Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Pilotażowy nabór działania „Współpraca” zakończył się 31 lipca br., jednak nie oznacza to zamknięcia tego działania. Zgodnie z najnowszym harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014 - 2020 (do 31.12.2018 r.) kolejny nabór przewidziany jest w III kwartale 2018 r.

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI

sir pig

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystępuje do realizacji następujących operacji wpisanych do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w ramach działania 5 (Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy):

Baza Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) została utworzona zgodnie z § 3 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1552).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniach 4 i 5 lipca 2017 r. organizuje szkolenie, którego celem jest omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach działania M16 "Współpraca" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz dokumentów aplikacyjnych dotyczących tej pomocy - wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy i wniosku o płatność.

 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW na lata 2014 - 2020 w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.