Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie  w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizował operację pn. „Kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości realizacji Programu, a w szczególności upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.

W ramach operacji zorganizowano i przeprowadzono 3 szkolenia, które skierowane były do mieszkańców obszarów wiejskich, wnioskodawców, beneficjentów, rolników korzystających z pomocy finansowej PROW 2014-2020 z powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Efektem realizacji operacji jest poszerzenie wiedzy na temat kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych przez 60 uczestników szkoleń, co może skutkować  w praktyce zastosowaniem systemów  pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł we własnym gospodarstwie.

W dalszej perspektywie uczestnicy będą zmotywowani do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań  i rozwoju  swoich gospodarstw oraz będzie możliwa promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

Realizacja operacji była możliwa dzięki wsparciu ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opracowanie: Marcin Grad

 MODR Oddział Płock,

Zespół Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.