Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017 na podstawie:

5 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków  i  trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował dwa szkolenia i spotkanie pt. „Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika”, które zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie był organizatorem dwóch szkoleń i jednej konferencji pt. „Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla”, które zostały zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W dniach 30 listopada, 1 grudnia oraz 2 grudnia odbyły się zaplanowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydarzenia z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenia „Doradca innowacji” zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017 w zakresie SIR.

To myśl przewodnia 3-dniowego wyjazdu studyjnego pod hasłem „Wspieranie rozwoju innowacyjnych form pozarolniczej działalności na obszarach Mazowsza”, zrealizowanego pod koniec listopada przez Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki MODR Warszawa, w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 12016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W wyjeździe uczestniczyło 50 osób, mieszkańców Mazowsza, w tym rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy MODR.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystępuje do realizacji operacji „Doradca innowacji”, wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje operacje pt.: Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla oraz Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt pt. „ Wspieranie rozwoju innowacyjnych form pozarolniczej działalności na obszarach Mazowsza” w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017  w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje trzy konferencje pod wspólną nazwą „Nauka praktyce w obszarze innowacyjnych technologii rolniczych w kształtowaniu i ochronie środowiska” wpisane do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.