MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Coż tam panie w turystyce?

Można by zapytać parafrazując poetę… Na to i inne bardziej szczegółowe pytania starali się odpowiedzieć wykładowcy i uczestnicy wojewódzkiej konferencji pod tytułem „Potencjał turystyczny Mazowsza i możliwości jego wykorzystania”.

 

Przedsięwzięcie z cyklu„Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu zorganizowali Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Mazowiecki Instytut Kultury, w którym 8 maja konferencja się odbyła.
Wydarzenie współfinansowane było z projektu „Konferencje i szkolenia KSOW – 2015 rok” w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wśród uczestników tego wydarzenia byli przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, właściciele gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój turystyki wiejskiej, stowarzyszeń agroturystycznych na terenie Mazowsza, przedstawiciele nauki oraz doradcy. Wszyscy otrzymali bezpłatnie materiały konferencyjne zawierające treści wykładów, katalog „Agroturystyka i turystyka wiejska” oraz wydawnictwo „Odpoczywaj na wsi, naturalnie” udostępnione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne (wykładowcy i tematy):

W bloku tematycznym "Potencjał turystyczny i kulturowy Mazowsza", któremu przewodniczyli Andrzej Kamasa, dyrektor MODR, dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW oraz dr inż. Anna Justyna Parzonko SGGW, wykładowcy prezentowali istotne zasoby turystyczne Mazowsza, do wykorzystania w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu.
 • Dr Agata Balińska zaprezentowała kulinarne produkty sieciowe Warszawy. Turystyka kulinarna nabiera coraz większego znaczenia i staje się celem wyjazdów turystycznych, pozwalających na poznanie m.in. potraw tradycyjnych regionalnych i narodowych, nowości kulinarnych, wyrobów znanych kucharzy i cukierników czy też imprez o charakterze kulinarnym.
 • Dr inż. Anna Sieczko zaprezentowała turystykę kulinarną na Wschodnim Mazowszu w regionie niezwykle ciekawym, wyróżniającym się kuchnią podlaską, żydowską, białoruską, litewską i tatarską. Z badań wynika, że turysta kulinarny ceni odmienność i różnorodność przejawiającą się w odrębności smaków i składników potraw.
 • Dr Jan Zawadka przedstawił badania dotyczące opinii, zachowań i oczekiwań turystycznych mieszkańców miast względem agroturystyki. 33% respondentów uważa, że agroturystyka jest w Polsce znaną i popularną formą wypoczynku. Za najważniejsze powody wyboru agroturystyki jako formy wypoczynku uznano walory prozdrowotne terenów wiejskich, możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju oraz konkurencyjną ofertę cenową.
 • Dr Agnieszka Werenowska prezentowała i omawiała elementy strategii public relations, szczególnie istotne przy prowadzeniu każdego przedsięwzięcia m.in. analizę wstępną przedsięwzięcia, określenie celów przedsięwzięcia czy strategię działania firmy.
Po pierwszej części konferencji goście degustowali lokalne wypieki przygotowane przez Dwór Mościbrody.
 
Możliwościom finansowania usług turystycznych na obszarach wiejskich ze środków unijnych oraz praktycznym doświadczeniom wykorzystania potencjału turystycznego poświęcony był blok tematyczny Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju gospodarczym Mazowsza, któremu przewodniczyli Andrzej Kamasa, dyrektor MODR, dr hab. Iwona Kowalska prof. SGGW i dr inż. Anna Sieczko z SGGW.
 • Maria Wiro-Kiro z Mazowieckiej jednostki Wdrażania Programów Unijnych wygłosiła wykład zatytułowany „Dotacje na rozwój turystyki w Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020”. Podstawowymi celami tego programu jest rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach, przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację oraz wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Mazowszu. Prowadząca wskazała możliwości finansowania usług turystyki wiejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.
 • Wykład pt. Potencjał turystyki wiejskiej w Polsce i perspektywy jej rozwoju w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawił Marcin Tomaszewski zDepartamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 31 grudnia 2014 r. w Polsce istniało ponad 8 tys. gospodarstw rolnych prowadzących działalność agroturystyczną, posiadających 84,5 tys. miejsc noclegowych. Wykładowca omówił również Hity Turystyki Wiejskiej na Mazowszu - gospodarstwa Stodoła babci Julci w Julianówce oraz Pod kogutem – wypoczynek i zabawa. Istotnym elementem wykładu była prezentacja możliwości źródeł finansowania usług turystycznych na wsi w ramach PROW 2014-2020.
W ramach tego bloku tematycznego zaprezentowano doświadczenia praktyczne w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego Mazowsza.
 • Dr Agata Cieszewska przedstawiła projekt „Turystyka rowerowa jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza”, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną. Proponowane działania to m.in. stworzenie systemu produktów turystyki budowanych na podstawie grup użytkowników, stworzenie systemu informacji o turystyce rowerowej oraz opracowanie modelu wdrażania i promocji produktów turystyki rowerowej.
 • Izabela Bednarczyk, zastępca dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury zaprezentowała zadania regionalnej instytucji kultury w kontekście rozwoju turystyki wiejskiej na Mazowszu. Małgorzata Borkowska z Dworu Mościbrody zaprezentowała szlak folkloru i smaków Mazowsza „Mazowiecka Micha Szlachecka”, obejmujący obszar Wschodniego Mazowsza. Inicjatywę utworzenia szlaku podjęły trzy obiekty leżące na Wschodnim Mazowszu: Restauracja „Zaścianek Polski” z Siedlec, „Retro Skibniew” i „Dwór Moscibrody”. Po kilku miesiącach partnerstwo zostało poszerzone o kolejne obiekty”: „Pałac Petrykozy”, „Gorzelnia” w Krzesku, „Choco Fruit” i „Piekarnia Ratuszowa” z Siedlec. Na szlaku można spędzić aktywnie czas korzystając z różnego rodzaju warsztatów. Np.; kulinarnych czy rękodzieła. Nie lada atrakcją na szlaku jest tradycyjna „ruska bania”, mini SPA „Dotyk Anioła” z kąpielami w piwie i rozgrzewka kremlowskimi herbatkami.
 • Agata Sosińska – zastępca dyrektora MODR przedstawiła zrealizowany projekt pt. „Geocaching jako determinanta wzrostu atrakcyjności agroturystycznej na Mazowszu”. Ideą przewodnią projektu było połączenie innowacyjnej usługi z ofertą turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Mazowsza.
Podczas wykładów i prezentacji uczestnicy na bieżąco dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w zakresie poruszanych tematów.
Konferencję prowadzili Andrzej Kamasa dyrektor MODR Warszawa oraz dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW. Gości witała Izabella Bednarczyk dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Gościliśmy również dr hab. Jarosława Gołębiewskiego dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Jana Błońskiego prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która wspiera rozwój turystyki wiejskiej w wielu projektach, takich jak m.in. Moda na Mazowsze.
Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego i Patronatem Medialnym TVP Warszawa.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom i mamy nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia oraz wszelkich innych wydarzeń dotyczących tematyki turystyki wiejskiej i agroturystyki.
There are no images in the gallery.
Tekst: Danuta Arcipowska
Zdjęcia: Maria Janicka

                „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z logo modr

           

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.