Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Aktywizacja mieszkańców wsi - konferencja

25 września br. w MODR Oddział Siedlce odbyła się konferencja poświęcona Aktywizacji mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej, w której uczestniczyło ponad sto osób, głównie kobiet wiejskich. Salę konferencyjną wypełnili po brzegi rolnicy, osoby prowadzące działalność agroturystyczną, turystykę wiejską, zagrody edukacyjne oraz zainteresowane przetwórstwem rolnym, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i liderki KGW.

Program 6-godzinnej konferencji był bardzo bogaty - obejmował wykłady i ciekawe wystąpienia. Wśród nich był wykład omawiający Małe przetwórstwo i sprzedaż produktów w gospodarstwach rolnych, wygłoszony przez dr  hab. Romana Niedziółkę - profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Udzielił on uczestnikom konferencji wielu praktycznych wskazówek dotyczących krótkich łańcuchów dostaw.

Najnowszą, fachową wiedzę z zakresu turystyki, przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska z Zakładu Turystyki i Rozwoju Wsi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezentując wykład Zagroda edukacyjna jako innowacja w turystyce wiejskiej.

Obszernie omówiono też promocję działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Wykłady wygłosiły prelegentki z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW: dr inż. Ewa Jaska przedstawiła możliwości wykorzystania do tego celu mediów, zaś  dr inż. Agnieszka Werenowska omówiła rolę i zasady organizacji eventów.

Część wykładową konferencji zakończyła Alicja Zasuwik - prezes Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie, która zapoznała uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej  w  praktyce.

Istotną częścią obrad była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Swoją wiedzę zaprezentowali nie tylko  przedstawiciele nauki, ale i praktycy. Bardzo ciekawy przykład działalności agroturystycznej i  edukacyjnej przedstawiła Mariola Kowalska z gminy Siennica, prowadząca zagrodę edukacyjną Mazowieckie Sioło Julianówka. Swoim doświadczeniem podzieliła się z uczestnikami konferencji również Anna Szpura, która założyła działalność gospodarczą - pracownię P.U.H. Kulin Art, w której wytwarza i sprzedaje głównie produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas konferencji swoją działalnością i osiągnięciami pochwaliły się Koło Gospodyń Wiejskich Korniczanie z gminy Stara Kornica oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki z gminy Siedlce, które śpiewem zakończyło konferencję.

W trakcie obrad wykładowcy prowadzili konsultacje eksperckie, zaś członkowie  Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego na stoisku informacyjnym udzielali praktycznych porad dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej.

Konferencja zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w partnerstwie z Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym i Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej, w ramach operacji Aktywizacja mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej - konferencja,  współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja - poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych podmiotów (mieszkańcy wsi, rolnicy, naukowcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, LGD, stowarzyszenia, KGW, doradcy MODR) - pozwoliła na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie. 

Maria Sudnik

MODR Oddział Siedlce

__F O T O R E L A C J A__

{gallery}relacje/2019/Aktywizacja_mieszkancow_wsi-konferencja{/gallery}

1. uczestników konferencji wita Sławomir Piotrowski - dyrektor MODR Warszawa i Józef Jan Romańczuk - dyrektor MODR Oddział Siedlce
2. konferencję prowadziła Maria Sudnik z MODR Oddział Siedlce
3. uczestnicy konferencji
4. wykładowcy
5. wykład dr hab. Romana Niedziółki
6. wykład prof. dr hab. Krystyny Krzyżanowskiej
7. wykład dr inż. Ewy Jaska
8. konsultacje dot. eventów- dr inż. Agnieszka Werenowska
9. wykład pani Alicji Zasuwik - spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie
10. stoisko Mazowiecko- Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
11. prezentacja działalności zagrody edukacyjnej pani Marioli Kowalskiej -Mazowieckie Sioło Julianówka
12. prezentacja działalności pani Anny Szpury i KGW Korniczanie
13. prezentacja działalności Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Białki
14. konsultacje z prof. dr hab Krystyną Krzyżanowską
15. konsultacje z dr hab. Romanem Niedziółką

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.