MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Zapraszenie do udziału w „XXV Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza do udziału w „XXV Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej”, która odbędzie się 26 października 2017 r. w godz. 10:00-15:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym ośrodka przy ul. H. Sienkiewicza 11.

Projekt „XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej” otrzymał dofinansowanie w tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, konkurs nr 1/2017 – Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Środki przyznane przez mazowiecki KSOW będą przeznaczone na nagrody finansowe dla pięciu najlepszych finalistów Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz poczęstunek dla uczestników. Wysokość nagród  to kwoty od  600 do 1000 zł. Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe.

Olimpiada składa się z dwu etapów. W I etapie wszyscy uczestnicy rozwiązują test pisemny obejmujący 35 pytań, potem 5 osób z największą liczbą punktów przechodzi do finału ustnego i każda z nich odpowiada na 5 pytań. Odpowiedzi ocenia komisja powołana przez Dyrektora Oddziału Poświętne MODR.

Pytania będą dotyczyły takich zagadnień jak:

 1. zasady dobrej praktyki rolniczej
 2. standardy jakości w produkcji rolnej
 3. integrowana ochrona roślin
 4. prawidłowe użytkowanie gruntów
 5. ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności
 6. wytwarzanie produktów rolniczych w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin
 7. odnawialne źródła energii
 8. wzajemne oddziaływanie środowiska i rolnictwa (poprawa stanu świadomości ekologicznej)
 9. zachowanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt
 10. zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt
 11. propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
 12. rozwój przedsiębiorczości i dywersyfikacji źródeł dochodu w gospodarstwie
 13. fundusze unijne skierowane na rozwój obszarów wiejskich w tym:. działania PROW na lata 2014-2020 wpierające rozwój przedsiębiorczości na wsi
 14. funkcjonowanie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych i znaczenia inicjatywy LEADER
 15. rozwiązania innowacyjne na obszarach wiejskich
 16. krótkie łańcuchy dostaw
 17. wykorzystanie przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego
 18. promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego - przykłady działań na Mazowszu.

Weryfikacja wiedzy młodych rolników obejmuje tematy preferowane w tegorocznym konkursie KSOW.

 Podczas Olimpiady uczestnicy wysłuchają dwugodzinnego wykładu poświęconego wybranym działaniom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Zapraszamy serdecznie młodych rolników z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, którzy prowadzą gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami. Zachęcamy do udziału w Olimpiadzie również uczniów ostatnich klas szkól rolniczych.

 Rekrutację rozpoczynamy 15 września, kończymy 15 października br. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Olimpiady Wiedzy Rolniczej oraz o wypełnienie załączonej Karty zgłoszenia i przeslanie jej e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  pocztą, lub złożenie jej w sekretariacie MODR Oddział Poświętne w Płońsku. Więcej informacji pod nr telefonu 23 663 07 30.

Zachęcamy młodych rolników do udziału w tej szlachetnej rywalizacji, a tym samym do stałego doskonalenia zawodowego i poprawy konkurencyjności mazowieckiego rolnictwa.

__D O  P O B R A N I A__

 1. Karta zgłoszenia
 2. Regulamin

Dyrektor i pracownicy Oddziału Poświętne w Płońsku

Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje

o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Sławomir Piotrowski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Tomasz Skorupski
  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2021 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.