Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A
sliwy

Doświadczenia z oceną nowych odmian śliw prowadzone są w Instytucie Ogrodnictwa od początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

Celem programu badawczego jest poszukiwanie nowych odmian odznaczających się tolerancją na choroby, dostatecznie znoszących niskie temperatury,

 a jednocześnie wyróżniających się atrakcyjnymi owocami - deserowymi i dla przetwórstwa. 

Efektem doświadczeń prowadzonych w latach ubiegłych jest znana i ceniona odmiana Węgierka Dąbrowicka oraz trzy klony Węgierki Zwykłej – Tolar, Promis i Nectavit.

W wyniku prac realizowanych w ostatnich latach uzyskano trzy nowe wczesne odmiany: Emper, Kalipso i Polinkę. Zostały one wpisane do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Uprawnych i do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa COBORU w Słupi Wielkiej.

Cechy nowych polskich odmian

Odmiana Emper powstała ze skrzyżowania odmian Empress i Herman. Fioletowo-niebieskie owoce pokryte jasnoszarym woskowym nalotem są większe niż u odmiany Herman, osiągając średnią masę od 30 do 45 g. Miąższ jest żółtozielony, soczysty i bardzo smaczny. Pestka dobrze oddziela się od miąższu. Emper zaliczana jest do odmian plennych, regularnie owocujących (zwykle w trzeciej dekadzie lipca). Drzewa rosną silnie, tworząc wzniesioną, zagęszczoną koronę. Zalecaną podkładką jest Węgierka Wangenheima, zapewniająca ograniczenie siły wzrostu drzew i wysokie plonowanie. Odmiana Emper wykazuje dobrą wytrzymałość na mróz i raka bakteryjnego, może być jednak porażana przez szarkę.

   Odmiana Kalipso powstała ze skrzyżowania odmian Opal i Cacanska Lepotica. Fioletowo-niebieskie owoce z szarym nalotem woskowym osiągają masę od 25 do 35 g. Miąższ dojrzałych owoców jest żółty, bardzo smaczny. Pestka dobrze oddziela się od miąższu. Owoce dojrzewają w końcu lipca i nadają się do spożycia w stanie świeżym oraz do przetwórstwa. Drzewa wykazują słabszą siłę wzrostu niż u odmian Opal i Cacanska Lepotica, tworząc koronę wzniesioną, średnio zgęszczoną. W celu zapewnienia obfitego plonowania, odmiana Kalipso powinna być uprawiana w sąsiedztwie odmian: Cacanska Rana, Emper i Jojo, będących dla niej dobrymi zapylaczami. Kalipso wykazuje dostateczną wytrzymałość na mróz, małą podatność na raka bakteryjnego, jest tolerancyjna na szarkę.

   Trzecia odmiana - Polinka - stanowi efekt krzyżowania odmian Cacanska Lepotica i Węgierka Dąbrowicka. Wytwarza owoce fioletowo-niebieskie z intensywnym szarym nalotem woskowym, o średniej masie od 30 do 50 g. Dojrzałe owoce mają miąższ żółty, soczysty i smaczny. Pestka bardzo dobrze oddziela się od miąższu. Owoce dojrzewają w pierwszej dekadzie sierpnia i nadają się do spożycia w stanie świeżym oraz dla przetwórstwa. Drzewa wykazują słabszą siłę wzrostu niż u odmiany Węgierka Dąbrowicka, tworząc koronę wzniesioną i średnio zagęszczoną. Obfite plonowanie może zapewnić posadzenie w sąsiedztwie odmiany Jojo. Polinka jest odmianą charakteryzującą się dobrą wytrzymałością na mróz, małą podatnością na moniliozę i raka bakteryjnego. W doświadczeniach skierniewickich wykazuje ograniczoną tolerancję na szarkę.

Nowe śliwy rosyjskie i ukraińskie

Oprócz trzech wymienionych polskich odmian, które zostały zarejestrowane i mogą być polecane do uprawy w sadach towarowych i w ogrodach przydomowych, w ofertach szkółek znajdą się zapewne wkrótce niektóre nowe odmiany śliw, których przydatność do uprawy w Polsce jest przedmiotem badań. Według specjalistów z Instytutu Ogrodnictwa interesująco zapowiadają się między innymi następujące nowe wczesne odmiany śliw hodowli rosyjskiej i ukraińskiej:

  • Kometa Rannaja - o owocach barwy czerwono-bordowej i żółtozielonym, słodkim miąższu. Jest to odmiana dojrzewająca w połowie lipca, według dotychczasowych ocen nadaje się do uprawy amatorskiej i towarowej;
  • Sliwowidnaja - o owocach barwy brązowo-granatowej, mało soczystym miąższu o smaku morelowym. Odmiana dojrzewa w końcu drugiej dekady lipca i według dotychczasowych ocen może być przydatna w uprawie amatorskiej;
  • Siniczka - o owocach granatowych, których miąższ jest żółty, soczysty i smaczny. Odmiana dojrzewa na początku trzeciej dekady lipca. Według dotychczasowych ocen może być przydatna w uprawie towarowej i amatorskiej;
  • Desertnaja Rannaja - o owocach purpurowo-fioletowych i miąższu żółtoróżowym, smacznym. Odmiana dojrzewa na początku trzeciej dekady lipca. Według dotychczasowych ocen nadaje się głównie do uprawy amatorskiej;
  • Renklod Rannyj - o owocach barwy żółtej, których miąższ jest również żółty, zwarty, kwaskowo-słodki. Odmiana dojrzewa na początku sierpnia. Według dotychczasowych ocen może być przydatna głównie w uprawie amatorskiej;
  • Renklod Korbyszewa - o owocach różowoczerwonych, pokrytych silnym woskowym nalotem. Miąższ jest żółtozielony, soczysty i smaczny. Odmiana dojrzewa pod koniec pierwszej dekady sierpnia i według dotychczasowych ocen może być uprawiana amatorsko oraz w sadach towarowych;
  • Nienka - o owocach ciemnoniebieskich, z jasnym woskowym nalotem. Miąższ jest jasnożółty, soczysty i aromatyczny. Odmiana dojrzewa pod koniec pierwszej dekady sierpnia. Według dotychczasowych ocen nadaje się głównie do uprawy amatorskiej;
  • Węgierka Doniecka Rannaja - o owocach niebiesko-fioletowych z jasnymi cętkami. Miąższ jest zielonkawożółty, smaczny. Odmiana dojrzewa w połowie sierpnia i według dotychczasowych ocen może być przydatna do nasadzeń amatorskich oraz w niewielkim stopniu do sadów towarowych.

                                                             ***

   Warto zapamiętać nazwy przedstawionych w skrócie wczesnych odmian śliw pochodzących z Rosji i Ukrainy. Dalsze prace badawcze umożliwią pełniejszą ocenę ich przydatności do uprawy w naszym kraju.

Zbigniew Piper - MODR Warszawa

OPR. A.D.