MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Rolnictwo ekologiczne na Mazowszu - stan i perspektywy rozwoju

Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, który poprzez stosowanie środków naturalnych, nieprzetworzonych technologicznie, zapewnia trwałą żyzność gleby, zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość produktów. Taka jest idea, a jak to wygląda w praktyce u nas - na Mazowszu? 

Województwo mazowieckie zajmuje obszar 35,6 tys. km2 i jest największym regionem w kraju. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw. Mazowsze ma największy wśród województw potencjał ludnościowy - prawie 5,2 mln osób. W miastach mieszka 3,4 mln, a na obszarach wiejskich 1,8 mln osób. Poza aglomeracją warszawską, która pełni dominującą rolę społeczno-gospodarczą, region ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują około 65% powierzchni województwa (13% terenów rolnych Polski).
Czy wykorzystujemy ten potencjał?
Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej.

Tabela 1. Producenci prowadzący produkcję metodami ekologicznymi w województwie mazowieckim w latach 2011- 2014.

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.
Liczba producentów ekologicznych

2 228

2 476

2 730

2 529

Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w ha

50 099,85

55 804,15

63 445,00

60 354,37

W Polsce pod koniec roku 2014 roku – po raz pierwszy od czasu, gdy nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej (2004r.) – odnotowano spadek liczby producentów ekologicznych oraz zmniejszenie powierzchni użytków rolnych, na których stosowane były ekologiczne metody produkcji. Według stanu na 31grudnia 2014r. działalność taką prowadziło o 1 666 mniej (tj. 6,1%) producentów ekologicznych niż w roku 2013. Pomimo spadku ogólnej liczby producentów ekologicznych, w roku 2014 odnotowano wzrost liczby przetwórni ekologicznych.

Tabela 2. Liczba producentów ekologicznych, wg stanu na 31 grudnia 2014 r. w Polsce w podziale na województwa i w podziale na kategorie prowadzonej działalności.

Województwo

Liczba producentów rolnych

W tym
Producenci ekologiczni prowadzący działalność w zakresie
produkcji rolnej przetwórstwa produktów ekologicznych oraz produkcji pas i/lub drożdży wprowadzania na rynek produktów ekologicznych importowanych z państw trzecich wprowadzania na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem  importowanych z państw trzecich) pozostałej działalności (dostaw kwalifikowalnego materiału siewnego, pszczelarstwa, zbioru ze stanu naturalnego i akwakultury)
dolnośląskie 1078 1046 21 4 30 9
kujawsko- pomorskie 419 401 18 1 12 5
lubelskie 2037 1975 48 4 48 20
lubuskie 1384 1370 9 0 12 3
łódzkie 544 508 34 6 26 12
małopolskie 1419 1378 38 3 26 7
mazowieckie 2529 2374 107 28 131 13
opolskie 81 75 5 0 5 1
podkarpackie 1511 1475 30 2 24 14
podlaskie 3453 3432 14 3 18 8
pomorskie 878 847 27 3 23 14
śląskie 262 230 21 3 23 2
świętokrzyskie 1003 992 12 2 6 3
warmińsko- mazurskie 4244 4234 12 0 14 9
wielkopolskie 1036 966 57 7 49 13
zachodniopomorskie 3549 3526 31 2 20 17
Polska 25427 24829 484 68 467 151

 Tabela 3. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce 2014 r.

Województwo Łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych (w ha)
dolnośląskie 37 005,16
kujawsko- pomorskie 11 573,87
lubelskie 38 466,64
lubuskie 53 299,83
łódzkie 11 228,87
małopolskie 15 528,88
mazowieckie 60 354,37
opolskie 3 306,45
podkarpackie 23 509,74
podlaskie 64 897,11
pomorskie 29 281,64
śląskie 7 787,90
świętokrzyskie 13 037,43
warmińsko- mazurskie 117 096,96
wielkopolskie 42 071,21
zachodniopomorskie 129 456,00
Polska 657 902,06


W roku 2014 kontrolą jednostek certyfikujących objętych było 25 427 producentów ekologicznych o łącznej powierzchni 657 902,06 ha, co przedstawiono w tabelach 2 i 3.
Jesteśmy liderem
O rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie województwa mazowieckiego świadczy ilość gospodarstw ukierunkowanych na ten system gospodarowania. W roku 2014 prowadziło tu działalność 2529 producentów ekologicznych, co daje Mazowszu czwarte miejsce w Polsce za województwami warmińsko-mazurskim (4244), zachodniopomorskim (3549) oraz podlaskim (3453). Również czwarte miejsce w kraju zajmuje Mazowsze pod względem powierzchni ekologicznych użytków rolnych. W roku 2014 wynosiła ona 60354,37 ha, co stanowiło 9,17% ogólnej powierzchni użytków ekologicznych w Polsce.
W tym samym roku 2014 w kraju działały 484 przetwórnie ekologiczne, z czego najwięcej w województwach mazowieckim (107), wielkopolskim (57) oraz lubelskim (48). Łączna liczba przetwórni z tych trzech województw stanowiła 43,8% ogólnej liczby przetwórni ekologicznych w Polsce.
Mazowsze ma swoje zalety. Cechuje je duża ilość pracowników na wsi, nie zdegradowana ziemia i dominacja w rolnictwie gospodarstw rodzinnych, tradycyjnie stosujących ekologiczne metody produkcji. Gospodarstwa te z reguły cierpią na deficyt kapitału. Dlatego szansą jest dla nich udział w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej i związana z tym potencjalna możliwość skorzystania ze środków na inwestycje niezbędne dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa ekologicznego.
Przyszłość może być nasza
Ogólnoświatowy trend rosnącej ekologicznej wrażliwości społecznej powoduje, że rośnie popyt na zdrową żywność wysokiej jakości. Żywność ekologiczna jest coraz bardziej ceniona, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie mieszkańcy są skłonni płacić za nią więcej. Na Mazowszu, ze względu na obecność chłonnego i zamożnego rynku zbytu aglomeracji warszawskiej, na którym produkty rolnictwa ekologicznego znajdują coraz więcej nabywców, rozwój ekologicznego rolnictwa jest szczególnie wskazany.
Wysoka dynamika eksportu produktów mazowieckiego rolnictwa wskazuje, że są one konkurencyjne na rynku europejskim i światowym. Dlatego rolnictwo ekologiczne, jako dział eksportowy, w zestawieniu z charakterystyką potencjału wytwórczego Mazowsza w sektorze rolniczym, jest w stanie zająć istotne miejsce na rynku międzynarodowym.
Dorota Zarejewska - Tęga
Oddział Ostrołęka
Źródła:
1. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013 – 2014, GIJHARS, Warszawa
2015.
2. Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa, Sulmicka M., Studia Regionalne 12, 95-106 Mazowsze 2013.
3. http://www.minrol.gov.pl/pol
Przyg. A. D.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.