Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

20 listopada 2018 roku w Klwowie odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli głównie producenci papryki, borykający się z problemem nadmiernego porażenia gleb przez patogeny glebowe.

Zgromadzonych przywitali: Anna Siewierska – p.o. dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Radom oraz Zenon Mazur – p.o. kierownika Zespołu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa w Oddziale Radom.

Celem spotkania pt. „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych w uprawie papryki pod osłonami”, było poszukiwanie proekologicznych i innowacyjnych metod odkażania gleb w uprawie papryki pod osłonami, we współpracy z przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych, oraz przedstawienie możliwości korzystania ze wsparcia finansowego, które oferuje działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 w zakresie uprawy papryki pod osłonami. 

Celina Szarek z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, wprowadziła uczestników szkolenia w świat „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” oraz w/w działania „Współpraca”. 

Idąc ustalonym porządkiem, szeroki zakres informacji na temat walki z drobnoustrojami przy pomocy srebra koloidalnego, przedstawił dr Witold Rzepiński z Wyższej Szkoły Agrobiznesu z Łomży, skupiając dużą uwagę uczestników tą innowacją w uprawie papryki.

Swoją wiedzę i doświadczenie związane z innowacjami w uprawie roślin przedstawili również naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dr hab. Lidia Sas - Paszt zaprezentowała możliwości wykorzystania mikroorganizmów do walki z chorobami, a dr hab. Czesław Ślusarski podsumował szkolenie przedstawiając nowe rozwiązania wspomnianego problemu.

Wszystkim wykładowcom dziękujemy za obecność i wyczerpujące prezentację, a uczestnikom za przybycie.

Szkolenie pt. „Innowacyjne proekologiczne metody zwalczania chorób odglebowych w uprawie papryki pod osłonami” zrealizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez MODR Oddział Radom. 

__F O T O R E L A C J A__

1 Uczestnicy zapełniają listę obecności
2 Otwarcie szkolenia Anna Siewierska - p.o. dyrektora Oddział Radom. Zenon Mazur - p.o kierownika TPR Odział Radom
3 Wystąpienie Celiny Szarek - MODR Warszawa
4 Wystąpienie dr Witolda Rzepińskiego - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
5 Czas na przerwę
6 Wystąpienie dr hab. Lidii Sas - Paszt - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
7 Wystąpienie dr hab. Czesława ślusarskiego - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Tekst i zdjęcia: Milena Kosiec

MODR Oddział Radom