MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Mikroorganizmy pożyteczne - w ogrodnictwie.

Świat XXI wieku coraz częściej dąży do przywracania ładu i harmonii w naturalnym środowisku. Jednym z efektów tych poszukiwań są preparaty EM-FarmingTM  Plus i EM-Farming.
Efektywne Mikroorganizmy nazywane w skrócie EM skompletował w początkach lat osiemdziesiątych profesor ogrodnictwa Teruo Higa w Japonii na wyspie Okinawa. Na ten zestaw mikroorganizmów składają się różne szczepy bakterii wyizolowane ze zdrowej gleby na Okinawie, bakterie kwasu mlekowego, bakterie ze żwacza, mikroorganizmy pozyskane od przemysłu mleczarskiego i pewne szczepy drożdży. Tu należy wyjaśnić, że na Okinawie  nie tylko gleba jest zdrowa, zdrowe są też rośliny i zwierzęta, a procent ludzi stuletnich jest najwyższy na świecie.
Skład EM był odtąd modyfikowany i przystosowywany do specjalistycznych potrzeb przez różne laboratoria zarówno na Okinawie jak również w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Amerykanin Matthew Wood kontynuuje prace nad  ulepszaniem formuł dla konkretnych kompozycji mikroorganizmów. Ich zestaw ukryty za symbolem EM-FarmingTM to kompozycja mikroorganizmów opracowana przez  Matthew Wood’a, ucznia i wieloletniego współpracownika prof. Teruo  Higa.

Czym jest EM-Farming?

Preparaty te uzdrawiają środowisko biologiczne, przyczyniając się do podnoszenia zdrowotności gleby a tym samym roślin, zwierząt i ludzi. Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2052/2006 i są w pełni bezpieczne z dla wszystkich form życia. Poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich systemów biologicznych występujących na Ziemi.
W skład EM -FarmingTM wchodzi wiele szczepów powszechnie występujących w naturalnym środowisku mikroorganizmów: promieniowców, bakterii fotosyntetycznych, bakterii kwasu mlekowego, drożdży i grzybów fermentujących.  Są one tak dobrane, że każdy z elementów spełnia ściśle określoną funkcję, wzajemnie uzupełniając się i wzbogacając w działaniu.
Kompozycja mikroorganizmów EM- FarmingTM jest więc naturalną żywą substancją, nie modyfikowaną genetycznie, o silnym działaniu antyutleniającym, całkowicie przyjazną zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin. Kompozycja ta w działaniu wypiera degeneratywne (szkodliwe) mikroorganizmy, likwidując lub ograniczając procesy gnicia, rozkładu, destrukcji oraz zjawiska chorobowe, natomiast wspiera mikroflorę pożyteczną, charakterystyczną dla procesów odbudowy, regeneracji i oczyszczania. Najwyższą efektywność preparatu można uzyskać stosując go w systemie zintegrowanym, poprzez wielokrotne, i w różne miejsca aplikowanie - zgodnie z zaleceniami.
Mikroorganizmy wchodzące w skład EM -Farming  TM są głównie organizmami beztlenowymi, które w procesach metabolizmu uwalniają wolny chemicznie tlen. Ma to wielkie znaczenie dla rewitalizacji środowiska.
Sam preparat EM-Farming TM jest żółtobrunatną cieczą o pH  3,0-3,5, słodko-kwaśnym smaku i zapachu zakwasu chlebowego, lub fermentującego soku owocowego. Jest gotowy do użycia – wystarczy go tylko rozcieńczyć z wodą - lecz nie chlorowaną. Preparat ten zostaje poddany namnażaniu przez wyspecjalizowane  Regionalne Centra Promocji i Namnażania. Po namnożeniu nosi nazwę Ema ( skrót od: Efektywne Mikroorganizmy Aktywne) i jest gotowym preparatem do podania do określonego środowiska.

