Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir  
A A A

W zależności od praktyk oraz indywidualnej sytuacji rolnika, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na realizację wymogów, beneficjent płatności bezpośrednich może skorzystać z poniższych rozwiązań. 

Uaktualniono: 11 października 2017

 

W terminie do 31  października 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, w winku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

W terminie 13-27  września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w tym roku straty w wyniku wiosennych przymrozków w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy.

W związku z powstałymi w wyniku przejścia huraganu szkodami w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął szereg inicjatyw mających na celu pomoc poszkodowanym i usprawnienie działań z tym związanych.