Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

„Przetwórstwo owocowo - warzywne na poziomie gospodarstwa, obszarem partnerstwa do współpracy w ramach PROW na lata 2014-2020” – na konferencję pod tym hasłem 22 listopada do Gąbina zaprosił rolników, producentów żywności, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych MODR Oddział Płock.

14 listopada spotkaliśmy się w Zbuczynie, aby poruszyć temat żywienia bydła i przedstawienia innowacyjnej alternatywny w przygotowaniu i zadawaniu pasz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji  rolników, producentów żywności, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze, zainteresowanych  przetwórstwem owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa.

7 listopada w Klwowie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizował szkolenie pt. „Możliwości uprawy warzyw przed i poplonowych w uprawie głównej papryki dzięki zastosowaniu innowacyjnych konstrukcji tuneli foliowych z podwójną pompowaną warstwą folii przedłużających cykl produkcji”.

Unia Europejska poprzez system finansowania rolnictwa stwarza możliwość rozwoju sektora rolniczego we wszystkich krajach unijnych. Ogromne środki finansowe przeznaczane są na innowacje, które stanowią (nie tylko dla polskiego rolnictwa) solidną podstawę trwałego wzrostu gospodarczego oraz szansę na poprawę warunków życia mieszkańców wsi – w sensie ekonomicznym i społecznym.

14 listopada br. w Zbuczynie (ul. Dębowa 2) odbędzie się konferencja pt. Poprawa bazy paszowej dla bydła z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w przygotowaniu i zadawaniu pasz, organizowana przez MODR Warszawa Oddział Siedlce.

7 listopada w Klwowie („Zajazd Lwowski”, ul. Opoczyńska 45) odbędzie się szkolenie pt. Wydłużenie okresu produkcji warzyw pod osłonami poprzez wprowadzenie nowoczesnych konstrukcji tuneli foliowych z podwójną folią i pompowanych powietrzem organizowane przez MODR Warszawa Oddział Radom. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu wszystkich rolników, przedsiębiorców, mieszkańców obszarów wiejskich, w tym głównie producentów upraw pod osłonami.

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI