Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

                                                          (w ocenie Instytutu Ogrodnictwa)

Liczba dostępnych na rynku deserowych odmian truskawek jest w ostatnich latach coraz większa - szkółki oferują szeroką paletę odmian, od wczesnych do późnych. Przy zakupie sadzonek nie należy jednak zapominać, że w porównaniu do tych wyhodowanych w Polsce, wiele odmian zagranicznych wykazuje mniejszą odporność na uszkodzenia mrozowe oraz większą wrażliwość na choroby systemu korzeniowego. 

 

   Wśród oferowanych odmian zagranicznych znajdują się starsze - sprawdzone już w naszych warunkach klimatycznych, jak również nowe – o różnej odporności na niskie temperatury. Ich uprawa w naszym kraju może być zawodna, pomimo niewątpliwych walorów smakowych owoców i innych zalet.

   Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę ośmiu nowych krajowych i zagranicznych odmian truskawek, które w badaniach prowadzonych w ostatnich latach przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach okazały się najbardziej interesujące. W tej grupie znalazły się polskie odmiany: Paladyn i Grandarosa, włoskie: Asia, Galia i Roxana, holenderskie: Elianny i Kimberly oraz amerykańska odmiana Palomar.

Odmiany polskie

   Odmiana Paladyn hodowli Instytutu Ogrodnictwa zaliczana jest do odmian późnych, obficie plonujących. Owoce są duże, stożkowate lub klinowate, intensywnie czerwone z jaśniejszym wierzchołkiem, dość jędrne, miąższ ma kolor jasnoczerwony. Owoce - bogate w witaminę C oraz antocyjany, są mało podatne na szarą pleśń. Rośliny charakteryzują się umiarkowanie silnym wzrostem, małą wrażliwością na białą i czerwoną plamistość liści, są umiarkowanie podatne na mączniaka prawdziwego truskawki, wytrzymałe na przemarzanie. W celu zapewnienia wysokiego plonowania, hodowcy zalecają uprawę tej odmiany w sąsiedztwie innej o podobnej porze kwitnienia.

   Kolejną odmianą z Instytutu Ogrodnictwa jest Grandarosa - średnio wczesna, odznaczająca się obfitym plonowaniem. Owoce są wyjątkowo atrakcyjne – duże i bardzo duże, z równomiernym pomarańczowoczerwonym wybarwieniem, bardzo jędrne i smaczne. Miąższ ma zabarwienie jasnoczerwone. Owoce wykazują małą podatność na szarą pleśń. Rośliny cechuje silny wzrost, mała podatność na białą plamistość liści oraz na mączniaka prawdziwego truskawki. Rośliny odmiany Grandarosa są wytrzymałe na przemarzanie i umiarkowanie podatne na czerwoną plamistość liści oraz werticiliozę.

Odmiany włoskie…

   Do grupy odmian średnio wczesnych zaliczana jest włoska odmiana Asia. Wydaje owoce duże, stożkowato-kuliste, skórka i miąższ mają zabarwienie pomarańczowoczerwone. Plenność jest nieco wyższa niż u odmiany Elsanta. Rośliny cechuje umiarkowanie silny wzrost, mała podatność na białą plamistość liści i mączniaka truskawki oraz średnia podatność na czerwoną plamistość liści. Asia zaliczana jest do odmian odpornych na przemarzanie.

   Następną włoską odmianą jest Galia o średnio późnej porze dojrzewania i plenności również nieco wyższej niż u Elsanty. Owoce są duże i średniej wielkości, kulisto-stożkowate o intensywnie czerwonym zabarwieniu skórki i miąższu, dość jędrne. Zawierają dużo cukrów oraz witaminy C. Rośliny rosną umiarkowanie silnie, mają pokrój kulisto-spłaszczony. Wykazują małą podatność na białą plamistość liści i mączniaka prawdziwego truskawki, są umiarkowanie podatne na czerwoną plamistość liści. Odmiana Galia jest wytrzymała na przemarzanie.

   Trzecią rekomendowaną odmianą włoską jest Romana zaliczana do odmian plennych o średnio wczesnej porze dojrzewania. Wydaje owoce średniej wielkości i duże, stożkowate, barwy intensywnie czerwonej, jędrne, soczyste i smaczne. Rośliny charakteryzują się dość silnym wzrostem, mają pokrój kulisty, średnio zwarty. Są mało podatne na białą i czerwoną plamistość liści, wykazują umiarkowaną podatność na mączniaka prawdziwego truskawki. Wytrzymałość na mróz jest nieco wyższa niż Elsanty.

 … i pozostałe

   Kolejna odmiana Elianny jest odmianą wczesną, hodowli holenderskiej. Wydaje owoce duże i bardzo duże, sercowato-kuliste o zabarwieniu pomarańczowoczerwonym, średnio jędrne, a miąższ ma kolor jasnoczerwony. Rośliny są mało podatne na białą i czerwoną plamistość liści oraz werticiliozę, umiarkowanie podatne na mączniaka. Odmiana Elianny jest bardziej wytrzymała na mróz niż Elsanta.

   Kimberly jest następną odmianą hodowli holenderskiej, zaliczaną do odmian wczesnych i plennych. Owoce są średniej wielkości i dość duże, o mało regularnym kształcie, stożkowato-kuliste, bardzo smaczne, nieco mniej jędrne niż owoce Elsanty. Zabarwienie skórki jest ceglastoczerwone do intensywnie czerwonego, miąższ jest intensywnie czerwony. Rośliny rosną umiarkowanie silnie, mają pokrój średnio zwarty. Kimberly jest odmianą stosunkowo odporną na choroby liści, mało podatną na werticiliozę. Zaliczana jest do odmian bardziej odpornych na przemarzanie niż Elsanta.

   Ostatnią rekomendowaną odmianą jest Palomar, hodowli amerykańskiej. Zaliczana jest do odmian bardzo wczesnych, a jej owoce są atrakcyjne: smaczne, duże i kształtne (większe i bardziej jędrne niż u Elsanty), barwy pomarańczowoczerwonej. Rośliny rosną średnio silnie, mają pokrój kulisty, średnio zwarty. Wykazują małą podatność na choroby liści, a ich wrażliwość na werticiliozę w warunkach Polski nie została jeszcze dostatecznie poznana. Palomar jest odmianą nieco bardziej odporną na przemarzanie niż Elsanta.

   Oprócz wyżej wymienionych odmian z kolekcji Instytutu Ogrodnictwa, w renomowanych szkółkach znaleźć również można inne nowe ciekawe i wartościowe odmiany, których przydatność do uprawy towarowej, a zwłaszcza odporność na niskie temperatury, bezpieczniej jest sprawdzić, zakładając początkowo małą plantację.

Zbigniew Piper - MODR Warszawa

OPR.A.D.