Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Od 3 do 5 września br. w organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wyjeździe studyjnym do Ziołowego Zakątka w Korycinach uczestniczyło 50 osób: rolników, doradców MODR, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz przedsiębiorców.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji operacji pt. „Wielokierunkowość gospodarstwa zielarskiego sposobem na rozwój obszarów wiejskich”. Operacja z kolei odbyła się w ramach realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z wielokierunkowym i zrównoważonym rozwojem gospodarstw oraz przekazanie informacji dotyczących możliwości tworzenia grup operacyjnych.

Gospodarstwo Ziołowy Zakątek w Korycinach to miejsce emanujące spokojem i sielskością życia, które tutaj wydaje się zwalniać i toczyć swoim leniwym tempem, zgodnym z naturą i cyklami pór roku. Na tych czystych i pięknych terenach wciąż żywa jest tradycja zielarska, rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości. W Ziołowym Zakątku goście mają okazję zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego.

Co zobaczyliśmy:

 • znajdujący się na terenie gospodarstwa Podlaski Ogród Botaniczny,  założony w 2007 roku, chociaż przygotowania do jego utworzenia rozpoczęto już na początku lat 90. ubiegłego wieku. W 2011 roku uzyskał on status Ogrodu Botanicznego oraz członka Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. W Ogrodzie gromadzone są przede wszystkim rośliny lecznicze i aromatyczne. Obecnie liczy on około 1500 taksonów, w tym 85 gatunków objętych ścisłą i 13 częściową ustawową ochroną. Materiał kolekcyjny gromadzony jest zarówno w porządku systematycznym, według przynależności do rodzin botanicznych, jak i przy uwzględnieniu wymagań siedliskowych (rośliny terenów suchych, lasów, łąk, terenów podmokłych i wodnych). Specyfiką Ogrodu są kolekcje populacji dziko rosnących roślin leczniczych pozyskiwanych z obszaru Polski Wschodniej, stanowiące materiał badawczy wykorzystywany m.in. przez współpracujące z Ogrodem instytucje naukowe. Ogród regularnie wydaje Index Seminum i prowadzi wymianę materiału nasiennego z 45 instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W 2012 roku przy Ogrodzie powstał Ośrodek Edukacji Przyrodniczej prowadzący zajęcia dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów wyższych uczelni.  
 • przedsiębiorstwo „RUNO” Sp. z o. o. w Hajnówce. Firma zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców zielarskich pochodzących z czystych ekologicznie terenów północnowschodniej Polski, z których produkuje mieszanki ziołowe, herbatki oraz przyprawy. Surowce zielarskie dostarcza również dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego. Przedsiębiorstwo posiada certyfikat ekologiczny. Jako jedyna firma w Polsce posiada certyfikat Fair Wild przyznawany przez szwajcarską jednostkę certyfikującą.
 • gospodarstwo Aliny i Mirosława Romaniuków w miejscowości Nowokornino w gminie Hajnówka, gdzie gospodarze oprowadzali uczestników po polach z uprawami zielarskimi. Pokazali także park maszynowy niezbędny do produkcji, pielęgnacji i zbioru oraz zaplecze magazynowe i suszarnie. W gospodarstwie uprawy z ziołami zajmują powierzchnię ok. 20 ha. Uprawiany jest szeroki wachlarz gatunków roślin leczniczych i zielarskich, tj.: drapacz lekarski, ostropest plamisty, jeżówka purpurowa, hyzop lekarski czy karczoch. Właściciele gospodarstwa swoją pasją i ogromnym zaangażowaniem zrobili bardzo pozytywne wrażenie na uczestnikach. 
 • gospodarstwo i firmę „Dary Natury”, która funkcjonuje przy gospodarstwie. Firma powstała ponad 26 lat temu z miłości do ziół i szacunku do podlaskiej tradycji. Jej wyjątkowość polega na możliwie największym użyciu lokalnych surowców w tworzeniu żywności ekologicznej. Co niezwykle ważne, każdy możliwy etap produkcji- od uprawy ziół, przez ich zbiór, suszenie, przetwarzanie i konfekcjonowanie, odbywa się w jednym miejscu- w Korycinach, nieopodal Ziołowego Zakątka i Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. Nieocenioną wartość dla kultywowania tradycji zielarskich ma również pozyskiwanie surowców ze stanu naturalnego.

Dodatkowo uczestnicy wzięli udział w warsztatach ziołowych, podczas których mogli samodzielnie skomponować herbatkę ziołową oraz wysłuchali wykładu właściciela gospodarstwa – dr Mirosława Angielczyka pt. „Zasady zbierania ziół w ich naturalnym środowisku”.

_F O T O R E L A C J A_

 1. Uczestnicy przed budynkiem edukacji w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, autor: Agnieszka Rembiszewska
 2. Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Botanicznego w Ziołowym Zakątku, autor: Anna Kołodziejek
 3. Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie RUNO Sp. z o. o. w Hajnówce, autor: Anna Kołodziejek
 4. Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie RUNO Sp. z o. o. w Hajnówce, autor: Anna Kołodziejek
 5. Wizyta studyjna w gospodarstwie  Aliny i Mirosława Romaniuków w miejscowości Nowokornino, uprawa hyzopu lekarskiego, autor: Anna Kołodziejek
 6. Wizyta studyjna w gospodarstwie  Aliny i Mirosława Romaniuków w miejscowości Nowokornino, uprawa gryki, autor: Anna Kołodziejek
 7. Wizyta studyjna w gospodarstwie  Aliny i Mirosława Romaniuków w miejscowości Nowokornino, uprawa tymianku, autor: Anna Kołodziejek
 8. Wizyta studyjna w gospodarstwie  Aliny i Mirosława Romaniuków w miejscowości Nowokornino, uprawa drapacza lekarskiego, autor: Anna Kołodziejek
 9. Warsztaty ziołowe w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, autor: Anna Kołodziejek
 10. Warsztaty ziołowe w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, autor: Anna Kołodziejek
 11. „Wejście do Podlaskiego Ogrodu Botanicznego w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach, auto: Anna Kołodziejek

 

 

Tekst w oparciu o www.ziolowyzakatek.pl