Cel i korzyści  stosowania EM- Farming Tm (Ema, Ema5)

Gleba to twór ożywiony. W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy( min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na jednym ha w warstwie ornej ok. 15 do 20 ton drobnoustrojów. Ta potężna, naturalna „fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a zarazem chroni je przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych.
Gleba mineralna pozbawiona próchnicy, a tym samym zawierająca niewielkie ilości mikroflory (najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin), nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, wapnia i inne, często o odpowiednim pH - jest coraz trudniejsza do uprawy i nie tworzy właściwych warunków dla życia roślin.
Im więcej wykonujemy zabiegów chemicznych, tym życie biologiczne gleby staje się uboższe. Wiele z tych związków trudno ulega biodegradacji, co powoduje zachwianie równowagi w naturalnych ekosystemach. Fakt ten nie  pozostaje to bez wpływu na środowisko, plony, a przede wszystkim zdrowie człowieka i jego przyszłych pokoleń.
Kompozycja mikroorganizmów EM Farming TM może korygować taki stan rzeczy.
Mikroorganizmy zawarte w tym preparacie przywracają w mikroflorze gleby najbardziej optymalne warunki rozwoju uprawianych roślin. Przede wszystkim regenerują glebę, odtwarzając jej siłę rodną. Poza tym przyspieszają rozkład materii organicznej oraz aktywizują i stabilizują procesy próchnicotwórcze. Wypierają też zagniwanie. Gleba odzyskuje wówczas zdolność  samooczyszczania z substancji szkodliwych, toksycznych. Zdecydowanie poprawia się jej struktura, a przez to regulują stosunki powietrzno - wodne.
Właśnie dzięki odbudowującej się strukturze gruzełkowatej gleby, rośliny mają szansę na silniejszą rozbudowę swojego system korzeniowego i czerpanie pokarmu z głębszych warstw.
Wytwarzają one znacznie większą ilość włośników i mogą intensywniej pobierać substancje odżywcze.
W dodatku uaktywnione przez EM-y drobnoustroje przekształcają w glebie niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. Wiążą  azot atmosferyczny i wprowadzają w obieg kompleks pierwiastków (nie tylko NPK, czy też wybrane makro i mikroelementy) niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin.
W sumie wprowadzenie  EM -Farming TM do gleby skutkuje wyparciem z niej drobnoustrojów szkodliwych wobec roślin oraz jej detoksykację z pozostałości po pestycydach, a zarazem dejonizację metali ciężkich. Preparat EM-FarmingTM w dużej mierze podnosi więc wartość użytkową gleby, dzięki czemu wpływa na poprawę wyników ekonomicznych gospodarstwa.

Wskazówki praktyczne

Preparaty te zastosowano również w uprawach ogrodniczych w celu zwalczania szarej pleśni, mączniaka, bakterioz i szkodników. Oto efekty:
a)    ROŚLINY JAGODOWE (w truskawkach i malinach stosowanie EMa zwiększa plonowanie, poprawia jakość owoców oraz ich większą trwałość po zbiorze).

