Produkcja roślinna

Jaką odmianę żyta wybrać do siewu?

zyto Dopiero były żniwa, a już czas myśleć o siewach zbóż ozimych. Wielu rolników zastanawia się nie tylko nad tym jak przygotować dobrze glebę, bo czynią to od lat, ale też jakie zboże i jaką odmianę wybrać.

Przygotowujemy kombajn zbożowy do żniw

kombajn Zbliżamy się do sezonu żniwnego, przed którym należy odpowiednio sprawdzić, przygotować i przystosować kombajn.  Przygotowanie polega na dokładnym przejrzeniu podzespołów, wymianie zużytych i uszkodzonych części lub zespołów oraz nasmarowaniu podstawowych punktów maszyny.

Wapnowanie pierwszym zabiegiem pożniwnym

wapnowanie    Żniwa są okresem, w którym widzimy efekt naszej pracy na polu. Efekt ten jest jednak często nie zadawalający: oto wydaliśmy pieniądze na środki ochrony roślin i nawozy, a uzyskaliśmy plon znacznie niższy od oczekiwanego.

Nowe odmiany żyta ozimego

zyto Żyto w naszym kraju jest dość chętnie uprawiane, gdyż doskonale nadaje się do siewu na najsłabszych glebach. Żyto ozime ma duży udział w strukturze zasiewów. Największą popularnością cieszą się jego odmiany populacyjne, udział odmian mieszańcowych jest niewielki.

Jak określić optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę?

kiszonki  Kiszonka z kukurydzy jest niezastąpioną paszą w żywieniu wysokomlecznych krów. Nie ma innej rośliny dostarczającej tak dużych ilości energii koniecznej do produkcji mleka. Chociaż kukurydza dobrze się zakisza, to uzyskiwane z niej kiszonki nie są najlepszej jakości. Przyczyną są błędy popełniane podczas zbioru i kiszenia.  

Krajowy rynek ziemniaka

ziemniak Ziemniaki, od momentu przywędrowania do Europy, spełniają istotną rolę w polskim rolnictwie. Początkowo uważane za roślinę ozdobną i sadzone w pałacowych ogrodach, zdobyły uznanie dzięki wysokiej tolerancji na rodzaj gleby i wszechstronność użytkowania (pokarm, krochmal, spirytus, pasza dla zwierząt).

Kiedy i jak pobierać próbki glebowe?

Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych, a jego koszt to 30-40% ogółu nakładów ponoszonych na uprawę roślin. Przy stale rosnących cenach nawozów nie ma mowy o nawożeniu „na oko”. Zwykle prowadzi ono do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, a efektem są zawsze straty plonu. Dla ustalenia odpowiednich dawek nawozów konieczne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych. 

Cd. artykułu WAŻNE dla producentów kukurydzy

Zniesienie szczegółowych obowiązków fitosanitarnych, dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r. Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

Więcej artykułów…

 1. Integrowana ochrona roślin – obowiązkowa od 1 stycznia 2014 r.
 2. WAŻNE dla producentów kukurydzy - dodatkowe informacje
 3. Wysokość plonów a struktura gleby
 4. Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2014
 5. Porównanie europejskich technologii uprawy rzepaku ozimego
 6. Lista zalecanych odmian dla województwa mazowieckiego
 7. Postawmy ule na plantacjach!
 8. Informacja
 9. Plantacje bez pestycydów cz.1
 10. Straty w przechowywaniu ziemniaków
 11. Produkcja biopaliw na użytek własny
 12. Znaczenie potasu w uprawie warzyw
 13. Odmiany do uprawy na glebach lekkich – zboża jare
 14. Dobór odmian zbóż ozimych
 15. Warto poznać nowe odmiany roślin uprawnych
 16. Choroby zbóż przenoszone przez glebę i ziarno
 17. Dobór roślin na poplon ścierniskowy
 18. Ochrona kukurydzy przed szkodnikami
 19. Zanieczyszczenia ziarna zbóż - agrobiomasą do produkcji energii
 20. Uprawa kukurydzy na cele energetyczne
 21. Metody regulujące zawartość próchnicy w glebie
 22. Prawidłowa uprawa seradeli na nasiona
 23. Wpływ aktywności pszczół na plony rzepaku
 24. Wszechstronne wykorzystanie zbóż w Polsce
 25. Uprawa roślin strączkowych, a poprawa żyzności gleb
 26. Nowe odmiany zbóż jarych 2010
 27. Międzyplony a substancja organiczna w glebie
 28. Co nowego w ochronie kukurydzy?
 29. Uprawa gryki
 30. Prawidłowa agrotechnika uprawy lucerny na paszę
 31. Znaczenie krótkotrwałych użytków zielonych
 32. Szkodniki kukurydzy
 33. Zwalczanie chorób i szkodników ziemniaka
 34. Szkodniki w uprawie zbóż
 35. Jak przechować zebrany plon?
 36. Szkodniki: Skrzypionka zbożowa
 37. Dolistne nawożenie ziemniaków
 38. Sorgo alternatywą na suszę
 39. Wapnowanie gleb - bardzo wazny zabieg agrotechniczny
 40. Jak obsiać pole własnymi nasionami
 41. Jesienne zagrożenia występujące w uprawie rzepaku
 42. Uprawa orkiszu w gospodarstwach ekologicznych
 43. Jakie odmiany zbóż wysiewać jesienią?
 44. Wyka kosmata - uprawa na nasiona
 45. Zwalczanie perzu metodami agrotechnicznymi
 46. Bezpieczne przechowywania ziarna
 47. Czy sorgo zastąpi kukurydze
Nowa wersja

Rozwijamy stronę www
Serdecznie zapraszamy do przeglądania wersji beta i dzielenia się spostrzeżeniami na jej temat.
Nowa wersja 
w 93% ukończona