Średnia powierzchnia gospodarstwa

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA z dnia  29  września 2010 r.

 

 

w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku.

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) ogłasza się informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2010 roku.

Jednostka podziału administracyjnego kraju Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych
w gospodarstwie rolnym w 2012 roku
(w hektarach)
Województwo dolnośląskie 16,05
Województwo kujawsko-pomorskie 15,04
Województwo lubelskie 7,45
Województwo lubuskie 20,78
Województwo łódzkie 7,52
Województwo małopolskie 3,88
Województwo mazowieckie 8,50
Województwo opolskie 17,99
Województwo podkarpackie 4,56
Województwo podlaskie 12,20
Województwo pomorskie 18,94
Województwo śląskie 7,14
Województwo świętokrzyskie 5,49
Województwo warmińsko-mazurskie 22,88
Województwo wielkopolskie 13,41
Województwo zachodniopomorskie 30,67
Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w 2012 roku wynosi 10,38 ha