Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Poszukując nowych kierunków rozwoju gospodarstwa, warto pomyśleć o ziołach. Najsilniejszym argumentem potwierdzającym słuszność naszej propozycji jest „Ziołowy Zakątek” w Korycinach - sielskie gospodarstwo ekologiczne położone na czystych i pięknych terenach, gdzie wciąż żywa jest tradycja zielarska, gdzie rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości .

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do dwóch nowych grup fokusowych:

Planujesz aplikować o środki w ramach działania „Współpraca”? Inicjujesz utworzenie Grupy Operacyjnej EPI? Chcesz wdrażać innowacje w rolnictwie? Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu „Partnerstwo dla rozwoju II” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

27 lutego br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca.

Działanie „Współpraca” jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego celem jest wspieranie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacji), zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, organizacje pozarządowe, podmioty doradcze. Planowane przez grupy projekty powinny prowadzić do opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych:

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

W ramach operacji Dobre praktyki w obszarze innowacji i wdrażaniu działania „Współpraca” w rolnictwie Węgier i Austrii, rolnicy, naukowcy oraz doradcy MODR odwiedzili oba kraje, zwiedzając kilka gospodarstw.