MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Prawie wszystko o ochronie i uprawie ziemniaka - konferencja w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zorganizował 31 stycznia konferencję pt. „Ochrona i uprawa ziemniaka".

Prezentowana problematyka dotyczyła zwalczania agrofagów, doboru odmian i agrotechniki. W spotkaniu wzięło udział 150 uczestników żywo zainteresowanych walką z chorobami ziemniaka i zwalczaniem chwastów w tej uprawie. Nie tylko wyjątkowa frekwencja, ale i liczne pytania rolników do prelegentów, a także zainteresowanie materiałami konferencyjnymi pozwalają organizatorom uznać konferencję za bardzo udaną.     

O chorobach ziemniaka mówił wykładowca dr Jerzy Osowski z Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin Oddział w Boninie. Prelegent stwierdził, że ziemniak jako roślina rozmnażająca się wegetatywnie, w dużym stopniu narażony jest na ataki wielu agrofagów nie tylko w sezonie wegetacyjnym, ale także podczas przechowywania. Według szacunków średnie straty plonu na świecie powodowane przez agrofagi wynoszą 35%. Przy średnich plonach, przekraczających 200 dt/ha, jakie osiągają producenci ziemniaków w Polsce, tak wysokie straty powodują, że produkcja ziemniaków jest nie tylko bardzo kosztowna, ale często nie przynosi spodziewanych zysków. Ochrona przed sprawcami chorób wymagać będzie więc od producentów dużego nakładu finansowego oraz wiedzy jak skutecznie ją zastosować.

 

Jednym z podstawowych elementów skutecznej ochrony jest likwidacja źródeł materiału infekcyjnego pozwalająca na ograniczenia możliwości wystąpienia infekcji i obniżenie ewentualnych strat (tab.1).

Tabela 1

Źródła agrofagów w uprawach ziemniaka i metody eliminacji (wg Kapsa i in 2014)

Źródła infekcji (agrofagów i chorób) Sposób eliminacji
Porażone sadzeniaki (bakterie, alternarioza, rizoktonioza, antraknoza, PVY, PLRV, parch zwykły i srebrzysty, sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka, szkodniki glebowe Zdrowy, kwalifikowany sadzeniak
Sterty odpadowe (zaraza ziemniaka czarna nóżka) Zabezpieczenie stert przez np. przykrywanie czarną folią
Sąsiednie uprawy (zaraza ziemniaka, alternarioza, czarna nóżka, wirusy) Ochrona upraw sąsiednich
Chore rośliny na polu (czarna nóżka, mokra zgnilizna, wirusy, rizoktonioza) Selekcja negatywna - usuwanie chorych roślin
Gleba (rizoktonioza, antraknoza, parch zwykły, sucha zgnilizna, zaraza ziemniaka, szkodniki glebowe, mątwik, nasiona chwastów) Właściwy wybór stanowiska, prawidłowo wykonane zabiegi uprawowe, zaprawianie bulw lub gleby, nawadnianie, regulacja pH
Resztki pożniwne (rizoktonioza, wirusy, alternarioza, antraknoza, parch zwykły) Desykacja, staranny zbiór
Owady jako wektory: mszyce, skoczki (wirusy, bakteriozy) Niszczenie owadów lub przyspieszanie rozwoju roślin
Kontaminowany sprzęt, przechowalnie, bulwy (bakterioza pierścieniowa, mątwik) Mycie, odkażanie
Chwasty (wirusy, alternarioza, zaraza ziemniaka, mszyce, szkodniki glebowe, nicienie) Niszczenie chwastów
Samosiewy w uprawach następczych (zaraza bakterioza pierścieniowa) Staranny zbiór bulw

 

Wiele z tych czynności wymienionych w tabeli wykonywanych jest przed uprawą ziemniaków na danym polu, a inne już w jej trakcie, a także po zbiorze. Przeprowadzenie tych czynności w znacznym stopniu ogranicza możliwość rozwoju choroby i zapobiega jej przeniesieniu na sezon następny.

Kolejnym ważnym elementem skutecznego ograniczania rozwoju chorób jest diagnostyka, czyli rozpoznanie sprawcy choroby. Wykładowca przedstawił na slajdach objawy występowania chorób ziemniaka (szara pleśń, rizoktonioza, czarna nóżka, parch, alternarioza, zaraza ziemniaka).

W ochronie ziemniaka przed chorobami, a szczególnie przed zarazą ziemniaka, profilaktyka i metody biologiczne są kolejnym ważnym elementem zwalczania patogenu. Właściwie dobierając odmianę nie tylko pod względem jej przeznaczenia, ale także uwzględniając jej odporność możemy zwiększyć skuteczność ochrony i zmniejszyć jednocześnie zagrożenie dla środowiska. Skuteczne zwalczanie zarazy ziemniaka powinno być prowadzone z uwzględnieniem faz rozwoju roślin, stadium rozwoju patogenu i warunków pogodowych (tab.2).

