MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

To musiało się udać!

Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym są niczym pędzący pociąg ? niezależnie od przeszkód i tak osiągną cel, którym jest nasz sukces. Bo chociaż tygodniowe ulewy sprawiły, że ziemia na siedleckich błoniach rozmiękła do cna, to wystawę siedleckiego Oddziału MODR odwiedziło ponad 40 tys. osób.

Szczerze mówiąc nieco wątpiliśmy w ten sukces, gorzej – tegoroczne XVII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym połączone z VI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych jawiły nam się już jako spektakularna klęska. Przed rokiem deszcz lunął tylko raz zamieniając siedleckie błonia w zagonki błota, a w tym roku lało codziennie i to przez cały tydzień. Dlatego w sobotę z niepokojem patrzyliśmy to w niebo, to na nieśmiało wchodzących na plac ludzi. Na szczęście drugiego dnia targów padać przestało i na obszerne błonia ściągnęły tysiące zwiedzających! Asfaltowe alejki, przy których ustawiono stoiska firm działających na rzecz rolnictwa zapchały się publicznością do tego stopnia, że trudno było zrobić zdjęcia a to już było dobrym sygnałem – po raz kolejny doradcy z siedleckiego Oddziału MODR pokonali naturę!

 

Hektary pod namiotami

Pomimo nie najlepszej pogody w sobotę szacujemy, że targi odwiedziło w tym roku ponad 40 tys. osób. Liczbowo odpowiada to połowie mieszkańców Siedlec a przecież większość publiczności przybyła nie z miasta, tylko ze wsi i to często z dość odległych. Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym już dawno przestały być bowiem lokalną imprezą stając się największym wydarzeniem wystawienniczo-targowym w rejonie północno-wschodniego Mazowsza.

Nasza wystawa zajęła w tym roku 10 ha powierzchni Błoni Siedleckich. Zaprezentowało się na niej 466 różnej wielkości firm, których stoiska pokryły łącznie ponad 20 000m2. Niezależnie od tego w specjalnie wystawionych namiotach swoje produkty prezentowali i sprzedawali właściciele gospodarstw ekologicznych a wytwory rękodzieła artyści ludowi. Bogate oferty wypoczynkowe prezentowały także mazowieckie gospodarstwa agroturystyczne.

Miły początek

O godz. 11.00 wystawców i gości powitali dyrektor MODR Sylwester Grotkowski, dyrektor siedleckiego Oddziału MODR Marek Niewęgłowski oraz prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Wśród zabierających głos na scenie głównej znaleźli się również posłowie Jacek Kozaczyński z PO i Stanisława Prządka
z SLD. Natomiast list posła Krzysztofa Tchórzewskiego z PiS, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości ze względu na chorobę, odczytał wiceprezydent Siedlec Jarosław Głowacki.

Trwająca dwa dni (11 i 12 września) impreza miała bardzo bogaty program, w tym i rozrywkowy. Publiczności bardzo podobały się efektowne występy zaproszonych zespołów folklorystycznych: „Gręzowiacy
z Gręzewa, Zespołu Pieśni i Tańca z Berdyczowa na Ukrainie oraz Zespołu Folklorystyczno-Śpiewaczego z Wołkowyska na Białorusi. Ze szczególnym uznaniem spotkały się zwłaszcza te dwa ostatnie, dające imponujące popisy baletowe i zachwycające pięknymi występami chóralnymi. Z podobnym entuzjazmem publiczność reagowała na występ Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, zespołu Podoba mi się oraz Młodzieżowej Grupy Rockowej z Pescantiny we Włoszech grającej covery popularnych przebojów.

Odznaczenia dla najlepszych

Występy były miłym uzupełnieniem wystawy, której sednem pozostaje jednak propagowanie usług mazowieckiego doradztwa rolniczego a wraz z tym nowych technologii, maszyn, urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin i najlepszych zwierząt hodowlanych. Ponieważ równie ważny dla rolników jest kontakt z władzą administrującą rolnictwem, dlatego o godz. 13.30 w siedzibie siedleckiego Oddziału MODR odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Wraz z ministrem za stołem zasiedli m.in. prezes Agencji Rynku Nieruchomości Rolnych Tomasz Nawrocki, dyrektor MODR w Warszawie Sylwester Grotkowski oraz zastępca prezesa KRUS Janina Pszczółkowska.

