Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca.

Działanie „Współpraca” jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego celem jest wspieranie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI (Europejskie Partnerstwo Innowacji), zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, organizacje pozarządowe, podmioty doradcze. Planowane przez grupy projekty powinny prowadzić do opracowania i wdrożenia nowych lub znacznie udoskonalonych:

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019

W ramach operacji Dobre praktyki w obszarze innowacji i wdrażaniu działania „Współpraca” w rolnictwie Węgier i Austrii, rolnicy, naukowcy oraz doradcy MODR odwiedzili oba kraje, zwiedzając kilka gospodarstw.

Funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim.

„Przetwórstwo owocowo - warzywne na poziomie gospodarstwa, obszarem partnerstwa do współpracy w ramach PROW na lata 2014-2020” – na konferencję pod tym hasłem 22 listopada do Gąbina zaprosił rolników, producentów żywności, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowych MODR Oddział Płock.

14 listopada spotkaliśmy się w Zbuczynie, aby poruszyć temat żywienia bydła i przedstawienia innowacyjnej alternatywny w przygotowaniu i zadawaniu pasz.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji  rolników, producentów żywności, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowych oraz podmioty świadczące usługi doradcze, zainteresowanych  przetwórstwem owoców i warzyw na poziomie gospodarstwa.

7 listopada w Klwowie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zorganizował szkolenie pt. „Możliwości uprawy warzyw przed i poplonowych w uprawie głównej papryki dzięki zastosowaniu innowacyjnych konstrukcji tuneli foliowych z podwójną pompowaną warstwą folii przedłużających cykl produkcji”.