Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku zorganizował wyjazd studyjny w ramach operacji: „Technologia produkcji olejów roślinnych innowacyjnymi metodami” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wyjazd studyjny poszerzający wiedzę na temat powstawania firmy olejarskiej i produkcji innowacyjnymi metodami tłoczenia na zimno olejów z różnych gatunków roślin-  odbył się 25 września 2018 roku. Uczestnicy odwiedzili Gospodarstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „Kowalski”.

32 uczestników zapoznało się z możliwościami zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych poprzez zastosowanie alternatywnych metod sprzedaży własnego, przetworzonego produktu w miejsce poszukiwania rynków zbytu produktów nieprzetworzonych. Ważnym elementem wyjazdu była integracja i zainicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami. Pomoc dotycząca możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw. Rolnicy i doradcy poznali korzyści działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań przez grupy operacyjne.

Omówiono propozycję utworzenia grupy operacyjnej, której przedmiotem będzie zakup innowacyjnej tłoczni oleju, a także marketing i sprzedaż bezpośrednia oleju przy możliwości finansowania z działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Zastosowanie innowacyjnych metod produkcji umożliwi podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zróżnicowanie rodzaju roślin uprawianych w gospodarstwie, w ramach działalności potencjalnych grup operacyjnych przy jednoczesnym finansowaniu działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Grupą docelową byli mieszkańcy obszarów wiejskich, rolnicy, członkowie ich rodzin z powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

W gospodarstwie Krzysztof Kowalski udzielił obszernych informacji na temat historii założenia gospodarstwa rolnego oraz firmy produkującej oleje. Uczestnicy wyjazdu mogli zwiedzić gospodarstwo oraz działającą w nim linię technologiczną produkcji olejów. Gospodarstwo w Winnikach powstało w 1932 r. Jest to gospodarstwo rodzinne, gdzie już trzecie pokolenie Kowalskich uprawia ziemię. Specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzi zagrodę edukacyjną, współpracuje z wieloma instytucjami. Największą atrakcją stało się uruchomienie tradycyjnej olejarni i oczywiście prowadzenie działalności, która nie tylko dywersyfikuje dochody, ale jest przykładem przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności w działalności na obszarach wiejskich. Na 130 ha rośnie len, rzepak, pszenżyto i pszenica. W produkcji roślinnej planowane jest wprowadzenie kolejnych gatunków roślin oleistych takich jak: len złocisty, rzepak jary, lniankę i ostropest, z których będą wytwarzane oleje zimnotłoczone. Obecnie tylko len i rzepak jest wykorzystywany do tłoczenia tradycyjnych olejów, lnianego i rzepakowego, a pozostałe zboże jest wykorzystywane do paszy dla trzody chlewnej. We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu państwo Kowalscy prowadzą hodowlę świń tradycyjnej rasy Złotnicka Biała. Produkty wytwarzane w Winnikach wpisane są na listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w wyjeździe!

__F O T O R E L A C J A__

1 - uczestnicy wyjazdu studyjnego
2 - gospodarz w rozmowie z uczestnikami wyjazdu
3 - park maszynowy w gospodarstwie Pana Kowalskiego
4 - urządzenie do tłoczenia oleju na zimno w gospodarstwie Pana Kowalskiego
5 - sklepik z produktami wytworzonymi w gospoadrstwie
6 - zdjęcie pożegnalne uczestników wyjazdu studyjnego

 

Magdalena Kowalewska

MODR Oddział Płock