Tabela 2

Program ochrony w zależności od fazy rozwoju roślin ziemniaka, stadium rozwoju patogenu i warunków pogodowych (Kapsa i in. 2014).

Faza

rozwoju rośliny

Skala BBCH
01-09 11-15 21-25 31-39 41-49 51-59 61-69 71-79 81-89 91-99
Wschody Kiełkowanie Tworzenie liści Wzrost i rozwój części nadziemnej Wiązanie bulw Zawiązywanie pąków kwiatowych Kwitnienie Tworzenie jagód Dojrzałość wczesna Dojrzałość zbiorcza
Etap rozwoju Kiełkowanie i wschody Szybki wzrost Tuberyzacja

Naturalne

starzenie się roślin

Zadanie ochrony Ograniczanie możliwości infekcji Ochrona nowych przyrostów Utrzymanie ciągłości ochrony Ochrona bulw

Typ

fungicydu

Profilaktycznie - powierzchniowe, w warunkach wilgotnej wiosny - wgłębne Tylko układowe lub układowo-wgłębne Wgłębne lub powierzchniowe, w przypadku wystąpienia zarazy łodygowej układowe Fungicydy mające właściwości ochrony bulw, czyli niszczące oospory
Liczba zabiegów 1 - 2 2 - 3 3 4 3

O zwalczaniu chwastów w uprawie ziemniaka mówił dr Janusz Urbanowicz z Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin Oddział w Boninie.  Na plantacji  ziemniaka herbicydy można stosować w terminie przed i powschodowym. Przed wschodami ziemniaka stosuje się tzw. herbicydy doglebowe, które powinny być aplikowane na wilgotną glebę. Po ich aplikacji nie wykonuje się żadnych uprawek.

W terminie powschodowym łatwiej jest dobrać herbicyd pod konkretne zagrożenie, gdyż w tym czasie chwasty są w takiej fazie, że w prosty sposób można je zidentyfikować. Aplikacja powinna być zakończona w momencie zwarcia rzędów, by preparaty nie zatrzymywały się na ziemniaku, a mogły dotrzeć do chwastów

Po wschodach bardzo często stosuje są herbicydy zawierające substancję aktywną – metrybuzynę (np. Raba 70 WG, Mistral 70 WG, Sencor Liquid 600 SC), które mogą wywoływać u niektórych odmian objawy fitotoksycznej reakcji (tab.3).

Tabela 3

Wrażliwość odmian ziemniaka na metrybuzynę stosowaną po wschodach

(na podstawie badań własnych J. Urbanowicz)

 

Formulacja WG (np.: Raba 70 WG, Mistral 70 WG)

Grupa

wrażliwości

Kierunek użytkowania odmian
jadalne skrobiowe

niewrażliwe

(1,0)

Satina Zuzanna

niska

wrażliwość

(1,1 – 2,0)

Aldona, Altesse, Amarant, Ametyst, Anuschka, Bellarosa, Bellini, Bryza, Cecile, Challenger, Courage, Crisps 4 All, Dali, Etiuda, Etola, Ewelina, Folva, Ivory Russet, Laskara, Lord, Madeline, Magnolia, Manitou, Markies, Mazur, Melody, Musica, Orchestra, Orlena, Otolia, Russet Burbank, Saline, Salinero, Smit’s Comet, Syrena, Tacja, Verdi

Donald, Ikar, Kuba, Rudawa, Skawa

średnia

wrażliwość

(2,1 – 4,0)

Agata, Almera, Aruba, Asterix, Augusta, Belinda, Bellaprima,  Berber, Bila, Bogatka, Brooke, Carrera, Colette, Cyprian, Denar, Ditta,  Elfe, El Mundo, Fianna, Gawin, Gioconda, Gracja, Gustaw, Gwiazda, Hermes, Honorata, Hubal, Ignacy, Impresja, Ingrid, Inova, Jelly, Jurek, Justa, Jutrzenka, Lady Claire, Lavinia, Lawenda, Lech, Legenda, Ludmilla, Malaga, Michalina, Miłek, Mondeo, Nandina, Oberon, Omega, Owacja, Queen Anne, Red Fantasy, Red Sonia, Riviera, Rumba, Roxana, Sagitta, Tajfun, Tonacja, VR 808, Widawa, Zagłoba, Zorba

Boryna, Danuta, Glada, Hinga, Inwestor, Jasia, Jubilat, Kaszub, Kuras, Mieszko,

Pasja Pomorska, Rumpel, Szyper

podwyższona

wrażliwość

(4,1 – 6,0)

Anabelle, Arielle, Bohun, Cekin, Eurostar, Innovator, Irga, Irys, Miriam, Rosalind, Santé, Stasia, Tetyda, Vineta, Zenia Gandawa, Opus, Pokusa

bardzo wrażliwe

(>6,1)

