Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS

greengo 222x70

sir logotyp 150x70fb sir

A A A

W 2017 roku już po raz dwudziesty czwarty organizowany jest konkurs „AgroLiga”. Wyłania on liderów agrobiznesu w kategoriach: ROLNIK i FIRMA. Tym samym „AgroLiga” docenia i popularyzuje osiągnięcia najlepszych gospodarzy i najlepszych firm działających w branży rolniczej.

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego systematycznie realizuje przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej poprzez:

 

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. rolnicy składali wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych" finansowane z PROW 2014 – 2020. Zostały one poddane ocenie punktowej.