Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku realizuje projekt pn.: „Współpraca międzysektorowa, jako podstawa poznania innowacji w rolnictwie”, którego celem jest powstanie nieformalnej grupy, składającej się z wybranych rolników, przedsiębiorców skupiających się wokół rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Grupa ta wspólnie będzie uczestniczyć w szkoleniach, wyjeździe studyjnym oraz konferencji.

Działania będą prowadzić do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poznania funkcjonowania innych – bardzo dobrze – rozwiniętych przedsiębiorstw rolnych. W projekcie może uczestniczyć 25 osób (w tym 13 osób poniżej 35 roku życia), w tym rolnicy, przedsiębiorcy związani z rolnictwem oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenach rolniczych bądź działających w sferze rolniczej.

Uczestnicy muszą wziąć udział we wszystkich działaniach, których zakres ma na celu poszerzenie kompetencji uczestników z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działań innowacyjnych.

W ramach projektu planujemy następujące działania:

1. Cykl 5 szkoleń realizacja wrzesień/październik 2018 w godz. 8.30 – 16.00 (zapewniamy obiad i przerwy kawowe):

a. I szkolenie – Ochrona środowiska w kontekście innowacyjnych rozwiązań dla mazowieckiej wsi.

b. II szkolenie – Innowacje w chowie i hodowli zwierząt

c. III szkolenie – Innowacje w produkcji roślinnej sposobem na zapewnienie bazy paszowej w gospodarstwie rolnym.

d. IV szkolenie – Innowacyjne rozwiązania technologiczne w uboju zwierząt oraz w przetwórstwie rolnym.

e. V szkolenie – Innowacyjne gospodarstwo - od pomysłu do realizacji.

2. Wyjazd studyjny (dwudniowy) – realizacja w październiku 2018 roku: pozyskanie praktycznej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kraju w zakresie produkcji zwierzęcej, przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz mięsnego czy produkcji zielarskiej.

3. Konferencja – realizacja w październiku 2018 roku.