Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W przededniu najcięższych prac, które czekają rolników - nie można zapomnieć o sprawach najważniejszych. O bezpieczeństwie własnym i dzieci towarzyszących rolnikom przy pracy. W ostatnim numerze „Wsi Mazowieckiej” przypominał o tym Sławomir Piotrowski dyrektor MODR Warszawa, pisząc m.in.:…

...o ile dorośli mają już pełną świadomość zagrożeń, o tyle dziecko zafascynowane maszynami czy zwierzętami przy obejściu – takiej świadomości nie ma. W związku z tym na nas dorosłych spoczywa obowiązek nauki i ochrony młodocianych”.

Dziś z podobnym apelem zwraca się do rolników Adam Wojciech Sekściński - prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.