Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

27 września br. w Zbuczynie (ul. Dębowa 2) odbędzie się szkolenie pt. Mieszanki pasz jako innowacyjna baza pasz objętościowych, organizowana przez MODR Warszawa Oddział Siedlce.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Siedlcach przystąpił do realizacji operacji: ”Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich”, realizowanej w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Od 3 do 5 września br. w organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyjeździe studyjnym do Ziołowego Zakątka w Korycinach uczestniczyło 50 osób: rolników, doradców MODR, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców.

18 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku – Lipiny 30 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizuje szkolenie, którego tematem będą „Innowacyjne metody uprawy truskawek”.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku przystąpił do realizacji wyjazdu studyjnego w ramach operacji: „Technologia produkcji olejów roślinnych innowacyjnym metodami” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Poszukując nowych kierunków rozwoju gospodarstwa, warto pomyśleć o ziołach. Najsilniejszym argumentem potwierdzającym słuszność naszej propozycji jest „Ziołowy Zakątek” w Korycinach - sielskie gospodarstwo ekologiczne położone na czystych i pięknych terenach, gdzie wciąż żywa jest tradycja zielarska, gdzie rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości .

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do dwóch nowych grup fokusowych:

Planujesz aplikować o środki w ramach działania „Współpraca”? Inicjujesz utworzenie Grupy Operacyjnej EPI? Chcesz wdrażać innowacje w rolnictwie? Gorąco zachęcamy do udziału w szkoleniu „Partnerstwo dla rozwoju II” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

20 lutego 2018 r. weszło w życie opublikowane  w Dz. U. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

27 lutego br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.