 1. Truskawki - stosuje się  3-4 zabiegi w sezonie. W uprawie polowej pod osłonami należy wykonać pierwszy zabieg przed przykryciem plantacji stosując 30 litrów preparatu Ema /1 ha w 400-500 litrach wody. Każdą plantację opryskać przed kwitnieniem, w końcu kwitnienia i w trakcie zbiorów stosując każdorazowo 20 litrów EMa/1ha. Do oprysku na zakończenie kwitnienia dodać Ema 5 w ilości 2 litry/1ha. Ostatni zabieg wykonać po koszeniu plantacji stosując 20 litrów Ema 3 litr Ema 5/1ha.
 2. Maliny - stosujemy 4 zabiegi w sezonie. Każdorazowo używamy 20 litrów Ema rozcieńczone w 300-500 litrach wody. Wskazane terminy to początek silnego wzrostu pędów wiosną, następnie przed kwitnieniem, po kwitnieniu i w końcowej fazie owocowania. Do oprysków przed kwitnieniem i w końcowej fazie owocowania dodać Ema5 w ilości 3 litry /1ha. Odmiany późne Polana i Polka owocujące do późnej jesieni są szczególnie podatne na pleśnie i mączniaki. Dlatego należy do każdego z oprysków Ema dodać Ema5 w ilości 3litry/1ha.
 3. Agrest - skuteczne zwalczanie mączniaka można uzyskać stosując 3 zabiegi w sezonie. Pierwszy zabieg w trakcie rozwijania się rozetek liściowych - ilość 25 litrów EMa/1ha. Drugi po kwitnieniu. Trzeci przed zbiorem. Do drugiego i trzeciego zabiegu należy dodać EMa5 w ilości 2 litry/1ha. Na plantacjach wieloletnich następuje wielkie nasilenie chorób i szkodników, dlatego należy zwiększyć ilość Ema5 do 3 litrów/1ha. Szczególnie w pierwszym roku należy obserwować nasilenie mączniaka i ewentualnie zastosować fungicyd zachowując 10 - dniowy odstęp od zabiegu z Ema.
 4. Aronia, czarna porzeczka, borówka amerykańska - stosować od 2 do 3 zabiegów zużywając po 30 litrów Ema rozcieńczonego w 300-500 litrach wody na 1 ha. Wskazane zastosować Ema5 w ilości  1,5-2,0 litrów /1ha przynajmniej do jednego zabiegu. W uprawie aronii często w początkowej fazie kwitnienia występuje nasilenie zwójki amoniowej. Należy wtedy  zastosować Ema w ilości 20 litrów z dodatkiem 3 litrów Ema5/1ha.
Zastosowanie Ema w uprawach roślin jagodowych  nie tylko likwiduje bądź ogranicza występowanie chorób jak szara pleśń, mączniaki, ale również korzystnie wpływa na zwiększenie kwitnienia i ilość zawiązywanych owoców.

b)    SADY

 1. Wiśnie, czereśnie, śliwy, brzoskwinie i inne pestkowe. Stosować opryski przed kwitnieniem, po kwitnieniu, w trakcie dojrzewania owoców i w trakcie zbiorów. Każdorazowo należy użyć 20-25 litrów Ema/1ha rozcieńczone w 300-500 litrach wody. Konicznie wykonać oprysk po gradobiciu. Wszelkie uszkodzenia skórki zagoją się , nie wystąpią pleśnie i zagniwanie. Owoce będą się nadawały do produkcji soków. Należy również opryskać w okresie pękania owoców wskutek opadów. Dzięki temu nie rozwiną się pleśnie w miejscach pęknięć.
 2. Jabłonie, grusze. Stosować co najmniej 3 zbiegi w sezonie: przed kwitnieniem, po kwitnieniu w fazie rozwoju ulistnienia i w trakcie zawiązków owocowych. Przygotowanie i dawki Ema podobnie jak w przypadku pestkowych. Dodatkowo można opryskać przed zbiorami. Począwszy od drugiego zabiegu dodać EMa5 w ilości 1,5-2,0 litrów/1ha.
Wdrażając zastosowanie EM-Farming TM w sadach i na plantacjach jagodowych należy ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Stosowanie Ema w połączeniu z Ema5 eliminuje wiele szkodników jak mszyce, zwójki, kwieciaki.  Skutecznie ogranicza bądź eliminuje występowanie parcha jabłoni i mączniaka.

