Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Telefon: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl
więcej +

FAPA

Płatności obszarowe 2015

A A A

W prawidłowym zmianowaniu powinny brać udział różne grupy roślin. Zmniejsza to straty powodowane wyczerpaniem gleby w składniki pokarmowe oraz ogranicza choroby, szkodniki  i chwasty. Obecnie dominują w gospodarstwach uprawy zbożowe, niekiedy zajmujące nawet całą powierzchnię gruntów ornych.

W Instytucie Ochrony Roślin PIB w Poznaniu w dniach 12-13 lutego bieżącego roku odbyła się 55. Sesja Naukowa. W programie tegorocznej Sesji uwzględniono szeroki wachlarz zagadnień związanych z ochroną upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami, a także zagadnień dotyczących techniki ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności.

  Jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby jest jej zasobność w próchnicę. Utrzymanie optymalnego stanu zawartości substancji organicznej wymaga regularnego stosowania nawożenia naturalnego. Nawozy takie są źródłem wartościowych składników pokarmowych dla roślin i mogą też być praktycznie stosowane na wszystkich glebach, z wyjątkiem zasadowych.  

W zorganizowanej w Bobinie (gmina Czerwin) na gruntach gospodarstwa rolnego Adama Podbielskiego, trzeciej już imprezy rolniczej „Ziarnowa Kukurydza” uczestniczyli rolnicy, uczniowie Szkoły Powiatowej w Czerwinie, studenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz doradcy.

Dopiero były żniwa, a już czas myśleć o siewach zbóż ozimych. Wielu rolników zastanawia się nie tylko nad tym jak przygotować dobrze glebę, bo czynią to od lat, ale też jakie zboże i jaką odmianę wybrać.

kombajn Zbliżamy się do sezonu żniwnego, przed którym należy odpowiednio sprawdzić, przygotować i przystosować kombajn.  Przygotowanie polega na dokładnym przejrzeniu podzespołów, wymianie zużytych i uszkodzonych części lub zespołów oraz nasmarowaniu podstawowych punktów maszyny.

wapnowanie    Żniwa są okresem, w którym widzimy efekt naszej pracy na polu. Efekt ten jest jednak często nie zadawalający: oto wydaliśmy pieniądze na środki ochrony roślin i nawozy, a uzyskaliśmy plon znacznie niższy od oczekiwanego.

zyto Żyto w naszym kraju jest dość chętnie uprawiane, gdyż doskonale nadaje się do siewu na najsłabszych glebach. Żyto ozime ma duży udział w strukturze zasiewów. Największą popularnością cieszą się jego odmiany populacyjne, udział odmian mieszańcowych jest niewielki.

kiszonki  Kiszonka z kukurydzy jest niezastąpioną paszą w żywieniu wysokomlecznych krów. Nie ma innej rośliny dostarczającej tak dużych ilości energii koniecznej do produkcji mleka. Chociaż kukurydza dobrze się zakisza, to uzyskiwane z niej kiszonki nie są najlepszej jakości. Przyczyną są błędy popełniane podczas zbioru i kiszenia.  

ziemniak Ziemniaki, od momentu przywędrowania do Europy, spełniają istotną rolę w polskim rolnictwie. Początkowo uważane za roślinę ozdobną i sadzone w pałacowych ogrodach, zdobyły uznanie dzięki wysokiej tolerancji na rodzaj gleby i wszechstronność użytkowania (pokarm, krochmal, spirytus, pasza dla zwierząt).

Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych, a jego koszt to 30-40% ogółu nakładów ponoszonych na uprawę roślin. Przy stale rosnących cenach nawozów nie ma mowy o nawożeniu „na oko”. Zwykle prowadzi ono do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, a efektem są zawsze straty plonu. Dla ustalenia odpowiednich dawek nawozów konieczne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych. 

Zniesienie szczegółowych obowiązków fitosanitarnych, dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r. Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin w naszym kraju ( nie dotyczy działkowiczów i właścicieli ogrodów przydomowych) zobowiązani są do stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

W ostatnich latach podczas uprawy gleby zapominamy o prawidłowym zmianowaniu i obchodzeniu się z glebą. Najczęściej traktujemy ją po macoszemu. Pogoń za zyskiem w postaci dopłat bezpośrednich i ciągła chęć zmniejszania kosztów doprowadziły do tego, że uprawiamy i wysiewamy byle jak, byle by szybciej i taniej.