- Chleba w Polsce nikomu nie zabraknie – mówił minister. - Mamy w kraju wystarczająca ilość zboża aby zapewnić chleb, a nawet część wyeksportować. Zachęcał też rolników do korzystania ze środków unijnych: - Są jeszcze dostępne środki w ramach PROW 2007 – 2013 w działaniach: „Młody rolnik”, „Wartość dodana”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, a w listopadzie ruszy „Modernizacja gospodarstw rolnych” – informował.

Po konferencji minister wręczył na scenie głównej odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Otrzymali je następujący pracownicy MODR:

 1. Małgorzata Chrzanowska-Siwak – TZD Mińsk Mazowiecki
 2. Krystyna Wasiluk – TZD Łosice
 3. Zofia Chotyniec – TZD Łosice
 4. Beata Niedziółka – TZD Siedlce
 5. Grażyna Kicman – Wydział Edukacji i Informacji
 6. Ewa Gregorczyk – Wydział Wydawnictw i Promocji
 7. Stanisław Włodarczyk – TZD Mińsk Mazowiecki
 8. Jerzy Grabowski – TZD Mińsk Mazowiecki
 9. Stanisław Krajewski – TZD Mińsk Mazowiecki
 10. Mirosław Wesołowski – TZD Garwolin
 11. Witold Kąkol – Wydział Technologii Produkcji Rolniczej
 12. Marek Niewęgłowski – dyrektor Oddziału Siedlce MODR
 13. Wojciech Rzewuski – Z-ca Dyrektora MODR

 

Dodać należy, że dyrektor MODR Sylwester Grotkowski udekorowany został podczas imprezy odznaczeniem „Zasłużony dla Hodowli Koni na Mazowszu”. Przyznał mu je Zarząd Wojewódzki Związku Hodowców Koni w Warszawie za owocną współpracę i pomoc w propagowaniu hodowli tych zwierząt.

Konkurs za konkursem

Podczas wystawy zakończono kilka konkursów organizowanych przez siedlecki Oddział MODR (i nie tylko).

KONKURS „Mistrz Agroligi 2010”

Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

1. W kategorii „Rolnik” laureatem został właściciel gospodarstwa rolnego Pan Sylwester Mazek, mieszkający we wsi Kozłów, gmina Parysów, powiat garwoliński.

Pan Mazek od 20 lat prowadzi gospodarstwo o powierzchni 13,69 ha (w tym 11,89 ha użytków rolnych). Do roku 2008 w gospodarstwie prowadzona była wyłącznie intensywna uprawa zbóż. W roku 2006 podjęto jednak inicjatywę wybudowania nowoczesnej stajni i pozyskania na ten cel funduszy unijnych. Inwestycję oddano do użytku i zasiedlono w roku 2008. Zakupiono 12 sztuk klaczy zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. W ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano nowoczesną stajnię boksową (na 20 boksów) spełniającą wymogi dobrostanu zwierząt. W gospodarstwie realizowany jest program rolnośrodowiskowy - pakiet: Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Gospodarstwo posiada estetycznie zagospodarowany teren wokół budynków, co spowodowało, że w roku 2008 zajęło pierwsze miejsce w powiatowym etapie konkursu „Piękna zagroda wiejska” organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

2. Mistrzem Agroligi 2010 roku Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kategorii „Firma” zostało Przedsiębiorstwo ROLMECH Sp. z o.o., Zakład w Węgrowie. Firma uzyskała tytuł Mistrza Agroligi w kategorii „Firma” województwa mazowieckiego i zakwalifikowała się do etapu krajowego.

