Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Telefon: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl
więcej +

FAPA

A A A

Dopiero były żniwa, a już czas myśleć o siewach zbóż ozimych. Wielu rolników zastanawia się nie tylko nad tym jak przygotować dobrze glebę, bo czynią to od lat, ale też jakie zboże i jaką odmianę wybrać.

kombajn Zbliżamy się do sezonu żniwnego, przed którym należy odpowiednio sprawdzić, przygotować i przystosować kombajn.  Przygotowanie polega na dokładnym przejrzeniu podzespołów, wymianie zużytych i uszkodzonych części lub zespołów oraz nasmarowaniu podstawowych punktów maszyny.

wapnowanie    Żniwa są okresem, w którym widzimy efekt naszej pracy na polu. Efekt ten jest jednak często nie zadawalający: oto wydaliśmy pieniądze na środki ochrony roślin i nawozy, a uzyskaliśmy plon znacznie niższy od oczekiwanego.

zyto Żyto w naszym kraju jest dość chętnie uprawiane, gdyż doskonale nadaje się do siewu na najsłabszych glebach. Żyto ozime ma duży udział w strukturze zasiewów. Największą popularnością cieszą się jego odmiany populacyjne, udział odmian mieszańcowych jest niewielki.

kiszonki  Kiszonka z kukurydzy jest niezastąpioną paszą w żywieniu wysokomlecznych krów. Nie ma innej rośliny dostarczającej tak dużych ilości energii koniecznej do produkcji mleka. Chociaż kukurydza dobrze się zakisza, to uzyskiwane z niej kiszonki nie są najlepszej jakości. Przyczyną są błędy popełniane podczas zbioru i kiszenia.  

ziemniak Ziemniaki, od momentu przywędrowania do Europy, spełniają istotną rolę w polskim rolnictwie. Początkowo uważane za roślinę ozdobną i sadzone w pałacowych ogrodach, zdobyły uznanie dzięki wysokiej tolerancji na rodzaj gleby i wszechstronność użytkowania (pokarm, krochmal, spirytus, pasza dla zwierząt).

Nawożenie jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych, a jego koszt to 30-40% ogółu nakładów ponoszonych na uprawę roślin. Przy stale rosnących cenach nawozów nie ma mowy o nawożeniu „na oko”. Zwykle prowadzi ono do zachwiania proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami, a efektem są zawsze straty plonu. Dla ustalenia odpowiednich dawek nawozów konieczne jest zbadanie gleby i opracowanie zaleceń nawozowych. 

Zniesienie szczegółowych obowiązków fitosanitarnych, dotyczących zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ww. organizmu szkodliwego.

Zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, przedmiotowe przepisy powinny zostać przyjęte przez państwa członkowskie do dnia 31 maja 2014 r. i stosowane od dnia 1 czerwca 2014 r. Jednocześnie informuję, że w związku ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane także zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) z dniem 1 stycznia 2014 r. profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin w naszym kraju ( nie dotyczy działkowiczów i właścicieli ogrodów przydomowych) zobowiązani są do stosowania zasad integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie ze skreśleniem stonki kukurydzianej z listy organizmów kwarantannowych, w dniu 7.02.2014 r. zostały opublikowane zalecenia Komisji z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie środków na rzecz zwalczania Diabrotica virgifera virgifera na obszarach Unii, na których potwierdzono jego obecność.

W ostatnich latach podczas uprawy gleby zapominamy o prawidłowym zmianowaniu i obchodzeniu się z glebą. Najczęściej traktujemy ją po macoszemu. Pogoń za zyskiem w postaci dopłat bezpośrednich i ciągła chęć zmniejszania kosztów doprowadziły do tego, że uprawiamy i wysiewamy byle jak, byle by szybciej i taniej.

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy

na obszarze województwa mazowieckiego na rok 2014 (LOZ)

Porównanie technologii uprawy rzepaku ozimego stało się stałym elementem Dni Pola (Feldtage) organizowanych co dwa lata przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze). 

 Zespoły Wojewódzkie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego pełnią rolę organów opiniodawczych i doradczych dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Udział pszczoły miodnej w zapylaniu kwiatów wynosi około 90%, reszta przypada na inne owady - przede wszystkim trzmiele i pszczoły samotnice oraz muchówki. Chcąc zapewnić sobie korzyści z zapylania drzew i krzewów owocowych, czyli wzrost plonów i lepszą jakość owoców, powinniśmy na czas kwitnienia ustawić ule w sadach.