c)    WARZYWA
 1. Pomidory. Zaszczepić glebę stosując 4-60 litrów Ema/1ha. Wysiewać nasiona moczone w wodnym roztworze Ema( 1litr EMa/10 litrów wody). Rozsadę przed sadzeniem podlać Ema w rozcieńczeniu 1 litr Ema/20 litrów wody. Wykonać od 2 do 4 oprysków na rosnące rośliny, w tym ostatni raz w okresie zbiorów, stosując każdorazowo 20 litrów EMa/1ha rozcieńczone w 300-500 litrach wody. Szczególnie w lata wilgotne i zimne do oprysków z Ema dodaćEMa5 w ilości 3 litry/1ha. Zastosowanie EMa zapobiegnie lub zdecydowanie ograniczy wystąpienie zarazy ziemniaka. Wzrośnie wyraźnie ilość kwiatów i zawiązywanych owoców. Należy do minimum ograniczyć zabiegi fungicydami.
 2. Ogórki. Przygotowanie gleby podobnie jak w przypadku pomidorów. Opryski na rosnące rośliny po 20 litrów EMa/1ha w 300-500 litrach wody. Dodatek Ema5 w ilości 2-3 litrów/1ha do oprysku z Ema zwiększy skuteczność walki z mączniakami prawdziwymi i rzekomymi. Podobnie jak w przypadku uprawy pomidora stosowanie EM-FarmingTM poprawia zdrowotność roślin, zwiększa zawiązywanie owoców, wypiera choroby grzybowe, w tym kanciastą plamistość
 3. Rośliny kapustne. Zaszczepić glebę przed sadzeniem rozsady stosując 40-60 litrów Ema/1ha w 300-500 litrach wody. Jeżeli żywimy obawę co do zarażenia gleby  kiłą kapuścianą, należy zwiększyć Ema o 20 litrów. Rozsadę przed sadzeniem zamoczyć w wodnym roztworze Ema (1litr Ema /10litrów wody). Wykonać 2-3 krotnie zabiegi na rosnące rośliny stosując 20 litrów Ema/1ha rozcieńczone w 300-500 litrach wody. Do drugiego i trzeciego oprysku dodać Ema5 w ilości 2litry/1ha. Dodatkowo opryskać główki kapusty przygotowane do magazynowania wodnym roztworem Ema ( 1litr/10 litrów wody).
 4. Marchew i inne korzeniowe. Zaszczepić glebę przed siewem EM-FarmingTM stosując 40 litrów Ema/1ha. Zaprawić nasiona 30 min. przed siewem. Na rosnące rośliny wykonać 2-3 oprysków w ilości 20 litrów Ema/1ha w 300-400 litrach wody. Można do jednego oprysku dodać Ema5. Pomoże to zwiększyć odporność na alternarię i mączniaka, a zdecydowanie zmaleje zagrożenie rozwoju śmietki. Można radykalnie ograniczyć stosowanie zabiegów chemicznych.
Podsumowanie

Nowatorska technologia produkcji roślinnej, ogrodniczej i zwierzęcej z wykorzystaniem Efektywnych Mikroorganizmów (EM) spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników.
Istnieje konieczność poszukiwania nowych proekologicznych rozwiązań pomocnych i przydatnych w rolnictwie w aspekcie niepokojąco rosnących kosztów produkcji i obniżających się dochodów. Proponowana technologia wykorzystuje fakt, iż mikroorganizmy mogą wspierać odporność gleby, roślin, zwierząt oraz ludzi. EMy posiadają zdolność  przekształcania toksycznych związków w formy pożyteczne,  wysyłają do roślin  sygnały przygotowujące je do odparcia ataku patogena, a jednocześnie produkują dwucukier (trehalozę), mający zdolność ochrony całej rośliny znajdującej się w ekstremalnej sytuacji pogodowej lub wysokiego zasolenia.
Z uwagi na zawężający się asortyment chemicznych środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania i ograniczanie substancji biologicznie czynnych, biotechnologia  EM-Farming  może przynajmniej częściowo złagodzić problem skutecznej ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami również w ogrodnictwie.

Opracowała  Gabriela Dowjat
MODR w Warszawie
PZD  Mińsk Mazowiecki

Literatura:
- Mikroorganizmy EM-FarmingTM w  rewitalizacji środowiska
- Biotechnologia EM-FarmingTM  w rolnictwie, Konferencja Poświętne 2008r. 
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.