Właścicielem Przedsiębiorstwa Rolmech Sp. z o.o. Zakład Węgrów jest Jan Różański, dyrektorem Marcin Jędrzejczyk. Przedsiębiorstwo istnieje już 21 lat, a Zakład Węgrów powstał w 2006 roku. W firmie prowadzona jest sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników rolniczych, serwis ciągników i maszyn gwarancyjny i pogwarancyjny, doradztwo w zakresie zakupu maszyn rolniczych. W ostatnim czasie wprowadzono wiele innowacji w firmie. Z roku na rok rosną wskaźniki rentowności o ok. 25%. W 2007 roku firma odebrała nagrodę Lidera Rynku przyznaną przez European Promotional Competition.

Konkurs „Pocztówka z mojej miejscowości” 

Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach. Celem pozostaje kształtowanie aktywności twórczej u dzieci i młodzieży, rozwijanie wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, uwrażliwienie młodzieży na piękno swojej okolicy, umiejętność zaprezentowania swojej miejscowości. W konkursie mogły brać udział kluby edukacyjne 4-H z terenu 6 powiatów: Garwolina, Łosic, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa. Po ocenie 48 prac pochodzących z 12 klubów biorących udział w konkursie komisja przyznała nagrody następującym osobom:

I miejsce – Joanna Lempek z Klubu z Drażniewa gm. Korczew

II miejsce – Weronika Chojecka z Klubu z Radzikowa Wielkiego gm. Mordy

III miejsce – Emilia Drzażdzyńska z Klubu „Aster” z Korytnicy

Wyróżnienie – Magdalena Grzelak z Klubu „Gwizdałki” z Gwizdał gm. Łochów

Wyróżnienie – Beata Cieciera z Klubu z Drażniewa gm. Korczew

Wyróżnienie – Magdalena Sikora z Klubu „Biedroneczki” z Pilczyna Nowego gm. Łaskarzew

Podsumowanie konkursu „Piękna Zagroda Wizytówką Wsi”

Siedlecki Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zorganizował całoroczny konkurs skierowany do gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych z terenu sześciu powiatów: garwolińskiego, łosickiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego. Jego głównym celem jest popularyzowanie przykładów estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania zagród wiejskich oraz aktywizacja wiejskiej społeczności. Organizatorzy pragną w ten sposób docenić rolników, którzy mimo ciężkiej pracy poświęcają również swój czas na upiększanie otoczenia, dbają o jego czystość i rozwijają pasje ogrodnicze. Zwycięzcy często znajdują w okolicy naśladowców i dzięki temu całe wsie z roku na rok pięknieją.

Komisja po lustracji 15 gospodarstw zgłoszonych do etapu oddziałowego konkursu postanowiła przyznać:

I miejsceHalina Głuchowska – Nowosielec gm. Łosice, powiat łosicki

II miejsce – Janusz Anusiewicz – Przygody gm. Suchożebry, powiat siedlecki

III miejsce – Aleksandra i Stanisław Fic – Łucznica gm. Pilawa, powiat garwoliński

 

Podsumowanie konkursu „Najpiękniejsza Wiejska Posesja 2010”

 

Konkurs ten, organizowany przez siedlecki Oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ma cel podobny jak konkurs poprzedni z tym, że skierowany jest do osób prywatnych, mieszkających na wsi.

Laureaci:

I miejsce – Małgorzata Karasiewicz – Stara Niedziałka gm. Mińsk Maz., powiat miński

II miejsce – Beata Gołębiowska – Łojki gm. Łochów, powiat węgrowski

III miejsce – Anna Grabowska – Niwiski gm. Mokobody, powiat siedlecki

Podsumowanie konkursu ,,Przedsiębiorczość pozarolnicza drogą do sukcesu”

Konkurs zorganizował siedlecki Oddział MODR. Komisja biorąc pod uwagę 27 zgłoszeń do konkursu (opis działalności) postanowiła przyznać miejsca w następujący sposób:

I miejsce – Małgorzata Pepłowska – Ruchna gm. Liw, powiat węgrowski

II miejsce – Anna Jurzyk – Sarnaki, powiat łosicki

III miejsce – Wiesława Kur – Garnek gm. Ceranów, powiat sokołowski

III miejsce – Ewa Mitowska – Sterdyń, powiat sokołowski

Wyróżnienia:

