Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Inwestycje w gospodarstwach w zakresie OZE

25 stycznia 2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”. Jest to pomoc finansowana z budżetu PS WPR na lata 2023-2027.

Nabór wniosków będzie dotyczył 3 obszarów:

 1. inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej
 2. inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego
 3. inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną lub prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej,

Na co może zostać przyznana pomoc:

Obszar A:

 1. budowa biogazowni rolniczej z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni rolniczej.

Wysokość pomocy: 1,5 mln zł. W formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta do 65%.

Obszar B :

Wsparciu będą podlegały operacje polegające na zakupie:

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej,
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego,
 3. magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. b,
 4. pomp ciepła jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a,
 5. systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w lit. a–d.

Wysokość pomocy: 200 tys. zł. W formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta do 65%.

Obszar C:

Wsparciu będą podlegały w szczególności operacje polegające na:

 1. dociepleniu ścian zewnętrznych,
 2. dociepleniu dachu lub stropu,
 3. zakupie świetlików dachowych,
 4. dociepleniu podłóg,
 5. zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
 6. zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
 7. zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
 8. zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
 9. zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wysokość pomocy: 200 tys. zł. W formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta do 65%.

W ramach interwencji będą wspierane operacje:

 • które nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł;
 • które będą realizowane nie więcej niż w dwóch etapach (Obszar A);
 • które będą realizowane bez podziału na etapy (Obszar B i C);
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi nie później niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy (Obszar A)
 • których okres realizacji operacji nie będzie dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy (Obszar B i C);
 • które są związane z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa (Obszar A i B)
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu biogazowni (Obszar A)
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kW (Obszar A i B)
 • w których całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną wykorzystywanych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20 % całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie (Obszar A i B);
 • w których, w przypadku zakupu PV, obligatoryjnie zostanie podłączony magazyn energii elektrycznej, a pojemność wyrażona w kilowatogodzinach (kWh) będzie nie mniejsza niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej PV wyrażonej w kilowatach (kW) i przelicznika wynoszącego 0,5 (Obszar B);
 • które będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych lub gruntach graniczących z tymi gruntami (Obszar B)
 • które dotyczą wyłącznie budynków gospodarstw rolnych,  oraz w każdym z tych budynków lub budowli zapewni redukcję wskaźnika EK o co najmniej 30% i wskaźnika EP o co najmniej 30% (Obszar C)
 • w których koszty ogólne stanowią nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych,
 • które zostaną zrealizowane zgodnie z Regulaminem.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (określone w formularzu wniosku), z uwzględnieniem wskazań zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Termin trwania naboru:

25 styczeń - 23 luty 2024 r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/Inwestycje-w-gospodarstwach-rolnych-w-zakresie-oze-i-poprawy-efektywnosci-energetycznej

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.