Fresco, Krasa, Viviana Pasat, Sonda
Formulacja SC (Sencor Liquid 600 SC)

niewrażliwe

(1,0)

Satina ---

niska

wrażliwość

(1,1 – 2,0)

Amarant, Belinda, Bellini, Challenger, Crisps 4 All, Ewelina, Hubal, Ivory Russet, Jelly, Laskara, Lord, Ludmilla, Madeline, Magnolia, Manitou, Melody, Michalina, Mondeo, Musica, Oman, Orchestra, Otolia, Russet Burbank, Saline, Smit’s Comet, Tajfun, Verdi, Zenia Danuta, Donald, Jubilat, Kuras, Pasja Pomorska

średnia

wrażliwość

(2,1 – 4,0)

Ametyst, Asterix, Augusta, Bard, Bellaprima, Bellarosa, Brooke, Bryza, Cekin, Cyprian, Denar, El Mundo, Finezja, Folva, Gwiazda, Ignacy, Irga, Jurek, Justa, Jutrzenka, Lady Claire, Nandina, Oberon, Omega, Owacja, Queen Anne, Red Fantasy, Red Sonia, Rumba, Sagitta, Syrena, Wawrzyn, Zagłoba Boryna, Inwestor, Kaszub, Mieszko, Rumpel, Saturna, Zuzanna, Ślęza

podwyższona

wrażliwość

(4,1 – 6,0)

Bartek, Igor, Innovator, Krasa, Miłek, Stasia, Tetyda, Vineta, Viviana ---

bardzo wrażliwe

(>6,1)

--- ---

  

 

W uprawie odmian o podwyższonej lub nieznanej wrażliwości na metrybuzynę stosowaną po wschodach oraz na plantacjach nasiennych zabieg herbicydami, które ją zawierają, należy wykonać na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodów!

Na temat hodowli nowych odmian ziemniaka, hodowli zachowawczej i oferty handlowej  mówił Marek Musielak  z Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Strzekęcino. PMHZ to polski hodowca ziemniaka mający w swojej ofercie handlowej ponad trzydzieści odmian ziemniaka w tym tak popularne na terenie Mazowsza odmiany jadalne o białym lub kremowym miąższu: Irys, Irga, Ametyst oraz odmiany z LZO dla województwa mazowieckiego w 2017 r. (Ignacy, Owacja, Laskara, Mazur, Tajfun).

Ofertę preparatów do ochrony ziemniaka firmy Arysta LifeScience Polska  przedstawił dr Wojciech Fabisiewicz.  Firma Arysta do ochrony ziemniaka oferuje: między innymi: insektycyd –Apacz 50 WG, Cyperkil Max ; fungicydy-  Fantic, Gwarant, Indofil; herbicydy- Targa, Select Super.

Przedstawiciel firmy AMPEL-MEROL – Grzegorz Osiński omówił kwestie dotyczące nawożenia dolistnego ziemniaków z wykorzystaniem nawozów dolistnych marki Agravita.

Ostatni wykład dotyczył stosowania adiuwantów, nawozów dolistnych, preparatów mikrobiologicznych, stymulatorów wzrostu oferowanych przez firmę PROCAM. Temat przedstawił Michał Dąbrowski.

Uczestnicy otrzymali przygotowane przez organizatorów materiały konferencyjne a na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących to spotkanie, uzyskali szczegółowe informacje na temat nowoczesnych preparatów z zakresu ochrony ziemniaka i nawożenia, cech charakterystycznych nowych odmian uzupełnione materialni reklamowymi.  

Organizatorzy składają podziękowania firmom sponsorującym konferencję.

 Sponsorzy: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka, Arysta LifeScience Polska, AMPOL-MEROL, PROCAM Polska, Centrala Nasienna w Warszawie, LUVENA, SYNGENTA Polska, P.P.H EKODARPOL

 F O T O R E L A C J A

01 dr Janusz Urbanowicz
02 dr Jerzy Ossowski
03 dyskutanci z z sali
04 Grzegorz Osiński AMPOL-MeroJ
05 Janusz Sychowicz organizator i moderator konferencji
06 Jarosław Grabowski otworzył konferencję i powitał przybyłych
07 Marek Musielak PM HZ Strzekęcino
08 Michał Dądrowski PROCAM
09 PM HZ Słrzekęcino prezentuje swoje odmiany ziemniaka
10 uczestnicy konferencji
11 Uczestnicy konferencji otrzymali materiały z wykładami
12 w konferencji uczestniczyło 150 osób
13 zapoznanie się z materiałmi konferencyjnymi

 

Tekst Janusz Sychowicz

Zdjęcia Małgorzata Najechalska

Oddział Poświętne w Płońsku

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.