Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Olimpiada wiedzy rolniczej w Płocku

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Płock przystąpił do realizacji projektu: „Olimpiada Wiedzy Rolniczej”, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023.

W ramach operacji 26 października 2023 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płock, ul. Zglenickiego 42D, zorganizowana będzie olimpiada dla 40 uczestników - rolników prowadzących gospodarstwa rolne samodzielnie lub wspólnie z rodzicami
(w tym również pełnoletnich uczniów szkół rolniczych) z terenu powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego, z wyłączeniem finalistów olimpiady w 2022 r.

Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy rolniczej, popularyzacja osiągnięć
polskiego rolnictwa, dobrych praktyk zmierzających do efektywniejszego gospodarowania oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich.

Poprzez realizację Olimpiady zamierzamy:

-   sprawdzić poziom wiedzy 40 rolników, których oceniać będzie 5 –osobowa  komisja konkursowa, 

- poszerzyć wiedzę konkursantów i słuchaczy wykładu z zakresu rolnictwa.

Laureaci Olimpiady (5 finalistów), uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i statuetkami. Wyniki Olimpiady opublikowane będą w mediach z zastosowaniem wymaganej wizualizacji.

Do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej zapraszamy osoby zainteresowane upowszechnianiem wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt oraz wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy  i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, jak również chętne do promowania życia na wsi.

Olimpiada odbędzie się w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymają test zawierający pytania z zakresu produkcji roślinnej  i zwierzęcej, ekonomiki i zarządzania, BHP, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących wspólnej polityki rolnej oraz PROW. Do etapu ustnego  zakwalifikowanych zostanie 5 osób z największą ilością punktów zdobytych w etapie pisemnym. Każda z nich losowo otrzyma zestaw 5 pytań.

Na laureatów, za zajęcie miejsc od pierwszego do piątego, czekają nagrody finansowe w wysokości od 1500 zł do 1100 zł, okolicznościowe statuetki oraz prenumerata „Wsi Mazowieckiej” na 2024 rok, a także nagrody rzeczowe od KRUS Placówka Terenowa  w Płocku.

Uczestnicy będą mieli również okazję do wzbogacenia swojej wiedzy podczas wykładu doradcy MODR Oddział Płock na temat:

„Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Możliwości dofinansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027”.                       

Planowane efekty zrealizowanej Olimpiady Wiedzy Rolniczej to głównie doskonalenie i weryfikacja wiedzy 40 rolników, zrealizowanie dwóch godzin szkolenia z zakresu PROW, podkreślenie rangi zawodu rolnika poprzez uhonorowanie 5 finalistów nagrodami i statuetkami. W dalszej perspektywie uczestnicy będą zmotywowani do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i rozwoju swoich gospodarstw oraz do działań prospołecznych. Zrealizowanie Olimpiady Wiedzy Rolniczej umożliwi popularyzację osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa  i obszarów wiejskich, rozbudzi chęci dalszego doskonalenia zawodowego, umożliwi wymianę doświadczeń.                                                                                                                            

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023, wniosku złożonego w ramach konkursu nr 7/2023, umowa nr W/UMWM-UF/UM/RW/1920/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.                                                                                         

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem. Zgłoszenia można kierować do doradcy rolniczego MODR Oddział Płock na terenie gminy lub do osoby  bezpośrednio realizującej projekt:

Grażyna Gołębiewska MODR Warszawa Oddział Płock ul. Zglenickiego 42 D,               

tel.: 24/268-60-95, 785-876-744, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października  2023 r.

 

Regulamin

 

 

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Zastępca Dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Jarosław Grabowski

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.