Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

29 marca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Nowelizacja ustawy PROW 2014–2020 przenosi kompetencje w zakresie wdrażania działania „Współpraca” PROW 2014–2020 z Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. dla działania „Współpraca” PROW 2014–2020 zostało wydane na podstawie przepisów ustawy PROW 2014–2020 sprzed jej nowelizacji z grudnia 2016 r., konieczne jest dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do obecnie obowiązujących przepisów ustawy PROW 2014–2020 i określenie kompetencji związanych z wdrażaniem działania „Współpraca” PROW 2014–2020 dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z powyższym, rozporządzenie przewiduje przede wszystkim zmiany w zakresie podmiotu wdrażającego działanie „Współpraca” PROW 2014–2020.

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/669/1

Źródło: Uzasadnienie do rozporządzenia

 

Opr. Adam Ptak

MODR Warszawa