Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

27 lutego br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiana dotyczy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2017 roku i polega na wydłużeniu z 7 do 9 miesięcy terminu w jakim Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach. Okres 9 miesięcy jest liczony od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, tj. od 31 lipca 2017 roku.

Anna Kołodziejek
MODR Warszawa