Bożena Szeląg – Pilawa, powiat garwoliński

Magdalena Papakul – Mordy, powiat siedlecki

Anna i Rajmund Kicman – Leokadia gm. Łaskarzew, powiat garwoliński

 

Podsumowanie konkursu ,,Gospodarstwo agroturystyczne przyjazne środowisku”

Konkurs zorganizował siedlecki Oddział MODR. Jego komisja, po lustracji 15 gospodarstw zgłoszonych do konkursu, postanowiła przyznać miejsca w następujący sposób:

I miejsce – Ewa i Sylwester Kisielińscy – Kisieliny Żmichy gm. Mokobody, powiat siedlecki

II miejsce – Bożena Zagórska – Dzielnik gm. Siennica, powiat miński

II miejsce – Jolanta Zalewska – Kamianki Wańki gm. Przesmyki, powiat siedlecki

III miejsce – Lucyna i Waldemar Bielak – Ostromęczyn gm. Platerów, powiat łosicki

III miejsce – Barbara i Robert Zawistowscy – Sarnaki, powiat łosicki

Wyróżnienia:

Barbara Kuligowska-Roman i Witold Roman – Brzeźnik gm. Wierzbno, powiat węgrowski

Lucyna i Irena Paździor – Płosków Kolonia, gm. Sarnaki powiat łosicki

Barbara Świętoń – Pogorzelec gm. Łochów, powiat węgrowski

Małgorzata Szubińska – Starogród gm. Siennica, powiat miński

Lucyna Demianiuk – Mierzwice gm. Sarnaki, powiat łosicki

Ryszard Krasnodębski – Bużyska gm. Korczew, powiat siedlecki

 

Podsumowanie konkursu „Hit XVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym”

Zwycięzcą została firma

FHU PIOMAR Agro-Tech Piotr Morawski

z Grójca dzięki prezentowanemu przez nia produktowi, którym był

Ciągnik rolniczy CASE IH Steiger S435 HS

***

Podsumowując tę relację można śmiało stwierdzić, że każda z imprez organizowanych przez MODR musi się udać. Nie przeszkodzą temu nawałnice, błoto czy nawet oberwanie się chmury. O sukcesie decyduje wieloletnie doświadczenie pracowników Ośrodka oraz ich poczucie misji – dość rzadka dzisiaj cecha.

 

Andrzej Dmowski

MODR Oddział Siedlce

 

Garść informacji na koniec: Organizatorami XVII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz VI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, Miasto Siedlce, Powiat Siedlecki, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o., Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach.

Patronat nad imprezą objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Siedlce i Starosta Siedlecki. W ciągu tych dwóch dni gościliśmy u siebie delegacje z Włoch, Ukrainy i Białorusi.

Swoje stoiska zaprezentowało 466 wystawców, w tym: urządzenia rolnicze – 25, artykuły budowlane – 16, środki do produkcji rolniczej – 32, artykuły spożywcze, miody, przetwórstwo rolno – spożywcze – 44, artykuły ogrodnicze – 42, firmy motoryzacyjne – 8, maszyny rolnicze – 37, drobna wytwórczość – 38, instytucje i firmy pozostałe – 52.

Wystawcy rękodzieła ludowego i produktu regionalnego – 50, gospodarstwa ekologiczne 10, gospodarstwa agroturystyczne 10, wystawcy drobnego inwentarza – 8 (kury ozdobne, kaczki ozdobne, gołębie, ryby, gęsi, króliki), wystawcy bydła – 67, wystawcy koni – 35.

Wystawa roślin uprawnych obejmowała różne odmiany zbóż: żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia, kukurydzy oraz różne odmiany ziemniaków. Przygotowano także wystawę warzyw i owoców.

Specjalnie na targi siedlecki Oddział MODR wydał „Gazetę Targową” w nakładzie 3 000 egz.

ad.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2022 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.