Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

Od szeregu lat podstawą ochrony kukurydzy była Atrazyna. Jednak ze względu na uodparnianie się chwastów i negatywny wpływ na środowisko glebowe w roku 2005 została wycofana w krajach Unii Europejskiej (w Polsce w roku 2007). Nowym rozwiązaniem w zwalczaniu chwastów w kukurydzy mogą okazać się środki zarejestrowane w 2008r. i dostępne w pełnej ofercie w sezonie 2009.

Boreal 58 WG. Przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych. Stosuje się go po siewie, ale przed wschodami kukurydzy w dawce 0,75 kg/ha. Według producenta jest to środek o „inteligentnym” działaniu, polegającym na uaktywnianiu się (pod wpływem wilgoci) substancji aktywnej wraz z kolejnymi falami wschodzących chwastów. Skuteczny w stosunku do chwastów uodpornionych na atrazynę i glifosat.Zalecany w programach dwuzabiegowych w dawkach dzielonych:- przedwschodowo Boreal 58 WG w dawce 0,4-0,5kg/ha + drugi zabieg odpowiednim preparatem powschodowym w fazie 4-6 liści kukurydzy.

Guardian CompleteMix 664 SE
. Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych. Może być stosowany doglebowo lub nalistnie. W obu przypadkach zalecana dawka wynosi 3,5 l /ha. Jest pierwszym na polskim rynku preparatem zawierającym kombinację acetochloru i terbutylazyny.

Hector 53,6 WG. Przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych. Preparat stosuje się łącznie z adiuwantem Trend 90 EC w dawce: Hector 53,6 WG 70-90 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody). Środka nie należy stosować w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych.

Innowate 240 SC. Przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha. W celu zwiększenia skuteczności chwastobójczej środek można stosować łącznie z adiutantem.

Lumax 537,5 SE. Przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, głównie prosowatych oraz dwuliściennych. W sezonie wegetacyjnym środek można stosować jednorazowo w dawce 3,5 – 4 l/ha. Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy, przed jej wschodami lub bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej).

Successor T550 SE. Środek stosować po siewie przed wschodami lub wcześnie po wschodach do fazy 1-3 liści kukurydzy. Zalecana dawka: 4 l/ha Kombinacja 2 substancji aktywnych (petoksamid i terbutyloazyna) zapewnia skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów jednoliściennych o miotłę zbożową i perz właściwy można stosować mieszaninę ze środkiem Titus 25 WG i adiuwantem Trend 90 EC. Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy (w fazie 3-4 liści) na chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści w dawce: Successor T 550 SE 2,25 l/ha + Titus 25 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

Zeagran 340 SE. Przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych. Zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania: bromoksynil i terbutylazynę. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści. Zeagran jest dobrze tolerowany przez kukurydzę, zarówno we wcześniejszych (4 – 6 liści) jak i późniejszych fazach rozwojowych, nawet do 8 – 10 liści rośliny uprawnej (o ile chwasty nie przekroczyły fazy wrażliwej). Zalecana dawka 1,6-2,0 l/ha.

W 2008r. zarejestrowano również środki do zaprawiania nasion kukurydzy: Couraze 350 FS. Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, przeznaczona do zaprawiania ziarna kukurydzy przeciwko ploniarce zbożówce. W roślinie działa systemicznie. Zalecana dawka: 1,1 – 1,7 l/100 kg ziarna.

Vitavax 200 FS. Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym i kontaktowym, przeznaczonym do zaprawiania między innymi ziarna kukurydzy przeciwko zgorzeli siewek i głowni kukurydzy. Zalecana dawka: 300 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 700 ml wody.

Zmiany dotyczą również zaprawy Mesurol 500 FS. Od 2009r. nie będzie już dostarczana do sieci handlowej. „Decyzja ta została podyktowana troską o jakość zaprawiania, a co za tym idzie o skuteczność działania produktu, bezpieczeństwo dla użytkownika, rośliny uprawnej i środowiska naturalnego” – czytamy na stronie internetowej producenta zaprawy, który stoi na stanowisku, że tylko firmy nasienne gwarantują odpowiednią jakość zaprawiania Mesurolem. Tak, więc wszyscy rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed krukowatymi i ploniarką zbożówką winni niezwłocznie zamówić nasiona kukurydzy zaprawione Mesurolem 500 FS u swojego dystrybutora.

Informacje zawarte w niniejszym artykule proszę traktować sygnalnie. Szczegółowe dane na temat w/w środków są zawarte w etykietach-instrukcjach, dostępnych na stronie internetowej www.bip.minrol.gov.pl (zakładka Informacje Branżowe=> Ochrona Roślin) lub dołączonych do preparatu. Przestrzeganie etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin ogranicza ryzyko zatrucia ludzi i środowiska.

Jolanta Budzichowska MODR

Oddział Ostrołęka