. nr 22 poz. 121 z późn. zm.
2.    Zarządzenie Prezesa Agencji Nr 12/2015 z dnia 12 marca 2015 r.

Przyg. A.D.

                                                                                                  

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.