Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

prow 2014 2020

SIR fb sir

A A A

Niewątpliwie jest czym zwalczać chwasty kukurydzy po wschodach. Dziewiętnaście substancji aktywnych - zalecanych wyłącznie do zabiegów nalistnych - to niemała liczba, stwarzająca różne możliwości ich zwalczania. Taka baza pozwoliła na wyprodukowanie prawie 100 herbicydów. Wykorzystując je w mieszaninach można zastosować kolejnych 50 kombinacji chwastobójczych. Pozostaje tylko decyzja – kiedy?

Ostatnio dużego znaczenia nabiera integrowana uprawa marchwi. Ma ona szczególne znaczenie, gdy chcemy uzyskać wysoki plon o bardzo dobrej jakości. Metoda ta wpływa na zmniejszenie ilości szkodników dzięki stosowaniu odpowiedniej agrotechniki, metody biologicznej, mechanicznej, a w ostateczności chemicznej. Zapoznajmy się pokrótce z jej zasadami.

Hosty, czyli funkie, to długowieczne byliny o wszechstronnym zastosowaniu, cenione przede wszystkim jako rośliny cieniolubne lub dobrze rosnące w półcieniu. Większość gatunków pochodzi z Dalekiego Wschodu, głównie Japonii i Chin, gdzie rosną w miejscach cienistych i stale wilgotnych.

Gryka pochodzi z północnych Indii. W Polsce uprawiana jest głównie we wschodniej części kraju na glebach lżejszych oraz częściowo w rejonach zachodnich i północno-zachodnich. Z jej nasion pozyskuje się dietetyczną kaszę, która składem chemicznym przypomina zboża, lecz nie zawiera glutenu.

Obowiązująca od roku 2014 integrowana ochrona roślin nakłada na profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin obowiązek stosowania ich tylko w uzasadnionych przypadkach.

Z danych ARiMR wynika, że w roku 2015 średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju wynosiła 10,49 ha., a w województwie mazowieckim 8,52 ha. Intensyfikacja produkcji prowadzi do osiągnięcia jak największego zysku przy jak najmniejszych kosztach. Po wstąpieniu do UE małe gospodarstwa były wchłaniane przez duże, zmuszane do zmiany profilu produkcji, lub nie miały racji bytu. Rolnictwo ekologiczne stało się alternatywą dla rodzinnych gospodarstw o małym areale.

W ostatnich latach podczas wegetacji występują krótsze lub dłuższe okresy braku opadów atmosferycznych, co często prowadzi do znacznej obniżki plonów. Chcąc tego uniknąć, powinniśmy wykorzystywać wszystkie dostępne metody pozwalające na jak najdłuższe zatrzymanie wody w glebie. Należy do nich ogół zabiegów zwany agrotechniką, czyli uprawa roli, nawożenie, siew lub sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie i ochrona roślin.

Program działań na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych jest jednym z unijnych zobowiązań wynikających z wdrożenia Dyrektywy azotanowej. W Polsce 4,46% powierzchni kraju (13 935,06 km2) wydzielono jako Obszary Szczególnie Narażone (OSN).  Dla każdego z nich dyrektor właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ustala program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Tymianek, zwany też macierzanką, należy do roślin wieloletnich, wiecznie zielonych, cenionych ze względu na walory smakowe i właściwości lecznicze.

Warzywa kapustne to najbardziej znana i powszechnie uprawiana grupa warzyw. Należą do niej kapusta biała, pekińska, czerwona i włoska oraz kalafior, brokuł, jarmuż i kalarepa. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony tych roślin przed szkodnikami są: zintegrowanie metod uprawy, prawidłowe i terminowe prowadzenie wszelkich zabiegów agrotechnicznych, mechaniczna uprawa gleby, zmianowanie, nawożenie, walka z chwastami, przestrzeganie optymalnych terminów siewu, sadzenia i zbioru roślin oraz racjonalnej ochrony chemicznej.

Krajowy rejestr liczy 26 odmian owsa zwyczajnego i 5 odmian owsa nagiego. Większość tych odmian jest przydatna do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Można je wysiewać na wszystkich rodzajach gleb, poza glebami kompleksu żytniego bardzo słabego, ze względu na wysokie wymagania wodne tego gatunku.

W racjonalnej gospodarce rolnej krótkotrwałe użytki zielone - zwane przemiennymi - są ogniwem łączącym produkcję roślinną i zwierzęcą.

Głównym składnikiem materii organicznej jest próchnica. Definiuję się ją jako naturalną mieszaninę różnych substancji organicznych i mineralno-organicznych, gromadzących się w glebie. Inna definicja mówi, że to „złożona i dość trwała mieszanina brunatnych lub ciemnobrunatnych amorficznych substancji koloidalnych, powstała w wyniku modyfikacji pierwotnych tkanek roślinnych lub w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe”.

Ziemniak jest w naszym kraju rośliną powszechnie znaną, uprawianą i spożywaną.

Byliny to rośliny zielne, wieloletnie, zimujące w gruncie. Ich częścią przetrwalnikową bywa korzeń, kłącze, cebula lub bulwa. Podobnie jak krzewy ozdobne są często wykorzystywane do urządzania ogrodów przydomowych.